Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.6. Legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European arrest warrant proceedings (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Aj keď systém právnej pomoci existuje vo všetkých členských štátoch EÚ, z porovnania vnútroštátnych systémov právnej pomoci vyplýva, že v členských štátoch existujú základné rozdiely vo filozofii, organizácií a riadení systémov právnej pomoci. Som rada, že napriek týmto rozdielom medzi členskými štátmi (kvalita právnej pomoci, odmeny poskytované obhajcovi za právnu pomoc, rozdiely v úrovni príjmov a nákladov) sa ustanovujú minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v rozsahu, v akom je to potrebné, vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Návrh legislatívneho uznesenia som podporila aj preto, že zabezpečenie minimálnej úrovne právnej pomoci vo všetkých členských štátoch považujem za veľmi pozitívny krok. Aj keď návrh Komisie sa obmedzuje na právo na predbežnú právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači, verím že členské štáty urobia všetko pre to, aby bola účinná predbežná právna pomoc dostupná každému bez zbytočného odkladu pred vykonaním akéhokoľvek procesného kroku, ktorý sa podľa vnútroštátneho alebo európskeho práva musí vykonať v prítomnosti obhajcu.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice