Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.7. Trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other treatment or punishment (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Podporila som legislatívne uznesenie, lebo aktualizáciu nariadenia obchodovania s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie, považujem za správny krok. Verím, že úpravou nariadenia sa posilní úloha EÚ ako hlavného a zodpovedného globálneho aktéra v boji proti trestu smrti, mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu alebo trestaniu. Aj keď vo všeobecnosti platí, že tovar vyrobený v EÚ v súlade s legislatívou či legálne dovezený do EÚ požíva výhody slobody pohybu, myslím si, že v týchto prípadoch je nevyhnutné zo strany vnútroštátnych orgánov vykonávať účinnejšie kontroly a uplatňovať tvrdšie sankcie voči porušovateľom. Som presvedčená, že kontroly vývozu v rámci celej EÚ patria medzi veľmi dobré nástroje politiky zahraničného obchodu, ktoré slúžia celej škále širších politických cieľov. Očakávam, že členské štáty v súlade s cielenou doložkou o konečnom použití, zabezpečia, aby transfery tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účel vykonania trestu smrti, mučenia, alebo iného zlého zaobchádzania, boli zakázané alebo pozastavené.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice