Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (Selected)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.8. Europol-China Agreement on Strategic Cooperation (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR ), na piśmie. ‒ Strategiczne porozumienie o współpracy operacyjnej między Europolem a Chinami dotyczy wymiany informacji operacyjnych, strategicznych, technicznych lub niejawnych. Jednak co ważne – wyklucza ono wymianę danych osobowych. Współpraca ta będzie więc obejmowała wiedzę specjalistyczną, sprawozdania na temat ogólnej sytuacji, wyniki analiz strategicznych, informacje na temat procedur dochodzeniowych i metod zapobiegania przestępstwom, działania szkoleniowe, a także udzielanie porad i wsparcia w konkretnych śledztwach.

Chiny są coraz istotniejszym punktem na mapie przestępczości zorganizowanej: ułatwianie nielegalnej imigracji, handel ludźmi, przestępstwa związane z narkotykami, fałszowanie euro, naruszanie praw własności intelektualnej, korupcja w sporcie oraz działania z zakresu cyberprzestępczości i prania pieniędzy. Dodatkowo Chiny stanowią siedzibę zorganizowanych grup przestępczych o znacznych wpływach w Europie, co w pełni uzasadnia nawiązanie przez Europol współpracy z Chinami.

W mojej ocenie zawarcie strategicznego porozumienia o współpracy z Chinami ma istotne znaczenie dla walki z przestępczością zorganizowaną. Poprawi jej skuteczność oraz przyczyni się do zintensyfikowania międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice