Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.8. Europol-China Agreement on Strategic Cooperation (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Podporila som návrh uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o strategickej spolupráci medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky a Europolom zo strany Europolu. Táto strategická dohoda vylučuje výmenu osobných údajov. Informácie, ktoré budú predmetom výmeny, by mohli zahŕňať odborné znalosti, všeobecné situačné správy, výsledky trestnej činnosti, aktivity odbornej prípravy a poskytovanie poradenstva a podpory v jednotlivých prípadoch vyšetrovania trestných činov. Podľa Europolu rastie význam Číny ako krajiny pôvodu, cieľovej a tranzitnej krajiny v boji proti organizovaného zločinu, ako je organizované nezákonné prisťahovalectvo, obchodovanie s ľuďmi, drogová trestná činnosť, falšovanie eura, porušovanie práv duševného vlastníctva, korupcia v školstve, ako aj počítačová kriminalita a aktivity súvisiace s praním špinavých peňazí. Táto dohoda preto napomôže a posilní boj proti organizovanej trestnej činnosti a prispeje k zlepšeniu spolupráce v oblasti presadzovania medzinárodného práva.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice