Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 14 September 2017 - Strasbourg Revised edition

9.3. Transparency, accountability and integrity in the EU institutions (A8-0133/2017 - Sven Giegold)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ) – Vážený pán predsedajúci, dôvera občanov v inštitúcie EÚ je základom demokracie, dobrej správy a účinnej tvorby politík. Preto inštitúcie Európskej únie musia vynaložiť úsilie o dosiahnutie čo najväčších noriem transparentnosti, zodpovednosti a integrity. Tieto zásady predstavujú kľúčové a navzájom sa doplňujúce zložky pri presadzovaní a zaisťovaní väčšej otvorenosti v inštitúciách EÚ a v jej rozhodujúcom procese. Transparentnosť a zodpovednosť v oblasti verejných výdavkov musí byť v súlade s čo najväčšou mierou otvorenosti . Že otvorenosť je namieste, svedčí aj tá skutočnosť, že v roku 2014 OLAF odporučil vymáhanie finančných prostriedkov vo výške 476,5 milióna eur pochádzajúcich zo štrukturálnych fondov a skonštatovali sme, že príslušné orgány spätne získali iba 22,7 milióna eur. Preto sa pripájam k výzve, aby členské štáty venovali prioritnú  pozornosť správnemu prideľovaniu finančných prostriedkov EÚ a vyvíjali maximálne úsilie o ich spätné získavanie, ak neboli správne pridelené či použité.

 
Last updated: 4 April 2018Legal notice