Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 14 September 2017 - Strasbourg Revised edition

9.5. A new skills agenda for Europe (A8-0276/2017 - Martina Dlabajová, Momchil Nekov)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ) – Vážený pán predsedajúci, zručnosti a vedomosti sú jediným základom našej prosperity a zabezpečenia sociálnych výdobytkov. Podľa najnovšej štúdie OECD 70 miliónov Európanom chýbajú základné zručnosti, ako sú čítanie, písanie a počítanie. Táto skutočnosť predstavuje neprekonateľnú prekážku pre ľudí, ktorí si hľadajú dôstojnú prácu pre primeranú životnú úroveň. Preto nový program v oblasti zručností pre Európu je dlho očakávanou iniciatívou správne zameranú na potrebu modernizácie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s rýchlo sa meniacim hospodárskym a sociálnym prostredím. Preto prístup k príležitostiam na vzdelávanie a odbornú prípravu musí byť právom pre všetkých a v každej fáze života. Pripájam sa k návrhu Komisie naliehavo vyzvať členské štáty, aby vypracovali komplexné vnútroštátne stratégie pre základné zručnosti s nevyhnutným predpokladom na osobné a profesijné naplnenie. V stratégiách nesmieme zabúdať na podporu profesijného rozvoja učiteľov a pedagógov ako základnému jadru systému vzdelávania.

 
Last updated: 4 April 2018Legal notice