Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

18. Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE ) – Vážená pani predsedajúca. Vítam, že predložená správa pripomína aj historický dlh, ktorý majú väčšinové spoločenstvá voči Rómom. Je dôležité, aby sme pripomínali stáročia segregácie a predsudkov, ktoré opakovane vyúsťovali až do násilia, od pogromov až po systematické vraždenie Rómov vo vyhladzovacích táboroch.

Len cez spoznanie tejto stránky minulosti dokážu predovšetkým mladšie generácie pochopiť aj zodpovednosť väčšiny, ku ktorej patria, za súčasný stav vzájomného spolužitia.

Jeho najviditeľnejším prejavom je existencia vylúčených komunít vo viacerých členských štátoch. Sú to práve obrazy zo života v extrémnej chudobe, ktoré živia predsudky o Rómoch, nedôveru a pocit nadradenosti u príslušníkov väčšiny. Situácia sa zlepšuje, ale stále ešte nie je dobrá. Chudoba je dedičná. Dieťa, ktoré sa narodí v podmienkach skutočnej chudoby, má štatisticky len malú šancu získať kvalitné vzdelanie a dobre platenú prácu. Boj proti extrémnej chudobe je preto základnou podmienkou integrácie. Tento boj sa netýka len Rómov, ale všetkých, ktorí žijú na okraji spoločnosti a nedokážu sa postaviť na nohy vlastným silami.

Historické spytovanie svedomia väčšiny vo vzťahu k Rómom by preto malo byť nezávislé od praktických krokov na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Únia a jej členské štáty majú záväzok voči každému občanovi Európskej únie, že urobia všetko preto, aby mohol žiť dôstojne. Aby bola rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Bez ohľadu na to, či je Slovák, Maďar, Francúz, Róm alebo Nemec.

 
Posledná úprava: 12. januára 2018Právne oznámenie