Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 26. októbra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

10.2. Vykonávanie smernice o environmentálnej zodpovednosti (A8-0297/2017 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
PV
Posledná úprava: 5. februára 2018Právne oznámenie