Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 26. októbra 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

16.1. Koordinované úsilie na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE ). – Vážená pani predsedníčka. Prekvapuje ma, že na pôde Európskeho parlamentu sa zaoberáme rozhodnutím talianskej vlády zvýšiť počet povinných očkovaní. O to viac, že aj iniciátori tejto rozpravy priznávajú, že o očkovacom kalendári pre občanov môžu rozhodovať len členské štáty.

Navyše zásada predbežnej opatrnosti, na ktorú sa odvolávajú, sa týka politík Únie. V otázkach spadajúcich do ich výlučnej kompetencie je na členských štátoch, či a akú zásadu budú uplatňovať.

Žijeme v dobe, kedy veľká skupina ľudí spochybňuje buď samotné očkovanie ako účinnú metódu boja proti závažným ochoreniam alebo efektívnosť zákonnej povinnosti očkovania. Autori otázky pre Komisiu, o ktorej tu diskutujeme, patria k tej druhej skupine.

Možno si neuvedomujú, že tým otvárajú priestor pre šarlatánov, ktorí dokážu v dobe internetu presvedčiť za krátky čas veľké množstvo rodičov bez medicínskeho vzdelania o svojich nevedeckých teóriách. To, že sú úspešní, potvrdzuje klesajúci počet zaočkovaných detí, a nielen novorodencov.

Navyše materiál, na ktorý sa autori odvolávajú, nie je vedeckou štúdiou, ale iba komunikačným materiálom, ktorý kombinuje štatistiky o vakcinácii s informáciou o platnej legislatíve. Nie je to štúdia, ako tvrdia, a nespĺňa kritériá seriózneho vedeckého výskumu.

Pán komisár, kolegyne a kolegovia, hovorme radšej o cezhraničnom rozmere rizík súvisiacich s nedostatočnou vakcináciou a o potrebe celoeurópskych garancií nešírenia ochorení v súvislosti s voľným pohybom a migráciou.

(Rečníčka súhlasila s tým, že odpovie na otázku položenú zdvihnutím modrej karty (článok 162 ods. 8 rokovacieho poriadku ).)

 
Posledná úprava: 5. februára 2018Právne oznámenie