Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 15. november 2017 - Štrasburg Revidované vydanie

14.6. Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (B8-0594/2017 , B8-0595/2017 )
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE ). – Vážená pani predsedajúca, nepodporila som návrh uznesenia o Poľsku, pretože nesúhlasím s tým, aby Európsky parlament prijímal politické uznesenia kritizujúce členské štáty Únie. Ak niektorý členský štát poruší svoje zmluvné záväzky, je povinnosťou Komisie ako strážcu zmlúv, aby konala. Od upozornenia až po žaloby na Európskom súdnom dvore. A ak súd potvrdí názor Komisie, potom sa aj tento Parlament môže zaoberať otázkou, aké opatrenia je treba prijať na európskej úrovni, aby sa obnovil rešpekt voči európskym zmluvám a právu. Nezabúdajme, že hlas demokratického parlamentu nie je názorom nestranného pozorovateľa. Je to politický názor momentálnej väčšiny a my poslanci sme zástupcami našich voličov, nie sudcami.

 
Posledná úprava: 1. február 2018Právne oznámenie