Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 8 February 2018 - Strasbourg Revised edition

13.3. Annual report on the financial activities of the European Investment Bank (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ). – Pán predsedajúci, Európska investičná banka zohráva pozitívnu úlohu pri zmierňovaní nedostatku verejných investícií. Chcem oceniť, že v sociálnom sektore požičiava v priemere 1 miliardu ročne na projekty sociálneho bývania, 1,5 miliardy na zdravotnícku infraštruktúru a 2,4 miliardy eur na vzdelávacie projekty v oblasti infraštruktúry.

Naopak, EIB ako verejná finančná inštitúcia, ktorá financuje projekty zamerané na vykonávanie politík a priorít EÚ, by mala tiež prispievať k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, a to aj menej rozvinutých regiónov.

Zo správy o finančných aktivitách EIB však vyplýva, že až 54,11 % všetkých úverov poskytnutých v roku 2016, získalo päť ekonomicky najsilnejších členských štátov.

Preto sa pripájam k výzve, aby EIB a Komisia preskúmala príčiny tohto stavu a aby o nich informovali EP a súčasne prijali opatrenia pre širšie územné rozdelenie finančných prostriedkov v záujme znižovania regionálnych rozdielov.

 
Last updated: 15 May 2018Legal notice