Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 31 May 2018 - Strasbourg Revised edition

8.2. Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ). – Vážená pani predsedajúca, mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je konkrétny prejav solidarity pri rôznych živelných alebo prírodných katastrofách, keď sa zachraňujú ľudské životy a materiálne hodnoty. Jednotlivé členské štáty majú vlastné mechanizmy civilnej ochrany, ale mnohokrát je potrebná pomoc viacerých členských štátov pre rýchle zvládnutie katastrof. Lepšiu kooperáciu, viac technických prostriedkov, účinnejšiu a rýchlejšiu pomoc pri lesných požiaroch, povodniach či zemetraseniach, ktorých máme každý rok skoro v každom členskom štáte, ocení každý občan, ktorému sa takejto pomoci dostane.

Sama som pred niekoľkými rokmi ako starostka mestskej časti v Košiciach bola pri evakuácii obyvateľstva pred povodňou, preto som vlastnú skúsenosť zúročila aj podaním pozmeňovacích návrhov, ktoré sme dnes aj schválili, za čo sa vám chcem, milí kolegovia, poďakovať. Týkajú sa toho, aby pri akejkoľvek záchrane ľudí sme mysleli aj na starých a hendikepovaných ľudí, aby sme materiálno-technické a ochranné prostriedky prispôsobili aj ich zdravotnému stavu.

 
Last updated: 23 July 2018Legal notice