Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 31 May 2018 - Strasbourg Revised edition

8.6. Implementation of the EU Youth Strategy (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ). – Vážená pani predsedajúca, hlavným cieľom stratégie EÚ pre mládež je investovať do mladých ľudí, čo znamená investovanie do budúcnosti. Za pozitívne považujem, že doterajšie výsledky z pohľadu vykonávania stratégie EÚ pre mládež sú priaznivé. V Európskej únii pozorujeme pokračujúce oživovanie: európske hospodárstvo je na ceste k pomernému silnému rastu s klesajúcou nezamestnanosťou.

Mrzí ma však, že v Európskej únii je stále vysoká nerovnosť a riziko chudoby postihuje predovšetkým mladých Európanov. O nelichotivej situácii mladých ľudí svedčí aj to, že v eurozóne je ich miera nezamestnanosti stále nad 20 %. Okrem toho aj mnoho zamestnaných ľudí čelí rizikám, ako sú neisté pracovné podmienky z hľadiska miest, stresu či dĺžky trvania pracovnej zmluvy.

Podporila som uznesenie, pretože verím, že stratégia EÚ pre mládež sa v ďalšom období bude oveľa intenzívnejšie zameriavať na vytvorenie väčšieho počtu rovnakých príležitostí pre všetkých mladých ľudí, najmä v oblasti vzdelávania a trhu práce.

 
Last updated: 23 July 2018Legal notice