Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (Selected)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 June 2018 - Strasbourg Revised edition

6. Debate with the Prime Minister of the Netherlands, Mark Rutte, on the Future of Europe (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie . – Dank u wel, Voorzitter, en een hartelijk welkom ook van Links Europa, mijn eigen fractie, aan de minister-president van Nederland, de heer Rutte. Zoals Peter van Dalen al zei: je kunt hier prima Nederlands praten. Dat komt doordat we hele goede tolken hebben. Die hebben het niet een beetje maar hartstikke moeilijk omdat hun arbeidsvoorwaarden verder worden uitgekleed en ze niet eens het recht op staken krijgen. Onze fractie is daar solidair mee en ik hoop dat steeds meer fracties zich uitspreken voor de rechten van de tolken.

Want dit staat wel voor iets breders. Als zelfs in dit Parlement – dat toch het huis van de democratie in Europa zou moeten zijn – de arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechten van mensen niet meer worden nageleefd, als concurrentie en marktdenken het enige is wat telt, dan kom ik uit bij Mark Rutte. Want in uw toespraak in Berlijn en in uw toespraak hier staat eveneens de markt centraal. Zelfs als het gaat om veiligheid en de rechtsstaat, wil u in de eerste plaats bedrijven ruimte geven.

Ik denk dat dat de foute ingang is. Kijken we maar eens waar de markt goed voor is geweest: in Nederland beschikt 10 % van de bevolking over twee derde van het inkomen. De overige 90 % moet de rest verdelen. Op wereldvlak bezit 1 % de helft van het vermogen. De overige 99 % moet de rest verdelen. Dat is wat de markt doet, in Nederland, in Europa en in de hele wereld. Daarover moeten we het hebben. Wat doet u voor die 90 %? Ook de Groenen zeiden het al. Waar is de sociale kant? Hoe zit het met eerlijkheid?

Belastingen spelen daarin een rol. We zien dat kinderen op dit moment minder kansen hebben dan hun ouders hadden, dat het toekomstbeeld voor mensen minder goed is. Dat zijn de dingen die we moeten aanpakken. Gelijk loon voor gelijk werk, zei u in Berlijn. U hebt dat nu niet herhaald, maar dat is een reëel probleem. We hebben weliswaar stappen vooruitgezet met gedetacheerden, maar nog steeds gelden voor hen de sociale premies en pensioenen van het land van herkomst. Dus er is niet echt gelijk loon voor gelijk werk. Deze week en bij de vorige Straatsburgzitting stonden hier vrachtwagen- en buschauffeurs voor de deur. Internationaal wegtransport heeft geen gelijk loon voor gelijk werk. Wat doet u voor die 90 %? Wat doet u voor hen?

En dan de culturele kant van de zaak. We hebben niks tegen ondernemingsgeest. Dat is goed. Maar waar we wel wat tegen hebben, is het tegen elkaar uitspelen van mensen. Wat doen we om mensen te verbinden? Gaan we naar een samenleving (zij het dan een rechtsstaat) waar iedereen tegen elkaar wordt opgezet? Of komen we bij een samenleving die verbindt? Gaan we verder dan het marktdenken?

Er wordt hier regelmatig verwezen naar Trump. Maar waar heeft die zijn populariteit aan te danken? Die heeft hij te danken aan de staalarbeiders in Detroit, die zich alleen gelaten voelen en vinden dat ze het slachtoffer van de globalisering zijn. Daar heeft ook de Commissie op gewezen. Als je dat niet aanpakt, dan krijg je het tegenovergestelde van wat waarschijnlijk ook u wil. Dan krijg je mensen die tegen elkaar opkomen. Dan krijg je onveiligheid. En daar komen we niet verder mee.

Nog één opmerking over die 1 %. U zit bij die één procent. Dat zijn ook de grote investeerders. Dat zijn de grote multinationals. Ik zou u willen aanraden eens te kijken naar Investigate Europe. Dat is een ngo die in beeld gebracht heeft wat BlackRock als investeringsmaatschappij voorstelt. BlackRock beheert 6,3 biljoen US-dollar. Op dit moment zet Blackrock de aanval in op de collectieve pensioenen in Europa. We moeten allemaal individuele pensioenen hebben. Daar kan BlackRock lekker op verdienen. Daarom wil het ook een pan-Europees pensioenproduct dat je per persoon onderschrijft. Dat gaat de verkeerde kant op. Ik wil een solidair Europa. En ik wil graag uw visie op een solidair Europa horen.

Ik doe één voorstel: als we die markt nou eens reguleren? Laten we aan het Europees verdrag een sociaal en groen protocol hechten. De vakbeweging heeft dat jaren geleden al voorgesteld voor het sociale aspect. Aangezien u nu Groen Rechts bent, wil u waarschijnlijk wel instemmen met de aanhechting van een groen protocol. Laten we dus alles toetsen op solidariteit en duurzaamheid en de markt beteugelen. Zou dat niet leiden tot een Europa dat echt verbindt, dat echt stabiel is en waarmee we voorkomen dat we hier straks ook met een Trump zitten?

 
Last updated: 21 September 2018Legal notice