Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Document stages in plenary
Document selected : O-000021/2018

Texts tabled :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Debates :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Votes :

Texts adopted :


Debates
Thursday, 14 June 2018 - Strasbourg Revised edition

3. Anti-corruption (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne . – Aj keď EÚ a členské štáty už doteraz prijali viacero opatrení a nástrojov s účelom zabránenia a šírenia korupcie a nelegálnych peňažných tokov, myslím si, že korupcia naďalej negatívne zasahuje do všetkých oblasti nášho verejného života. Často hovoríme o korupcií pri čerpaní eurofondov, o korupcií vo verejnej správe, dokonca sú správy o korupčnom správaní sa najvyšších štátnych predstaviteľov. Pred niekoľkými rokmi sme v pléne EP hovorili o korupcii, ktorá zasiahla do športu, do odvetvia, ktorý by mal byť najviac fair play. Korupcia je všade okolo nás a na mnohé korupčné prejavy sme si zvykli. Preto je dôležité, aby Komisia každý rok do EP, voleným predstaviteľom obyvateľov EÚ, predkladala správu o stave korupcie v EÚ, ale aj o opatreniach na jej elimináciu. Odhaľovanie jednotlivcov, ale aj organizovaných zločineckých skupín pri nelegálnom získavaní finančných zdrojov nie je ľahké, ale spoluprácou orgánov činných v trestnom konaní a vzájomnou informovanosťou je možnosť vytvoriť také kontrolné mechanizmy, ktoré by korupciu odhaľovali, aj dôsledne trestali. Pretože korupcia nás oberá nielen o značné finančné prostriedky, ale musíme si uvedomiť, že korupcia podkopáva základy demokracie a právneho štátu.

 
Last updated: 14 March 2019Legal notice