Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 14 June 2018 - Strasbourg Revised edition

8.1. Structural and financial barriers in the access to culture (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ). – Vážená pani predsedajúca, podporila som správu, pretože ju považujem za veľmi dôležitú. Prístup ku kultúre je jedným zo základných práv, ktoré je zaručené v mnohých právnych dokumentoch, ale aj napriek tomu existujú mnohé bariéry, ktoré bránia prístupu ku kultúre a účasti na nej. Štrukturálne prekážky, ktoré môžu byť definované ako zemepisné, čo je vzdialenosť od centier kultúrneho života, ako sú divadlá, múzeá, knižnice, kiná či kultúrne strediská, už dnes vieme prekonať. Ani digitálne prekážky už nie sú akútnym problémom, pretože digitálna gramotnosť ide výrazne dopredu.

Najdôležitejšia prekážka je finančná. Prispieva k tomu aj rozpočet Európskej únie, ktorý je ku kultúre veľmi skúpy. Ale aj jednotlivé členské štáty vo svojich rozpočtoch by mali viac prispievať na kultúru, ktorá ľudí spája, vychováva, vzdeláva, zabraňuje sociálnemu vylúčeniu a v neposlednej miere vytvára aj nové pracovné príležitosti. Kultúra sa musí stať súčasťou života od útleho detstva každého obyvateľa. Zvlášť by som upozornila na opatrenia pre zlepšenie prístupu ku kultúre pre ľudí so zdravotným postihnutím.

 
Last updated: 14 March 2019Legal notice