Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 14 June 2018 - Strasbourg Revised edition

8.2. Proportionality test before adoption of new regulation of professions (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ). – Vážená pani predsedajúca, regulácia prístupu k vykonávaniu povolaní je stále v kompetencii členských štátov, a teda je na národných orgánoch, aby stanovili ich podmienky. Ale zároveň musia členské štáty dodržiavať princípy nediskriminácie a proporcionality.

Správou, ktorú sme dnes schválili, upresňujeme kritériá, ktoré musí členský štát pri hodnotení svojich opatrení dodržiavať. Chceme, aby mali všetky členské štáty porovnateľné podmienky a aby bolo hodnotenie transparentnejšie a zahŕňalo do rozhodovacieho procesu všetky zainteresované strany.

Keďže regulované povolania ako doktori, inžinieri, architekti zohrávajú kľúčovú rolu pre európsku ekonomiku, je dôležité, aby mali pri výkone svojej činnosti jasné a transparentné podmienky. Spôsob, akým členské štáty upravujú tieto podmienky, musí byť transparentný a predvídateľný naprieč celou Európou. Preto som rada, že touto správou, ktorú som podporila, zadefinujeme jasné pravidlá, ktoré takto prispejú k ochrane verejného zdravia, ochrane spotrebiteľov, prijímateľov týchto služieb, ako aj pracovníkov v jednotlivých sektoroch.

 
Last updated: 14 March 2019Legal notice