Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 24 October 2018 - Strasbourg Revised edition

17. Evaluation of the Lisbon Treaty (topical debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR ). – Ja som veľmi rád za túto dnešnú debatu. Podľa mňa sa musíme opýtať, či Lisabonská zmluva je skutočne Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo prakticky takmer ústava, ktorá ale nebola právoplatne schválená občanmi Únie.

Všetci vidíme, že zámer stále užšej Únie, stále viac Únie – že táto myšlienka má trhliny.

Preto my v Európskom kresťanskom politickom hnutí, ktoré je stranou v Európskom parlamente, považujeme za kľúčové pozmeniť Lisabonskú zmluvu redefiníciou na silnú konfederačnú štruktúru a miesto federácie. Veríme, že potrebujeme reformovať Európsku úniu tak, aby sa vrátila naspäť k svojim žido-kresťanským koreňom zameraním sa na základné a primárne úlohy. Nechceme viac Európy, ale lepšiu Európu. Princípy ako subsidiarita, solidarita a diverzita majú byť pretkané s hodnotami, ako je sloboda, správcovstvo, zodpovednosť a ľudská dôstojnosť.

Ale predovšetkým chcem zdôrazniť, dajme konečne v našej legislatíve aj miesto Bohu a pomenujme ho ako najvyššiu autoritu nášho Európskeho spoločenstva, lebo stanoví absolútne hodnoty dobra a zla.

 
Last updated: 8 January 2019Legal notice