Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 13 November 2018 - Strasbourg Revised edition

8. Debate with the Chancellor of Germany, Angela Merkel, on the Future of Europe (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne . – Pani kancelárka vo svojom úvodnom prejave povedala, že je ťažko predpovedať budúcnosť EÚ. Ďalej povedala, že individuálne, národné rozhodnutia majú vplyv na celé Spoločenstvo. V tomto kontexte som mala otázky na pani kancelárku, ale nedostala som rečnícky čas. Moja otázka by znela: pani Merkelová, ste tvrdý zástanca sankcií proti Rusku. Preto, ako viete vysvetliť rozhodnutie Nemecka na spolupráci pri projekte Nord Stream 2, kde výhodu v tomto projekte bude mať predovšetkým Nemecko? Aký postoj by ste mali, ak by podobný projekt s Ruskom dohodol iný členský štát? V tomto kontexte, ako chcete pomáhať Ukrajine na jej ceste do EÚ? Nemyslíte si, že stále sa v spoločnej EÚ uplatňuje dvojaký meter pre staré a nové členské štáty? Ako príklad by som uviedla aj umiestnenie liekovej agentúry, kde ste urobili rozhodnutie v prospech Holandska aj napriek nesplneným vopred známym podmienkam. Takýchto príkladov by som mohla uviesť viac. Ako odpovedať na tieto otázky voličom v budúcoročných voľbách do EP?

 
Last updated: 7 February 2019Legal notice