Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 15 November 2018 - Strasbourg Provisional edition

6.1. Rail passengers' rights and obligations (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D ). – Pán predsedajúci, podporila som správu, pretože verím, že po prijatí navrhovaných opatrení sa cestovanie železničnou dopravou stane pre spotrebiteľov príťažlivejšie a preferovanejšie. Som potešená, že správa EP a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave okrem iného stanovuje aj právny rámec s cieľom prispôsobiť železničnú infraštruktúru osobám so zníženou pohyblivosťou, a tak im umožniť úplnú nezávislosť na železničných staniciach a vlakoch. Súhlasím so spravodajcom, že zlepšenie a modernizácia železničného odvetvia by mali byť aj naďalej trvalým cieľom pre toto odvetvie vrátane ochrany spotrebiteľa. Za skutočne dôležité považujem prilákať do železničnej dopravy nových cestujúcich a odbremeniť cestnú dopravu. V mojej krajine na Slovensku vláda zaviedla bezplatné cestovanie železnicou pre študentov a dôchodcov a týmto opatrením sa výrazne zvýšil počet cestujúcich v železničnej doprave. Toto opatrenie by mohlo byť vzorom aj pre iné členské štáty, čím by sme efektívnejšie využívali sieť železníc, výrazne by sme znížili aj CO2 a prispeli k lepšej kvalite života.

 
Last updated: 27 November 2018Legal notice