Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Thursday, 29 November 2018 - Brussels Provisional edition

4. The preparation of the Marrakech Intergovernmental Conference of 10-11 December on the UN Global compact for Migration (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. – Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii považujem za vážny politický dokument, ktorý mal byť pre všetky štáty, ktoré sú zastúpené v OSN, zárukou toho, aby problém migrácie vo svete bol koordinovaný, aby mal jednotnú platformu a aby štáty spoločne čelili problémom migrácie, ktoré sú všade vo svete. Bohužiaľ, dokument prináša okrem dobrých návrhov aj body, ktoré sú kontroverzné, a preto aj neprijateľné pre mnohé štáty. Aj keď sa v preambule v článku 7 uvádza, že globálny právny rámec predstavuje nezáväzný rámec, vzápätí sa v článku 9 uvádza, že tento globálny rámec stanovuje naše spoločné chápania, spoločné povinnosti, zdieľané zodpovednosti a jednotu účelu v súvislosti s migráciou, aby bola prospešná pre všetkých. Dokument má 23 cieľov, s niektorými môžeme súhlasiť, ale niektoré sú neprijateľné. Určite všetci súhlasia s tým, aby sa minimalizovali nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí, aby opustili svoju krajinu. Na druhej strane je bod o integrácii migrantov a ich začleňovaní, ich vzdelávaní, o ich finančnej podpore, ktorý by si mali osvojiť iba krajiny, ktoré pre svoju ekonomiku potrebujú migrantov. OSN by si mala uvedomiť, že nejednotnosť pri hodnotení dokumentu je vážny moment, preto by v čo najkratšom čase mala hľadať kompromisné návrhy, lebo problémy migrácie je potrebné riešiť spoločne.

 
Last updated: 10 December 2018Legal notice