Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (Selected)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Document stages in plenary
Select a document: :

Texts tabled :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Debates :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Votes :

Texts adopted :


Debates
Thursday, 29 November 2018 - Brussels Provisional edition

5. The situation of women with disabilities (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR ), na piśmie . – Kobiety niepełnosprawne w zależności od wieku, miejsca zamieszkania, statusu społecznego, czy wreszcie rodzaju niepełnosprawności doświadczają różnych trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Są to problemy dwojakiego rodzaju: z jednej strony dotyczą uzyskania odpowiedniego wykształcenia czy znalezienia wymarzonej pracy. Z drugiej zaś – indywidualnych cech związanych z samoakceptacją oraz poczuciem własnej wartości. Ponadto bariery komunikacyjne oraz architektoniczne powodują, że w życiu codziennym proste czynności stają się dla nich bardzo skomplikowane lub wręcz niewykonalne. Zgadzam się z założeniami rezolucji o promowaniu inicjatyw wspierających aktywizację zawodową i zapewnieniu równego dostępu do edukacji i pracy. W przeciwnym wypadku może to skutkować ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Należy egzekwować usunięcie wszelkich barier i przeciwdziałać dyskryminacji społecznej, której te osoby doświadczają. Konieczne jest wdrożenie polityki zapobiegania, leczenia, rehabilitacji i integracji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin. Uważam, że dyskutując na temat osób niepełnosprawnych nie powinniśmy wprowadzać do debaty różnic ideologicznych. Moim zdaniem rezolucja powinna być pozbawiona jakichkolwiek światopoglądowych zapisów, a szczególnie tych dotyczących orientacji seksualnej i aborcji. Włączenie tych tematów powoduje, że rezolucja staje się tematem sporów ideologicznych, i nie służy niepełnosprawnym. Miejmy na uwadze, że temat pomocy kobietom niepełnosprawnym jest bliski wiekszości eurodeputowanych, a temat dotyczący dostępności aborcji, czy zmiany płci już nie.

 
Last updated: 10 December 2018Legal notice