Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 15 January 2019 - Strasbourg Provisional edition

9.3. Gender mainstreaming in the European Parliament (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR ) – Pán predsedajúci, význam pojmu rodová rovnosť sa výrazne posunula odvtedy, čo sme ho tu začali používať v Európskom parlamente.

Pôvodne sme vyjadrovali, že nie je správne, aby muži a ženy mali rôzne platy, dôchodky, ak pracujú na rovnakých pozíciách. Toto je nespravodlivosť, ktorú sa tu treba snažiť vyriešiť, ale zároveň chcem zdôrazniť, že si treba veľmi ceniť prístup žien ku práci. Ženy majú často iný prístup v myslení, vedia byť systematické, vedia byť empatické, prinášať do pracovného prostredia pokoj. Lenže v biznise aj v politike sa častokrát presadzujú tí, častokrát agresívnejšie presadzujú muži, ktorých je viacej počuť. Možno aj preto tu máme viac mužov ako žien, ktorí sa neboja viacej poukázať na to, čo chcú presadzovať. Som určite za to, aby ženy mali rovnaký priestor a pôsobenie aj tu v Parlamente, ale debata sa dnes posunula k tomu, že budeme monitorovať, či je dostatočný počet žien zastúpený v inštitúciách Európskeho parlamentu.

My to tu však nemôžeme nariaďovať. Takže ženy tu majú pracovať, ale nemôžeme nariaďovať, koľko ich tu má byť. Takže preukazujeme im patričnú úctu. Ja by som bol rád, keby sme riešili, ako ženám-matkám pomáhať v tom, ako vychovávať deti.

 
Last updated: 30 January 2019Legal notice