Artikkel
 

Venemaa-Ukraina gaasikriis on ELi energeetikasektori "äratushüüd"

Energeetika - 09-01-2006 - 20:03
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 
Gas pipeline

Kütusetorustik on ELi energiavarude võtmeks

Hiljutine gaasikriis Venemaa ja Ukraina vahel on "äratushüüd" ELi jaoks, ütleb parlamendiliige Giles Chichester, parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni esimees. Kriisi lõppedes rääkis ta, et antud olukorral "on selge mõju ka ELi energiaturgudele ning -varudele... tuletades meile meelde meie sõltuvust imporditud kütusest ".

EL on oma gaasihangete osas Venemaast sõltuv 25% ulatuses ning naftahangete osas 30% ulatuses. Mõned ELi liikmed, nagu Slovakkia ja Soome, on täielikult Venemaast sõltuvad. Lisaks on teised riigid, nagu näiteks Poola ja Ungari, väga olulisel määral sõltuvad Vene gaasist, millest 90% läbib oma teel Euroopa Liitu ka Ukrainat.
 
Chichesteri sõnul "näitas see tüli täielikult toimiva gaasi- ja teiste energiaallikate turu tähtsust, ning eriti igasuguste turuhinna tasemest erinevate hinnamoonutuste ohtlikkust."
 
Lahenduseks on mitmekesisus
 
Korrates Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku  Andris Piebalgsi hiljutisi kommentaare, ütles Chichester: "ELi energiapoliitika kujundajad peavad püüdlema varude mitmekesisuse ja konkurentsivõimeliste turgude poole, sest sellega tagatakse stabiilne tarnekindlus kõige paremini."
 
Euroopa Parlament kiitis detsembris heaks esitatud seaduseelnõu energiatõhususe kohta, mis sunnib ELi riike 9 aasta jooksul vähendama 9% võrra lõppkasutajatele tarnitud energiat - veidi rohkem kui riikide parlamentide poolt pakutud 6% kuue aasta jooksul.
 
Üks Ungari majandusministri Janos Koka poolt välja pakutud ettepanek eelmisel kolmapäeval toimunud ELi energeetikaekspertide erakorralisel nõupidamisel oli võimalus ehitada uus gaasijuhe Aadria mere rannikule, kus tankerid pumpaksid välja Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit vedelgaasi. See vähendaks sõltuvust Venemaa maagaasist. Selle idee teostatavuse uuringud jõuavad lõpule märtsikuus.
 
Üleilmne nõudmine suureneb
 
Terav vaidlus hinna üle Venemaa ja Ukraina vahel leidis lõpuks lahenduse 4. jaanuaril, kui saavutati kompromiss ning Vene gaasikraanid taas avati.
 
Olukorras, kus üldine gaasinõudlus kasvab 15 aasta jooksul kuni 3% aastas, on hiljutine kriis esile toonud gaasitorustike probleemid. Erinevalt naftast, millega kaubeldakse ülemaailmselt ning mida ka laialdaselt transporditakse - mistõttu on selle varude jõudmist konkreetsesse riiki raske peatada - sõltub gaas põhiliselt torustikest, mis läbivad mitmeid riike ning mida on võimalik soovi korral sulgeda. See muudab naabritevahelised suhted tootjate ja tarbijate jaoks eluliselt tähtsaks.
 
Parlamendi ja Ukraina vaheliste suhete delegatsioon peab kolmapäeval, 11. jaanuaril erakorralise koosoleku, et arutada gaasitüli poliitilisi tagajärgi.
 
Viide: 20060109STO04118