Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Článok
 

Práca a rodina: ako vyriešiť túto dilemu?

Sociálna politika - 20-10-2006 - 15:23
Zdieľať
Tanier a dokumenty na stole

Ako nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom?

Aj keď sú doby, keď ľudia trávili v práci bežne päťdesiat či šesťdesiat hodín už dávno preč, skĺbiť osobný a pracovný život je pre mnohých z nás dilema. V okamihu, keď v Únii vrcholí bitka o novelizáciu smernice o pracovnej dobe, europoslanci, ministri a ďalší experti diskutovali o možnostiach, ako nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.

Prečo je vlastne potrebné meniť súčasnú legislatívu? Európa prechádza zásadnými zmenami, najmä demografickými. Rodí sa menej detí a ľudia žijú dlhšie. Otázkou je, či ľudia vôbec majú možnosť venovať sa rodine, pokiaľ väčšinu času trávia v práci, pýtali sa diskutujúci. Preto je potrebné vytvoriť podmienky na to, aby muži a ženy mali rovnaké možnosti venovať sa deťom, pretože sú to spravidla ženy, ktoré zostávajú doma. O to ťažší je však ich opätovný nástup do práce, zvlášť pokiaľ potrebujú pracovať len na čiastočný úväzok.
 
Dlhý pracovný týždeň: v čom je problém?
 
Dlhý pracovný týždeň má viacero nevýhod. Takéto podmienky spôsobujú stres, zvyšujú riziko chorôb a taktiež sa negatívne podpisujú na ľudskom zdraví. To potom znamená aj viac absencií. Dlhší pracovný týždeň môže preto spôsobiť viac škody než úžitku, zvlášť vo svetle plnenia lisabonských cieľov, podľa ktorých sa Európa musí stať konkurencieschopnejšou.
 
Preto sa v slovníku mnohých expertov začína objavovať termín, ktorý označuje budúci možný model európskeho trhu práce – „flexicurity“ (z anglického "flexibility" teda pružnosť a "security", čím sa myslí sociálne zabezpečenie).
 
„Problém hľadania rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom bol dlho chápaný hlavne ako dilema, ktorú musia riešiť ženy. To však už neplatí. "Je to tiež otázka toho, aby sme splnili lisabonské ciele, aby sme dokázali čeliť demografickým zmenám, ktoré v Európe prebiehajú,“ uviedol poslanec zo socialistickej skupiny Alejandro Cercas.
 
Ako veľmi vlastne pracujeme?
 
Dĺžka pracovného týždňa sa v jednotlivých krajinách líši. Zatiaľ čo Francúzi strávia v práci priemerne tridsať hodín týždenne, Maďari pracujú v priemere asi 36 hodín. Podľa údajov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok je zreteľný rozdiel medzi zamestnanými mužmi a ženami. Žena pracujúca na plný úväzok strávi týždenne v zamestnaní 40 hodín, muž však o tri hodiny viac. Ale kto v skutočnosti pracuje viac?
 
 „Pokiaľ zarátame do pracovnej doby aj neplatené hodiny (starostlivosť o deti, domáce práce, starostlivosť o postihnutých alebo starších príbuzných), je to žena, a nie muž, kto má podstatne dlhší pracovný týždeň,“ argumentovala na stretnutí Tina Weber z agentúry CEEP, ktorá zastupuje niektoré podniky okrem iného aj pri riešení sociálnych otázok.
 
Práve preto mnohé ženy radšej dávajú prednosť práci na čiastočný úväzok. Ich preferencie sa líšia v súvislosti s materstvom. Neznamená to však, že by sa tento problém netýkal aj mužov. Hoci ich záujem o skrátený pracovný úväzok je podstatne nižší, aj oni majú svoje dôvody, prečo si ho zvoliť. Okrem iných napríklad ten, že prácu na plný úväzok jednoducho zohnať nevedia.
 
Európska únia práve teraz rieši, ako bude legislatíva ohľadne pracovnej doby vyzerať. Na programe je revízia smernice o pracovnej dobe. Hlavným sporným miestom je, či povoliť, aby pracovný týždeň mohol byť dlhší než 48 hodín. Obidva postoje majú svojich zástancov a odporcov. Za je najmä Veľká Británia. Európsky parlament by však rád videl strop na maximálne 48 hodinách za týždeň.
 
Ľudia by mali mať možnosť zvoliť, či chcú pracovať dlhšie, než je obvyklé, ale na druhej strane by to mohlo viesť k nebezpečenstvu, že to budú zamestnávatelia zneužívať. Pokiaľ na túto podmienku nepristúpite, riskujete, že prácu nedostanete, varujú odporcovia.
 
Hľadanie rovnováhy
 
Existujú teda možnosti, ako skĺbiť pracovný čas a rodinu? Celkom iste áno, zaznelo na seminári. O jednu pracovnú pozíciu sa napríklad môžu deliť dvaja zamestnanci, je možné pracovať z domova, či na čiastočný úväzok. Niektoré firmy ponúkajú pružnú pracovnú dobu, alebo možnosť odpracovať si celý pracovný týždeň v kratšej dobe (napríklad 38 hodín za štyri dni).
 
Na druhej strane však existujú aj prekážky. Samotné firmy v mnohých prípadoch vnímajú tieto možnosti skôr negatívne. Ďalšie obmedzenia vyplývajú zo vzdelania, ktoré človek môže poskytnúť, dopravných možnostiach a aj v samotných očakávaniach, ktoré človek má. Nezanedbateľný je taktiež dopad na rodinný rozpočet.
 
Počas marcového zasadnutia Parlament prijal správu o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami. Podobne ako na utorkovom seminári aj podľa tejto správy, ktorú predložil Philip Bushill-Matthews zo skupiny ľudovcov a európskych demokratov, je potrebné venovať väčšiu pozornosť potrebám rodiny, podporovať, aby ľudia pracovali aj vo vyššom veku, zaistiť vyváženú imigračnú politiku a samozrejme, nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.
 
Odkaz: 20061020STO11817

Ďalšie informácie :