Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (izbrano)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Nacionalni prikaz - Background
 

Delovanje Evropskega parlamenta na polovici zakonodajnega obdobja

Institucije - Slovenija - 12-01-2007 - 10:59
Objavi/Shrani
Socialna omrežja
Priljubljene
 

Januarja 2007 je Evropski parlament na polovici svojega 6. zakonodajnega obdobja. Na januarskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu bodo poslanci izvolili svojega novega predsednike in podpredsednika, ki bodo funkcije opravljali do izteka mandata, julija 2009. Pol poti med evropskimi volitvami je tudi priložnost za pregled dosežkov od začetka sedanjega obdobja.

Parlament se je z volitvami leta 2004 močno spremenil. Po širitvi Evropske unije s 15 na 25 članic 1. maja 2004, so bile junija volitve v vseh članicah, namesto dotedanjih 626 poslancev pa jih je v parlament vstopilo 732. Število uradnih jezikov se je z 11 povečalo na 20. Od 1. januarja 2007 je v parlamentu že 785 poslancev, saj se je pridružilo še 18 kolegov iz Bolgarije in35 iz Romunije. Zraslo je tudi število jezikov, v katerih deluje institucija: zdaj jih je 23, ker je poleg bolgarščine in romunščine status uradnega jezika dobila tudi irščina.
 
V pričujočem dokumentu so zbrani naslovi in uvodi v članke o najpomembnejših zakonodajnih ter drugih odločitvah, sprejetih na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta v zadnjih dveh letih in pol - od potrditve nove Komisije, do sprejema direktive o storitvah in zakonodajnega paketa REACH ter finančne perspektive za prihodnjih šest let.
 
Vse članke o plenarnih zasedanjih lahko najdete na spletni strani
 
Informacije o najpomembnejših temah (v angleškem jeziku) pa so na voljo na
 
REF.: 20061221BKG01704

NOTRANJI TRG, INDUSTRIJA, ENERGIJA

Na vrh straniNaslednje
 
Evropski parlament sprejel direktivo o storitvah
(15.11.2006)
 
Direktiva o storitvah na notranjem trgu je s sprejemom v parlamentu prišla na konec svoje zakonodajne poti. Poslanci so predlog sprejeli le z nekaj manjšimi popravki, saj je bilo besedilo predhodno usklajeno s Svetom EU in upošteva večino parlamentarnih dopolnil iz prve obravnave predloga. Države članice bodo morale direktivo prenesti v svoje zakonodaje najkasneje v treh letih.
 
 
Parlament zavrnil predlog direktive o patentih za računalniško izvedene izume
(6.7.2005)
Evropski parlament je z 648 glasovi proti 14 in 18 vzdržanimi glasovi zavrnil predlog direktive o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov, ki je razdelila poslance zaradi različnih pogledov na pojem zaščite tehničnih inovacij in avtorskih pravic glede uporabe programske opreme. Razprava na plenarnem zasedanju je pokazala, da so mnenja o tematiki zelo različna.
 
 
Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah
(13.12.2006)
Poslanci so sprejeli predloge za razširitev obsega dosedanje direktive o televiziji brez meja ter spremembe pravil o oglaševanju in promocijskem prikazovanju izdelkov v televizijskih programih. Nova direktiva ne velja za radijske programe, veljala pa bo tudi za spletne medije, medtem ko je oglaševanje v televizijskih programih jasneje opredeljeno in natančneje določeno.
 
 
Evropski poslanci za večjo energetsko učinkovitost
 
(29.9.2005)
Poslanci so razpravljali tudi o cenah nafte, ki so se v letu dni povzpele za 44 odstotkov. Parlament poziva evropsko industrijo in porabnike, da zmanjšajo energetsko odvisnost od nafte in storijo več za varčevanje energije ter uporabo obnovljivih virov. Cilj vseh usklajenih ukrepov pa je, da bi Evropa do leta 2020 postala energetsko najbolj učinkovito gospodarstvo na svetu, ki bo manj odvisno od fosilnih goriv.
 
 
Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti
(1.6.2006)
 
Parlament ugotavlja, da je izboljšanje energetske učinkovitosti lahko najuspešnejši, najhitrejši in najcenejši odgovor na skrbi glede varne oskrbe z energijo in varovanja okolja. Poslanci se zavzemajo za ustrezen prenos obstoječih direktiv s tega področja v zakonodajo in njihovo popolno izvajanje ter pozivajo Komisijo, da v bodočem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost predstavi še dodatne ukrepe.
 
 
Čistejša in bolj zelena energetska prihodnost EU?
(14.12.2006)
 
Poslanci Evropskega parlamenta želijo zavezujoče cilje za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida in širšo uporabo obnovljivih virov energije. Svoje stališče predstavljajo v poročilu, ki je odgovor na Zeleno knjigo Komisije o evropski energetski strategiji.
 
 
 
Na vrh straniNaslednje

OKOLJE

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Zakonodajni paket REACH
(13.12.2006)
 
Evropski parlament je decembra 2006 po treh letih posvetovanj med tremi institucijami EU zaključil zakonodajni maraton s sprejemom najbolj zapletenega zakonodajnega predloga doslej: direktive in uredbe REACH, ki urejata registracijo, evaluacijo in avtorizacijo kemikalij v Uniji. Paket je ravnotežje med interesi proizvajalcev in potrošnikov, upoštevajoč varovanje okolja, zajema pa tudi določbe o nadomestilu nevarnih substanc, dolžnosti skrbnega ravnanja in alternativah poskusom na živalih.
 
 
Nova direktiva o recikliranju baterij in akumulatorjev
(4.7.2006)
 
Po dveh letih usklajevanj in pogajanj so evropski poslanci sprejeli novo direktivo, na podlagi katere naj bi z letom 2008 povsod po Uniji delovali sistemi za zbiranje in recikliranje rabljenih baterij in akumulatorjev. Zakonodaja določa tudi stroge meje za vsebnost strupenega kadmija in živega srebra v baterijah.
 
 
Več informacij ter strožja merila za čistost voda na plažah
(18.1.2006)
 
V kopalni sezoni leta 2008 bodo kopalci lahko dobili vse informacije o čistosti voda na evropskih plažah in drugih urejenih naravnih kopališčih na spletu. Nova direktiva o kopalnih vodah, ki so jo evropski poslanci sprejeli s 584 glasovi za, 11 proti in 56 vzdržanimi glasovi, predvideva tudi strožja merila za ugotavljanje kakovosti voda. Pogajanja z ministri držav članic, da so bile na koncu vključene tudi zahteve parlamenta, pa so trajala kar tri leta.
 
 
Varstvo podzemnih voda
(12.12.2006)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so v tretjem branju postopka soodločanja sprejeli kompromisno besedilo direktive o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem, ki ga so ga že pred zasedanjem po pogajanjih na spravnem odboru poslanci oblikovali skupaj s predstavniki Sveta EU.
 
 
Manj fluoriranih toplogrednih plinov v ozračju nad Evropo
(6.4.2006)
 
Fluorirani plini niso rešitev! Plini so kot nadomestek za CFC-je, uničevalce ozona, v uporabi od 90-let v hladilnih in klimatskih sistemih, pa tudi v oknih, gasilnih aparatih, izolacijskih penah in celo športnih copatih. Izkazalo se je, da prispevajo k segrevanju ozračja in parlament je tako sprejel uredbo ter direktivo, s katerima naj bi prepovedali oziroma zmanjšali njihovo uporabo. Države članice EU bodo z izvajanjem teh določb tudi lažje dosegle svoje zaveze iz Kjotskega protokola.
 
 
Čistejši zrak za Evropo
(26.9.2006 - Prvo branje)
 
Evropski parlament je s 571 glasovi za, 43 proti in 18 vzdržanimi glasovi v prvem branju sprejel osnutek direktive o kakovosti zunanjega zraka. S svojimi dopolnili poslanci zahtevajo še ostrejša merila za kakovost zraka, kot jih je predlagala Komisija, vendar se obenem zavzemajo za večjo prožnost pri njihovem uveljavljanju.
 
 
Boljše usklajevanje bo zmanjšalo nevarnost tveganja poplav
(13.6.2006 - Prvo branje)
 
V Evropi kar štiri petine vseh rek teče čez ozemlje več držav, zato poslanci pozivajo članice, naj izboljšajo svoje sodelovanje pri ocenjevanju in obvladovanju poplav. Predlog direktive, ki je v prvem branju z določenimi dopolnili dobil podporo parlamenta, se osredotoča predvsem na potencialno nevarnost poplav in predvideva vzpostavitev zemljevidov tveganja, sami ukrepi pa bodo v pristojnosti držav članic.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

PROMET

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Enotna evropska vozniška dovoljenja z letom 2013
(14.12.2006)
 
Evropski parlament je v drugem branju sprejel predlog direktive o vozniških dovoljenjih, s katerimi naj bi čez šest let začeli nadomeščati 110 različnih oblik dovoljenj, ki so trenutno veljavna na območju EU.
 
 
Zavrnitev direktive o pristaniških storitvah
(18.1.2006)
 
Evropski parlament je dobri dve leti po prvem predlogu sredi januarja 2006 zavrnil že drugi predlog direktive o liberalizaciji trga pristaniških storitev. Za zavrnitev je glasovalo 532 poslancev, 120 jih je bilo proti, 25 pa se jih je vzdržalo. Največ kritik je bilo, podobno kot v prvem predlogu, zaradi določb o samoizvajanju in pilotaži.
 
 
Začetek oblikovanja "črnega seznama" letalskih družb
(16.11.2005)
 
Evropski poslanci so v prvem branju postopka soodločanja s 577 glasovi za, 16 proti in 31 vzdržanimi glasovi sprejeli poročilo o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic - oziroma uredbi o "črnem seznamu" nevarnih letalskih družb.
 
 
Skupna pravila za varnost na poletih znotraj EU
(15.6.2006 - Prvo branje)
 
Poslanci so podprli predlog uredbe o skupnih pravilih na področju varnosti civilnega letalstva. Z njo naj bi nadomestili sedanjo uredbo, ki je nastala po terorističnih napadih 11. septembra 2001, predvsem z odstranitvijo tehničnih podrobnosti iz samega besedila in uredili določena vsebinska vprašanja, ki so se pojavila v času izvajanja dosedanje zakonodaje.
 
 
Več pravic za invalidne letalske potnike
(16.12.2005)
 
Invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo letalski prevozniki v prihodnosti ne bodo smeli prepovedati vkrcanja na letalo. Uredba letalskim prevoznikom in letališčem nalaga, da bodo invalidnim potnikom zagotavljali brezplačno pomoč pri uporabi teh storitev, kot je na primer prevoz do letala, pomoč pri prestopanju med leti ali pomoč pri vkrcanju in izkrcanju.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

JAVNO ZDRAVJE IN ZAŠČITA POTROŠNIKOV

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Varnost hrane: pravila o zdravstvenih trditvah in dodajanju vitaminov
(16.5.2006)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli predloge novih pravil, ki bodo urejala vprašanje zdravstvenih trditev na živilih. Z njimi naj bi razjasnili, kaj točno pomenijo trditve "nizkoenergetsko živilo", "malo maščobe", "veliko vlaknin" ali "znižuje holesterol". Parlament je tudi potrdil harmonizacijo pravil o dodajanju mineralov in vitaminov živilom, kar je korak k boljši zaščiti potrošnikov ter prodaji teh izdelkov na notranjem trgu.
 
 
Odločitev Evropskega parlamenta pomeni več raziskav za otroška zdravila
(1.6.2006)
 
Farmacevtske družbe bodo lahko odslej lažje razvijale zdravila za otroke, saj je Evropski parlament potrdil predlog uredbe, s katero naj bi med drugim končali dosedanjo prakso zdravljenja otrok z manjšimi odmerki zdravil za odrasle, kar je lahko tudi škodljivo. Proizvajalci zdravil, ki bodo razvili učinkovite in varne teste za pediatrična zdravila, bodo deležni 6-mesečnega podaljšanja patentov, na trgu pa bodo lahko le izdelki, ki bodo izpolnjevali stroge standarde.
 
 
Popolna prepoved šestih ftalatov pri izdelavi otroških igrač
(5.7.2005)
 
Poslanci so podprli predlog za popolno prepoved uporabe šestih ftalatov pri proizvodnji otroških igrač in izdelkov za nego otrok. Začasna prepoved uporabe teh mehčal za PVC sicer velja že od leta 1999. Znanstvene raziskave so pokazale, da so nekateri ftalati lahko rakotvorni, mutageni in reprotoksični. Ker niso kemično vezani s PVC, jih lahko otrok zaužije skozi usta, ko žveči igračo.
 
 
Ureditev zakonodaje o aditivih in sladilih
(27.10.2005)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so v prvem branju postopka soodločanja z 556 glasovi za, 98 proti in 8 vzdržanimi glasovi sprejeli poročilo o različnih vrstah aditivov in sladil v živilih, ki jih bo zaradi novih spoznanj o njihovi nevarnosti ali samega tehnološkega razvoja stroke treba prepovedati ali pa dodati na pozitivni seznam.
 
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

AKCIJSKI PROGRAMI

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Finančna perspektiva 2007 - 2013: še zadnji podpis v parlamentu
(17.5.2006)
 
Evropski parlament je s 440 glasovi za, 190 proti in 14 vzdržanimi glasovi sprejel sedemletno finančno perspektivo EU, vendar ob tem opozarja, da jo bo treba izboljšati ob reviziji, ki je predvidena za leto 2009. Parlament je pozdravil zvišanje proračunskih sredstev za 4 milijarde evrov s pripombo, da bi predlog, ki so ga poslanci pripravil junija 2005, omogočil najboljši način financiranja skupnih politik EU.
 
 
Spremembe pravil za izvajanje finančne uredbe
(6.6.2006)
 
Poslanci so podprli predlog sprememb pravil za izvajanje finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije. Namen sprememb, ki zadevajo 122 od 187 členov uredbe je predvsem poenostavitev in večja razumljivost postopkov. Reforma pravil naj bi zmanjšala birokratske ovire, na katere ob njihovem izvajanju naletijo uporabniki, obenem pa mora zagotavljati preglednost in učinkovitost proračunskih sredstev Unije.
 
 
Sedmi okvirni raziskovalni program EU dobil zeleno luč
(30.11.2006)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli predlog 7. okvirnega raziskovalnega programa za raziskave in razvoj (FP7). V obdobju 2007-2013 naj bi Unija tako za raziskave namenila 50 milijard evrov, program pa je po vrsti tretja najvišja postavka evropskega proračuna, za sredstvi, ki so namenjena skupni kmetijski politiki in strukturnim skladom.
 
 
Parlament podprl predlog za 308 milijard evrov za strukturne sklade
(4.7.2006)
 
Poslanci so prižgali zeleno luč predlogu Komisije, po katerem bo za strukturne sklade v šestletnem proračunskem obdobju 2007-2013 namenjenih približno 308 milijard evrov ali 35,7 odstotka proračuna EU. Parlament je namreč podprl pet poročil, ki določajo cilje merila za dodeljevanje sredstev in vire financiranja skladov.
 
 
Združeni program za vseživljenjsko učenje
(25.10.2006)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so v drugem branju postopka soodločanja sprejeli priporočilo o celostnem programu dejavnosti na področju vseživljenjskega učenja, kamor sodijo doslej samostojni programi Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Transversal in Jean Monnet. Za programe bo v šestih letih, od 2007 do 2013, namenjenih 6,97 milijarde evrov.
 
 
Korak dlje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu
(25.10.2006, prvo branje)
 
Evropski parlament je v prvem branju postopka soodločanja sprejel poročilo o evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu. Namen priporočila Sveta EU in parlamenta je oblikovanje mehanizmov, ki bi omogočali preglednejši ter bolj primerljiv prikaz kakovosti univerz z vzajemnim priznavanjem sistemov za ocenjevanje kakovosti in nacionalnih agencij za akreditacijo visokošolskih ustanov.
 
 
MEDIA 2007 - Podpora evropskemu filmu in digitalizaciji
(24.10.2006)
 
Program za evropski avdiovizualni sektor MEDIA 2007 naj bi razdrobljeni in kapitalsko podhranjeni evropski filmski industriji pomagal pri izboljšanju položaja na trgu. Zavzema se za ohranjanje in spodbujanje kulturne različnosti in kinematografske dediščine, boljšo distribucijo evropskih filmov ter večjo konkurenčnost evropske filmske industrije. Poročilo ob tem opozarja, da ima ameriška filmska produkcija kar 71 odstotni delež na evropskem trgu.
 
 
Kultura 2007-2013
(24.10.2006)
 
Unija naj bi za večjo mobilnost zaposlenih v kulturnih dejavnostih, čezmejno izmenjavo umetniških del in izboljšanje dialoga med kulturami v prihodnjih šestih letih namenila 354 milijonov evrov.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

DRŽAVLJANSKE PRAVICE IN SVOBOŠČINE

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Parlamentarna preiskava o domnevnih zaporih Cie v Evropi
(19.1.2006)
 
So v Evropi res skrivni centri ameriške obveščevalne agencije Cia? Je s skrivnimi poleti v evropskem zračnem prostoru agencija vozila osumljence v države, kjer so bili izpostavljeni mučenju? To so le nekatera od vprašanj, na katera poskuša odgovoriti začasni odbor, ki ga je parlament ustanovil 19. januarja 2006. Odbor ima 46 članov iz vseh političnih skupin ter bo poskušal tudi ugotoviti, koliko so o tem vedele evropske vlade in če so bili vpleteni tudi državljani EU.
 
 
CIA v nekaterih primerih "neposredno odgovorna" za nezakonite dejavnosti v Evropi
(6.7.2006)
 
Vmesno poročilo začasnega odbora za raziskavo domnevne uporabe evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA navaja, da naj bi bila ameriška obveščevalna agencija v nekaterih primerih neposredno odgovorna za "nezakonita pridržanja, premestitve, ugrabitve in zadrževanje osumljenih teroristov". Besedilo je kritično tudi do vlad določenih članic EU, ki naj bi pri tem početju sodelovale.
 
 
Resolucija Evropskega parlamenta o priseljevanju
(28.9.2006)
 
Evropski poslanci so sprejeli skupno resolucijo, ki se zavzema za uravnotežen, celovit in dosleden pristop Unije pri reševanju tega vprašanja. Parlament je kritičen do Sveta EU: zavzema se za nepristransko direktivo o vračanju nezakonitih priseljencev in opaža, da Svetu v sedmih letih po zasedanju Evropskega sveta v Tampereju in kljub številnim pozivom ni uspelo pripraviti skupne opredelitve politike priseljevanja. Skladno evropsko politiko priseljevanja bi morala spremljati tudi politika vključevanja, s katero bi med drugim predvideli ustrezno vključevanje priseljencev na trg dela, pravico do izobraževanja, dostop do storitev socialnega in zdravstvenega varstva itd.
 
 
Obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah Unije
(14.2.2006)
 
Evropski parlament je februarja 2006 sprejel poročilo o predlogu Uredbe o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic ter spremembi Schengenske konvencije in skupnih konzularnih navodil. Namen uredbe je določiti skupna pravila za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic. Zakonodaja bo urejala vprašanje, ki je bilo doslej predmet dvostranskih sporazumov.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Poslanci za ukinitev izjem glede omejitve 48-urnega delovnika
(11.5.2005 - Prvo branje)
 
Evropski parlament je s 345 glasovi za, 264 proti in 43 vzdržanimi glasovi sprejel poročilo o spremembah direktive o določenih vidikih organizacije delovnega časa. Poslanci so potrdili večino dopolnil odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, med njimi tudi dopolnilo, ki predvideva ukinitev izjem ("opt out") po izteku triletnega prehodnega obdobja od začetka veljavnosti direktive. Tako so izrazili nasprotovanje predlogu Komisije, s katerim bi bilo posameznikom - sicer ob strožjih pogojih kot doslej - še vedno omogočeno, da delajo dlje kot 48 ur tedensko.
 
 
Manj za volanom - manj nesreč
(2.2.2006)
 
Število prometnih nesreč, ki jih povzročijo utrujeni vozniki, bi se lahko zmanjšalo, če se bodo pravila, ki jih je sprejel Evropski parlament, začela dosledno izvajati. Med drugim se z novo zakonodajo uvajajo digitalni tahografov v tovornjakih in avtobusih, prvič pa je oblikovan tudi skupni seznam hudih prometnih prekrškov.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

INSTITUCIJE IN ŠIRITEV

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Evropski parlament dal zeleno luč novi Komisiji
(18.11.2004)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so kolegij komisarjev predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa potrdili z 478 glasovi za, 84 glasovi proti in 98 vzdržanimi glasovi. Izrazili so zadovoljstvo nad demokratično in zakonito veljavnostjo postopka potrditve in njenim prispevkom k oblikovanju dobrega delovnega odnosa med Komisijo in parlamentom. Pozdravili so ukrepe predsednika Barrosa ob predstavitvi ekipe, vendar so hkrati obžalovali, ker ni prišlo do dejanske rešitve možnih težav v zvezi s konflikti interesov.
 
 
Evropski poslanci izrazili močno podporo Ustavi za Evropo
(12.1.2005)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so januarja 2005 razpravljali o Evropski ustavi. Po mnenju poročevalca gre za jasen dokument, ki bo opredelil, kaj je Unija, razjasnil vlogo njenih institucij, državljanom olajšal razumevanje in omogočil, da EU v svetu predstavlja en sam predstavnik - zunanji minister. Ustava po njegovem prinaša več demokracije in več odgovornosti, ni pa popolna, vendar kot kompromisni paket ponuja veliko izboljšav. Tudi voditelji političnih skupin so se večinoma opredelili za Ustavo.
 
 
Poslanci želijo od Evropskega sveta jasne predloge glede ustavnega procesa
(14.6.2006)
 
Parlament je pozval predsednike držav in vlad Evropske unije, da naj bi na junijskem vrhu pripravili jasen predlog, kako naj bi v drugi polovici leta 2007 stekel proces glede sprejemanja Pogodbe o ustavi za Evropo. Poslanci so se strinjali s podaljšanjem obdobja za razmislek, da bi lahko predloge in končne rešitve nato sprejeli najkasneje do evropskih volitev 2009.
 
 
Poslanci za začetek pristopnih pogajanj s Turčijo
(15.12.2004)
Poslanci Evropskega parlamenta so decembra 2004 tajno glasovali o vprašanju, ali naj Unija prične s pristopnimi pogajanji s Turčijo ali ne. V skladu s 162 členom poslovnika lahko glasovanje poteka tajno, če to zahteva vsaj petina poslancev. Parlament je s tem samo podal svoje mnenje in pozval Svet, naj začne pogajanja brez nepotrebne zamude.
 
 
Napredek Turčije v pristopanju k Uniji
(27.9.2006)
 
Resolucija o pristopanju Turčije k Evropski uniji, ki so jo poslanci sprejeli septembra 2006 s 429 glasovi za, 71 proti in 125 vzdržanimi glasovi, je sicer kritična glede upočasnitve procesa reform, vendar pa obenem pozdravlja napredek, storjen na področjih odprave mučenja, boja proti korupciji in zagotavljanja pravic žensk.
 
 
Parlamentarci podprli vstop Bolgarije in Romunije v Evropsko unijo
(30.11.2006)
 
Parlament je novembra 2006 sprejel končni poročili o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, ki se je tako s 1. januarjem 2007 razširila na 27 članic. Poslanci so podprli vstop obeh držav in ju obenem pozvali, naj nadaljujeta zastavljene reforme.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

ZUNANJI ODNOSI

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Resolucija o razmerah v ameriškem zaporu Guantanamo
(13.6.2006)
 
Evropski parlament je z veliko večino sprejel resolucijo o razmerah v ameriškem zaporu v pomorskem oporišču Guantanamo na Kubi. Zaradi dogodkov v začetku junija 2006, ko so trije zaporniki v Guantanamu naredili samomor, je bilo besedilu dodano dopolnilo, s katerim parlament opozarja, da je to še povečalo mednarodno zaskrbljenost zaradi razmer v zaporu.
 
 
Parlament kritičen do stanja človekovih pravic v Rusiji
(13.12.2006)
 
Evropski poslanci so sprejeli resolucijo ob vrhu EU-Rusija, ki je 24. novembra 2006 potekal v Helsinkih. Dokument je kritičen do kršitev človekovih pravic v Rusiji, še posebej zaradi pojavov mučenja ter omejevanja svobode govora. Obenem pa parlament pozdravlja sprejem sporazuma o mednarodnih letalskih poletih prek Sibirije in poziva k tesnejšemu sodelovanju na področju energetike.
 
 
Korupcija prizadene revne
(6.4.2006)
 
Poslanci Evropskega parlamenta pozivajo k ostrejšim ukrepom v boju proti korupciji in večji učinkovitosti razvojne pomoči Unije. Ker se v Afriki četrtina BDP "izgubi" zaradi korupcije, bi se morala EU, ki je največji svetovni donator razvojne pomoči, pri tovrstnih programih bolj usmeriti na vprašanje odgovornosti in preglednosti. Med ukrepi se parlament zavzema za boljšo upravo, svobodo medijev, preglednejše oblikovanje državnih proračunov in večjo nadzorno vlogo civilne družbe.
 
 
Nagrada Saharova za leta 2004, 2005 in 2006
 
Nagrada Saharova za leto 2006 Aleksandru Milinkeviču
(12.12.2006)
 
Dobitnik nagrade Saharova za svobodo misli je beloruski opozicijski voditelj Aleksander Milinkevič. Predsednik parlamenta Josep Borrell mu je nagrado podelil na slavnostnem delu decembrskega plenarnega zasedanja.
 
Trije dobitniki nagrade Saharova za leto 2005
(19.12.2005)
 
Predsednik Evropskega parlamenta Josep Borrell je podelil nagrado Saharova za leto 2005. Nagrado, namenjeno posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k uveljavljanju človekovih pravic, zaščiti manjšin in razvoju demokracije, so dobili trije nagrajenci: kubansko opozicijsko gibanje Dame v belem, nigerijska odvetnica Hauwa Ibrahim in organizacija Novinarji brez meja.
 
Nagrada Saharova za leto 2004 Beloruski zvezi novinarjev
(14.12.2004)
 
Nagrado Saharova za svobodo misli je v imenu zveze sprejela njena predsednica Žana Litvina. Beloruska zveza novinarjev se bori za pravice neodvisnih medijev, spremlja kršitve svobode govora in ugotovitve objavlja na svojih spletnih straneh. Novinarjem nudi pravno pomoč ter poskuša vplivati na oblasti glede njenih ukrepov, ki omejujejo svobodo tiska.
 
 
Za pomoč Palestini, vendar pod določenimi pogoji
(2.2.2006)
 
Glavno sporočilo resolucije Evropskega parlamenta ob izidu palestinskih volitev, na katerih je 25. januarja 2006 prepričljivo zmagalo skrajno islamsko gibanje Hamas, je, da bo EU ostala glavni donator palestinskim oblastem in še naprej podpirala palestinski razvoj in demokratični proces samo pod pogojem, če se bo nova vlada jasno odrekla nasilju in priznala Izrael.
 
 
Spor z Iranom glede jedrskega programa
(15.2.2006)
 
Napetosti med Iranom in mednarodno skupnostjo zaradi odločitve Teherana, da nadaljuje svoj jedrski program, se stopnjujejo. V resoluciji, ki jo je Evropski parlament sprejel februarja 2006, so poslanci vnovič pozvali, da mora biti spor razrešen v skladu s pravili mednarodnega prava, pri čemer mora svojo vlogo odigrati tudi Varnostni svet Združenih narodov.
 
 
Evropska agencija za obnovo
(12.10.2006)
 
Parlament je v postopku posvetovanja sprejel poročilo o spremembi statusa Evropske agencije za obnovo, ki vodi projekte na območju Kosova, Srbije, Črne gore in Makedonije. Agencija naj bi konec leta 2008 nehala delovati, parlament pa se zavzema, da postopno zapiranje agencije ne bi ogrozilo izvajanja projektov.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

PRAVICE ŽENSK

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Evropski inštitut za enakost spolov
(13.12.2006)
 
Parlament je v drugem branju sprejel priporočilo o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov. Dokument je rezultat sporazuma med Komisijo, Svetom EU in parlamentom, inštitut pa naj bi začel delovati čim prej v letu 2007.
 
 
Ukrepi v boju proti raku dojk
(25.10.2006)
 
V Evropski uniji vsako leto zboli za rakom dojk 275.000 oseb, letno pa zaradi te bolezni umre 88.000 žensk in 1000 moških. Resolucija, ki jo je parlament sprejel s 641 glasovi za, 11 proti in 4 vzdržanimi glasovi, predlaga ukrepe proti bolezni, ki je glavni vzrok smrti žensk v starosti med 35 in 59 let. Parlamentarci se zavzemajo za uvedbo nacionalnih sistemov mamografskih pregledov, bolje organizirane oddelke v bolnišnicah in vnovično vključitev pacientov na trg delovne sile.
 
 
Daphne III - boj proti nasilju nad ženskami, mladimi in otroki
(5.9.2006 - Prvo branje)
 
Evropski poslanci so s 552 glasovi za, 51 proti in 64 vzdržanimi glasovi sprejeli predlog sklepa o vzpostavitvi programa Daphne III za obdobje 2007-2013. Poročilo med drugim predlaga, da bi za program iz evropskih sredstev v šestih letih namenili 125 milijonov evrov.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

Na vrh straniPrejšnje
 
Novi ukrepi za boj proti ptičji gripi
(1.12.2005)
 
Evropski parlament se je zavzel za ostrejše ukrepe za zajezitev ptičje gripe. Zahteva izboljšanje sistemov zgodnjega obveščanja in takojšnje obveščanje oblasti o morebitnih izbruhih, tudi če bi šlo za pojave nizko patogenega virusa, ki pa lahko mutira v višjo obliko. Parlament še poudarja nujnost proizvodnje cenovno sprejemljivega cepiva za perutnino in usklajenost vseh ustreznih služb v primeru izbruha epidemije med prebivalstvom.
 
 
Zaščita in dobro počutje živali
(12.10.2006)
 
Parlamentarci poudarjajo, da sta počutje in zdravje živali zelo soodvisna, zato bi morala Komisija v svojih ukrepih proti boleznim živali več pozornosti nameniti njihovemu dobremu počutju. Ob tem poudarjajo načelo, da so živali čuteča bitja, katerih posebne potrebe je treba upoštevati, zaščita živali v 21. stoletju pa je izraz človečnosti in izziv za evropsko civilizacijo in kulturo.
 
Na vrh straniPrejšnje