Lehdistötiedote
 

Hans-Gert Poettering Euroopan parlamentin uudeksi puhemieheksi

Toimielimet - 16-01-2007 - 13:16
Täysistunto
Jaa / tallenna
Euroopan parlamentti valitsi Hans-Gert Poetteringin uudeksi puhemieheksi

Euroopan parlamentti valitsi Hans-Gert Poetteringin uudeksi puhemieheksi

Euroopan parlamentin nykyinen viisivuotinen vaalikausi on puolivälissä ja se valitsi tänään Hans-Gert Poetteringin (PPE-DE, DE) uudeksi puhemieheksi. Uusi puhemies hoitaa tehtäviään nykyisen kuudennen vaalikauden loppuun saakka, joka ulottuu vuoden 2009 puoliväliin. Poettering sai 450 ääntä lasketuista 689 äänestä, mikä on 65,31 prosenttia äänistä.

Poettering totesi, että ihmisoikeuksien ja oikeuden kunnioittaminen sekä Euroopan kansojen välinen solidaarisuus ovat hänen toimintansa periaatteita.  "Euroopasta tulee saada kansalaisten Eurooppa", hän sanoi. "Yhteinen tavoitteemme on rakentaa yhä yhtenäisempi Euroopan unioni". Poettering esittelee puhemieskautensa ohjelman täysistunnossa 13.2.2007 klo 10.00.
 
Vuonna 1945 syntynyt Hans-Gert POETTERING on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 1979 ja Euroopan parlamentin PPE-DE-ryhmän puheenjohtaja vuodesta 1999.
 
Muita puhemiesehdokkaita olivat 40 ääntä saanut Jens-Peter BONDE (IND/DEM, DK), 140 ääntä saanut Monica FRASSONI (Verts/ALE, IT) sekä 48 ääntä saanut Francis WURTZ (GUE/NGL, FR).
 
Järjestäytymisistunnossa puhemiehen tehtäviä hoiti iältään vanhin läsnä oleva jäsen. Ikäpuhemiehenä toimi 9.7.1924 syntynyt Giovanni BERLINGUER (PSE, IT).
 
Parlamentin puhemies valittiin salaisessa äänestyksessä. Ehdokkaita voivat nimetä ainoastaan poliittiset ryhmät tai vähintään 40 jäsentä.
 
Puhemies ohjaa kaikkia parlamentin ja sen elinten toimintoja. Puhemiehen tehtäviin kuuluu mm. parlamentin täysistuntojen, poliittisten ryhmien puheenjohtajista koostuvan puheenjohtajakokouksen sekä puhemiehistön (puhemies, 14 varapuhemiestä ja tarkkailijoina toimivat kvestorit) kokousten puheenjohtajana toimiminen. Puhemies edustaa parlamenttia kansainvälisissä yhteyksissä.
 
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
 
PPE-DE- ryhmän puheenjohtaja Joseph DAUL (FR) sanoi Poetteringin valinnan merkitsevän "suurta hetkeä ryhmälle". Hän kiitti myös muita ehdokkaita ja toivotti uudelle puhemiehelle "paljon rohkeutta ja menestystä".
 
PSE-ryhmän puheenjohtaja Martin SCHULZ (DE) kiitti myös muita ehdokkaita. Hänen mukaansa kyseessä oli arvokas vaalitaistelu. "Lähdemme luottavaisesti tekemään yhteistyötä teidän kanssanne", hän totesi Poetteringille. 
 
ALDE-ryhmän puheenjohtaja Graham WATSON (UK) uskoi, että Poettering pystyy olemaan "reilu puhemies". Hän sanoi arvostavansa rakentavia suhteita Poetteringin kanssa.
 
UEN-ryhmän puheenjohtaja Cristiana MUSCARDINI (IT) sanoi ryhmänsä olevan iloinen puhemiehen valinnasta ja sanoi luottavansa Poetteringiin puhemiehenä. Hänen mukaansa parlamentilla on mahdollisuus saada uutta vauhtia toimintaansa nyt, kun se edustaa 27 jäsenvaltiota. 
 
Verts/ALE-ryhmän puheenjohtaja Daniel COHN-BENDITin (DE) mukaan ei ole epäilyksiä siitä, että Poetteringistä tulee riippumaton puhemies. "Parlamentin riippumattomuus on mitattavissa sen hallinnon riippumattomuudella", hän totesi ja kehotti toimimaan yhdessä, jotta hallinnon riippumattomuus taataan. Hän lisäsi, että olisi parlamentin arvon mukaista käydä keskustelua sen toimipaikasta. 
 
GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Francis WURTZ (FR) esitti Poetteringille vilpittömät onnittelut valinnasta. "Olet meidän kaikkien puhemies", hän totesi.
 
IND/DEM-ryhmän puheenjohtaja Jens-Peter BONDE (DK) sanoi, että "valinta ei tullut suurena yllätyksenä". Hän toivoi uudistuksia mm. parlamentin toimipaikkakysymykseen niin, että sillä olisi yksi toimipaikka.
 
ITS-ryhmän puheenjohtaja Bruno GOLLNISCH (FR) totesi, että uuden puhemiehen valinta oli tulos kahden suurimman ryhmän välisestä kompromissista. "Luotamme siihen, että tulette kunnioittamaan kaikkien edustajien oikeuksia", hän sanoi.
 
Sitoutumattomien ryhmän puolesta puhunut Irena BELOHORSKÁ (SK) sanoi Poetteringin tarvitsevan kärsivällisyyttä toimiessaan puhemiehenä. Hän pyysi kunnioittamaan ja tukemaan 12 uuden jäsenvaltion edustajaa.
 
 
Viite: 20070115IPR01953