Lehdistötiedote
 

Tiukat säännöt lennon turvahenkilöiden käyttämiselle

Liikenne - 25-04-2007 - 12:35
Täysistunto
Jaa / tallenna
Euroopan parlamentti haluaa tiukat säännöt lennon turvahenkilöiden käyttämiselle.

EP haluaa tiukat säännöt lennon turvahenkilöiden käyttämiselle

Euroopan parlamentti haluaa tiukat säännöt lennon turvahenkilöiden käyttämiselle sekä aseenkannolle lentokoneessa. Se äänesti lentoliikenteen yhteisistä säännöistä turvatarkastuksille, valvonnalle, kiellettyjen tavaroiden listalle sekä lentokoneen ja lentokentän turvallisuudelle. Parlamentti haluaa, että päätös kieltää nesteiden kuljetus matkustamossa tulisi päättyä kuuden kuukauden kuluttua.

Parlamentti hyväksyi lukuisia tarkistuksia neuvoston yhteiseen kantaan siviili-ilmailun turvaamisen säännöistä. Ehdotuksella korvataan 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden terroristi-iskujen jälkeen hyväksytty asetus.
 
Parlamentti haluaa, että täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden, kuten komission päätöksen sallia vain tietty määrä nesteitä lentomatkustajille, voimassaolo tulisi päättyä kuusi kuukautta voimaantulon jälkeen. Toimenpiteet voidaan säilyttää, mutta ainoastaan "turvallisuusriskien perusteellisen uudelleenarvioinnin jälkeen sekä kyseisiin toimenpiteisiin liittyvien kustannusten ja käytännön vaikutuksen perusteellisen arvioinnin jälkeen".
 
Säädökseen sisältyy ensimmäistä kertaa toimenpiteitä, joita on määrä soveltaa lentokoneessa lennon aikana. Näitä ovat esimerkiksi lupa käyttää lennon turvahenkilöitä. Parlamentti hyväksyi tarkistuksia, joiden mukaan lennon turvahenkilön tulee olla asianmukaisesti koulutettu ja lentokoneessa ei saa kantaa mukanaan aseita, "paitsi jos vaaditut turvaehdot on täytetty ja asianomaiselle lentoliikenteen harjoittajalle toimiluvan myöntänyt valtio on myöntänyt siihen luvan". Lisäksi lennon lähtövaltion ja määränpäävaltion sekä tarvittaessa "kaikkien valtioiden, joiden alueen yli ilma-alus lentää tai joiden alueelle tehdään välilasku", tulee antaa etukäteen lupa aseiden kantamiselle lentokoneessa. Jäsenvaltioiden ei ole pakko käyttää lennon turvahenkilöitä.
 
Parlamentti toteaa, että jäsenvaltioiden ja käyttäjien on vastattava turvatoimien aiheutumista kustannuksista. Mikäli jäsenvaltio haluaa pitää yllä tiukempia toimia, sen on itse vastattava kustannuksista. Parlamentti korostaa, että turvallisuusveroja ja -maksuja on käytettävä yksinomaan lentoasema- tai lennonaikaisten turvakustannusten kattamiseen.
 
Ehdotus siirtyy nyt parlamentin ja neuvoston sovittelumenettelyyn, jossa ne pyrkivät löytämään kompromissin.
 
Viite: 20070420IPR05680