Lehdistötiedote
 

Euroopan parlamentille ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

Ympäristö - 25-04-2007 - 14:07
Täysistunto
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentti päätti asettaa ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan. 10. toukokuuta 2007 toimintansa aloittavan väliaikaisen valiokunnan toimikauden kesto on kaksitoista kuukautta. Toimikautensa päätteeksi väliaikainen valiokunta antaa parlamentille mietinnön, johon sisällytetään suositukset toteutettaviksi toimiksi. Väliaikaiseen valiokuntaan valitaan 60 jäsentä.

Väliaikaisen valiokunnan tehtävänä on:
  • tehdä EU:n yhteistä tulevaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskevia ehdotuksia ja koordinoida parlamentin kantaa ilmastopolitiikan kansainvälisestä toimintakehyksestä käydyissä neuvotteluissa vuoden 2012 jälkeistä aikaa silmällä pitäen,
  • analysoida ja arvioida ilmastonmuutoksen tilannetta ja ehdottaa asianmukaisia toimia sekä arvioida ilmastonmuutosten taloudellista vaikutusta ja toimimatta jättämisestä aiheutuvia kustannuksia
  • laatia mahdollisimman kattava selvitys ilmastonmuutoksen ehkäisyssä saavutetuista viimeaikaisista edistysaskelista ja tulevaisuudennäkymistä,
  • analysoida sitä, miten asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on tähän mennessä sovellettu.
Parlamentin työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti parlamentti voi puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta milloin tahansa asettaa väliaikaisia valiokuntia, joiden toimivalta, kokoonpano ja toimikausi määritellään samalla kun niiden asettamisesta päätetään. Valiokuntien toimikausi saa olla korkeintaan kaksitoista kuukautta, jollei parlamentti toimikauden päättyessä pidennä sitä.
 
Viite: 20070420IPR05687