Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Lehdistötiedote
 

Nopeiden rajainterventioryhmien perustaminen

Oikeus- ja sisäasiat - 26-04-2007 - 13:10
Täysistunto
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentti on päässyt sopimukseen neuvoston kanssa asetuksesta, joka mahdollistaa nopeiden rajainterventioryhmien perustamisen nopeasti rajalliseksi ajaksi antamaan operatiivista apua sitä pyytävälle jäsenvaltiolle, jonka ulkorajalle saapuu suuri määrä laittomia maahanmuuttajia.

Rajainterventioryhmät muodostuvat erityiskoulutuksen saaneista muiden jäsenvaltioiden asiantuntijoista, joita koordinoi EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex.
 
Asetuksessa määritellään myös nopeiden rajainterventioryhmien jäsenten tehtävät ja toimivalta. Ryhmät voivat antaa operatiivista apua rajallisen ajan ja vain, jos jäsenvaltio on joutunut äkillisen ja poikkeuksellisen paineen alaiseksi erityisesti siksi, että sen ulkorajalle saapuu suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia.
 
Frontex-viraston hallintoneuvosto päättää pääjohtajan ehdotuksesta kolmen neljäsosan enemmistöllä jäsenvaltioiden nopeiden rajainterventioryhmien käytettävissä olevien rajavartijoiden profiilit ja kokonaismäärän (nopeiden rajainterventioryhmien valmiusluettelo).
 
Tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään ryhmien jäsenet eivät saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi.
 
Viite: 20070420IPR05693