Lehdistötiedote
 

Matkapuheluiden verkkovierailumaksut halpenevat

Tietoyhteiskunta - 23-05-2007 - 12:36
Yleistä
Jaa / tallenna
Kuluttajien matkapuheluiden verkkovierailumaksut halpenevat

Kuluttajien matkapuheluiden verkkovierailumaksut halpenevat

Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa neuvotellun kompromissiehdotuksen matkapuheluiden verkkovierailumaksuista. Parlamentti kävi intensiiviset neuvottelut varmistaakseen, että asetus astuu voimaan mahdollisimman pian, jotta kuluttajat voivat hyötyä halvemmista verkkovierailumaksuista lomillaan jo tänä kesänä.

Hyväksytty kompromissipaketti koskee tukkumaksujen ja vähittäismaksujen hintakattoa, kuluttajan mahdollisuutta valita "opt-in"- ja "opt-out" -vaihtoehtojen välillä, avoimuusvaatimuksia sekä säädöksen voimaantuloa. Kompromissin pääkohdat ovat seuraavat:
 
Hinnat
 
Hyväksytty teksti asettaa enimmäishinnat verkkovierailumaksuille. Hintakatto koskee sekä tukku- että vähittäishintoja ja hinta laskee kolmen vuoden aikana. Kompromissin mukaan keskimääräinen kokonaistukkuhinta (ilman alv:tä), jonka vierailuverkon operaattori voi periä "vierailevan" asiakkaan kotiverkon operaattorilta ei saa ylittää 0,30 euroa/minuutilta ensimmäisenä vuonna.
 
Suurin sallittu säännellyistä verkkovierailupuheluista perittävä vähittäishinta (ilman alv:tä) soitetuista puheluista on 0,49 euroa/minuutti ensimmäisenä vuonna ja vastaanotetuista puheluista 0,24 euroa/minuutti.
 
 
Vähittäishinta (soitettu puhelu)
Vähittäishinta (vastaanotettu puhelu)
Tukkuhinta
2007
49 senttiä
24 senttiä
30 senttiä
2008
46 senttiä
22 senttiä
28 senttiä
2009
43 senttiä
19 senttiä
26 senttiä
 
Parlamentin vaatimuksesta kotiverkon operaattoreiden olisi tarjottava eurohinnastoa aktiivisesti ja maksutta sekä selvällä ja avoimella tavalla kaikille verkkovierailuasiakkailleen.
 
Hinnan valitseminen
 
Yksi keskeisimpiä kiistakysymyksiä parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa oli kysymys eurohinnaston opt-in- ja opt-out-mahdollisuudesta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kuluttaja säilyttää vanhat verkkovierailuhinnat, ellei hän itse valitse uutta EU:n hintakattojärjestelmää. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa EU:n hinta koskee automaattisesti kuluttajia (elleivät he itse valitse toisin). Parlamentin teollisuusvaliokunta tuki opt-out-vaihtoehtoa.
 
Hyväksytyn kompromissin mukaan operaattoreiden on annettava asiakkaille kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta mahdollisuus päättää joko tämän hinnaston tai muun verkkovierailuhinnaston käyttämisestä. Asiakkaalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa valinnastaan kotioperaattorille. Pyydettyä hinnastoa on alettava soveltaa viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun kotioperaattori on saanut ilmoituksen asiakkaan pyynnöstä.
 
Verkkovierailuasiakkaille, jotka eivät ole tehneet valintaansa kahden kuukauden aikana, tarjotaan automaattisesti eurohinnastoa.
 
Keskimääräiset kokonaistukkuhinnat tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.
 
Tiedon saatavuus
 
Parlamentti sai kompromissiin mukaan vaatimukset avoimuudesta, jotta kuluttajat olisivat tietoisia sovellettavista verkkovierailuhinnoista.
 
Lisäksi komission tulee tarkastella uudelleen asetuksen toimintaa ja antaa siitä kertomus viimeistään 18 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Asetus raukeaa kolmen vuoden kuluttua, mutta komissio voi tutkia mahdollisuutta jatkaa asetuksen voimassaoloaikaa.
 
Voimaantulo
 
Parlamentin mietinnön laatija Paul RÜBIG (PPE-DE, AT) sanoi, että "asetuksen nopea hyväksyminen on tarpeen, jotta kansalaiset voivat hyötyä siitä jo tänä kesänä". Hän kehotti sekä komissiota että neuvostoa tekemään kaikkensa, jotta teksti voidaan allekirjoittaa ja julkaista virallisessa lehdessä mahdollisimman pian. Rübig totesi, että "jäsenvaltioiden teleministerit voivat hyväksyä tekstin virallisesti kokouksessaan 7.6.2007. Asetus voidaan julkaista virallisessa lehdessä 24 tunnin kuluttua parlamentin ja neuvoston virallisen allekirjoituksen jälkeen".
 
Puheenjohtajavaltio Saksan edustaja totesi täysistunnossa, että tarvittavien käännösten ja tarkistusten jälkeen teksti julkaistaan virallisessa lehdessä todennäköisesti 29.6.2007.
 
Viite: 20070522IPR06989