Lehdistötiedote
 

Venäjän tulisi ratkaista puutulliongelmat WTO:hon liittymisensä yhteydessä

Ulkomaankauppa / kansainvälinen kauppa - 19-06-2007 - 14:07
Täysistunto
Jaa / tallenna

Venäjän tulisi ratkaista tulevan WTO:hon liittymisensä yhteydessä ongelmat, jotka liittyvät puun vientitulleihin Pohjoismaihin, Euroopan parlamentti toteaa. Se tukee EU:n ja Venäjän välistä energiavuoropuhelua energian toimitusvarmuuden takaamiseksi. EU:n tulisi harkita neuvotteluja Venäjän kanssa energiasuhteita koskevasta virallisesta puiteasiakirjasta.

Parlamentti hyväksyi oma-aloitteisen mietinnön EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista. Parlamentti kehottaa Venäjää ratkaisemaan tulevan WTO:hon liittymisensä yhteydessä ongelmat, jotka liittyvät puun vientitulleihin Pohjoismaihin. Venäjän tulisi myös korjata omien tullien ja maailmanmarkkinahintojen välillä vallitseva epäsuhta.
 
Parlamentti korostaa, että Venäjän liittyminen WTO:hon ei saa johtaa tuontitullien tason nousuun ja protektionismin voimistumiseen liittymistä edeltäviin vuosiin verrattuna. Se pitää valitettavana sitä, että "Venäjä käyttää kauppapoliittisia välineitä ulkopoliittisiin tarkoitukseen tavalla, joka on ristiriidassa WTO:n sääntöjen kanssa".
 
Energiavuoropuhelu
 
Parlamentti muistuttaa yhtenäisen eurooppalaisen energiapolitiikan tarpeesta. Se tukee pyrkimyksiä taata energian toimitusvarmuus ja vähentää energiariippuvuutta lisäämällä yhteistyötä ja energia-alan vuoropuhelua Venäjän kanssa. Energiakumppanuuden kehittäminen on sekä EU:n että Venäjän etujen mukaista. Parlamentti huomauttaa, että liiallinen riippuvuus maakaasusta on EU:n kannalta vaarallista.
 
Parlamentin mukaan Venäjän pitäisi ratifioida Euroopan energiaperuskirja. Lisäksi EU:n pitäisi harkita neuvotteluja Venäjän kanssa energiasuhteita koskevasta virallisesta puiteasiakirjasta uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa.
 
Kumppanuus- ja yhteistyösopimus
 
Parlamentti kehottaa keskittymään uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neuvottelujen aloittamiseen. Jos neuvottelut Venäjän kanssa uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta eivät tuota tulosta, EU:n tulisi harkita vaihtoehtoista lähestymistapaa, joka perustuu käynnissä olevan, neljää yhteistä aluetta koskeviin sovittuihin toimintasuunnitelmiin liittyvän työn elvyttämiseen.
 
Pohjoinen ulottuvuus
 
Parlamentti korostaa EU:n ja Venäjän alueellisen yhteistyön lisäämisen merkitystä osana pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa. Se toteaa, että on kehitettävä konkreettisia yhteistyöhankkeita ja erityisesti Itämeren alueen yhteistyön osalta tuettava ja vahvistettava nykyisiä yhteistyöhankkeita. Tässä olisi noudatettava pohjoista ulottuvuutta varten kehitettyä Itämeren aluetta koskevaa strategiaa.
 
Viite: 20070615IPR07882