Lehdistötiedote
 

EP haluaa vapaat postipalvelut EU:ssa vuoden 2011 alussa

Palveluiden vapaa liikkuvuus - 11-07-2007 - 16:19
Täysistunto
Jaa / tallenna
Postipalvelut avataan kilpailulle koko EU:ssa

Postipalvelut avataan kilpailulle koko EU:ssa

Euroopan parlamentti haluaa, että postipalvelut avataan kilpailulle EU:n jäsenvaltioissa vuoden 2011 alusta lähtien, kaksi vuotta myöhemmin kuin komission ehdotuksessa. Postipalveluiden markkinoiden täydellinen avaaminen tarkoittaa, että kansallisilla postialan toimijoilla ei enää ole monopolia tietyn painorajan – nykyisin 50 grammaa – alittavissa postilähetyksissä. Suomessa postipalvelut on jo vapautettu.

Jäsenvaltioilla on tulevaisuudessakin velvollisuus huolehtia, että laadukkaita postipalveluja on tarjolla kaikille asuinpaikasta riippumatta. Yleispalveluun kuuluu ainakin yksi postin jakelu ja keräily viitenä päivänä viikossa. Lisäksi postipalveluiden tulee olla kohtuuhintaisia.
 
Parlamentin mietinnön laatija Markus FERBER (PPE-DE, DE) totesi täysistunnossa, että "meillä on ollut monopoleja yli 200 vuotta. Monopolit eivät kykene ratkaisemaan postipalvelujen nykyisiä ongelmia. Nämä ongelmat voidaan ratkaista vain avoimella kilpailulla, jossa otetaan huomioon työntekijöiden työolosuhteet".
 
Yleispalvelun rahoittamisen varmistaminen
 
Jäsenvaltiot voivat hankkia postipalvelut julkisten hankintojen periaatteiden mukaan. Direktiivin mukaan yleispalvelun kustannuksia voidaan myös korvata julkisista varoista tai niitä varten voidaan perustaa korvausrahasto.
 
Kahden vuoden ylimääräinen siirtymäaika tietyille jäsenvaltioille
 
Parlamentti hyväksyi kahden vuoden ylimääräisen siirtymäajan uusille jäsenvaltioille sekä jäsenvaltioille, joiden väestö ja maantieteellinen koko on pieni tai joissa on vaikeat pinnanmuodostusolosuhteet tai lukuisia saaria. Näiden tulee avata postipalvelut kilpailulle viimeistään 31.12.2012 mennessä.
 
Pieniä jäsenvaltioita ei määritellä tarkemmin, mutta niillä tulee olla postipalveluihin liittyviä erityispiirteitä. Täysistuntokeskustelussa viitattiin Luxemburgiin.
 
Direktiivi ei vaikuta työlainsäädäntöön eikä työmarkkinaosapuolten välisiin suhteisiin, oikeuteen tehdä työehtosopimuksia tai oikeuteen ryhtyä lakkoon.
 
Postitoiminta on Suomessa vapautettu kilpailulle. Postipalvelujen tarjonta on edelleen yksinomaan Itella Oyj:n vastuulla. Nykyinen postitoimintaa säätelevä postipalvelulaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa. Sen mukaan pysyviä postipalveluja on tarjottava kohtuullisin hinnoin kaikille käyttäjille kaikkialla maassa.
 
Suomen lisäksi postitoiminta on vapautettu Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa sekä Britanniassa.
 
Asiassa ei ole päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi neuvostossa.
 
Viite: 20070706IPR08902