Článok
 

Bude EÚ vydávať Európske modré karty?

Prisťahovalectvo - 26-09-2007 - 13:57
Zdieľať
Moreno Sanchez a Lilli Gruber

Autori správ o migrácii "modrú kartu" vítajú

Európa čelí demografickej kríze. Kým dnes robia na jedného dôchodcu štyria pracujúci, v roku 2050 do budú už len dvaja. Nedostatok pracovnej sily by mohli vyriešiť kvalifikovaní prisťahovalci, ktorí dnes smerujú najmä do USA. Eurokomisár Franco Frattini preto navrhuje zaviesť po vzore americkej zelenej karty jej európsku obdobu. Čo si o "modrej karte" myslia autori správ o legálnej a nelegálnej imigrácii Lilli Gruber a Javier Moreno Sanchez?

Populácia Európy starne. Podľa odhadov bude v roku 2050 až jedna tretina Európanov staršia než 65 rokov. Riešením tejto "demografickej krízy" by mohli byť prisťahovalci. Američania prínos kvalifikovaných imigrantov pochopili už dávnejšie. Kým do EÚ prichádza len 5 percent kvalifikovaných prisťahovalcov, Spojené štáty prilákajú až 55 percent. Európa sa naopak stáva destináciou nekvalifikovaných migrantov. Kým do USA prichádza len päť percent tejto pracovnej sily, do EÚ je to až 85 percent.
 
Európska modrá karta
 
Eurokomisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini predostrel 13. septembra na konferencii v Lisabone plán zavedenia "Európskej modrej karty". Jej držiteľ by mohol dva roky legálne pracovať v jednom členskom štáte. Povolenie by sa dalo neskôr predĺžiť a rozšíriť aj o iný členský štát. Podľa Frattiniho sa na imigráciu nesmieme dívať ako na hrozbu, ale skôr ako na obohatenie. Eurokomisár odhaduje, že týmto opatrením by Európa mohla prilákať dvadsať miliónov kvalifikovaných pracovníkov.
 
Talianska socialistka Lilli Gruber a jej španielsky kolega Javier Moreno Sanchez predkladajú tento týždeň na plenárnom zasadnutí svoje správy o legálnej a nelegálnej imigrácii.  Čo si myslia o "modrej karte"?
 
Krok správnym smerom
 
Lilli Gruber sa tento nápad pozdáva, pretože niet pochýb o tom, že dopyt po pracovníkov v Európe existuje. Zdôrazňuje však, že proces musí byť obojsmerný. "Na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu...musíme otvoriť a zadefinovať právne spôsoby vstupu do EÚ. Zároveň je však potrebné zvýšiť naše úsilie o podporu demokracie a rozvoj hospodárstva v týchto krajinách."
 
Aj Javier Moreno Sanchez je tomuto návrhu naklonený. "Je to len prvý krok, zameraný na kvalifikovaných pracovníkov. Je však nevyhnutné pokračovať v tejto práci a zaviesť jednotný status pre ostaných pracovníkov zo zahraničia, ktorých potrebujeme tak z demografického uhla pohľadu, ako aj z hospodárskeho." Predložená legislatíva však podľa španielskeho socialistu musí zabrániť úniku mozgov z tretích krajín. "Musíme dať pozor, aby záverečný návrh obsahoval opatrenia na boj proti "úniku mozgov" z krajín pôvodu," dodáva Moreno Sanchez.
 
Odkaz: 20070921STO10548