Lehdistötiedote
 

Lentoliikenteelle päästökauppa vuodesta 2011 alkaen

Liikenne - 13-11-2007 - 14:30
Täysistunto
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentti tukee lentoliikenteen kytkemistä EU:n päästökauppajärjestelmään. Se haluaa komissiota tiukempia hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita ja korostaa, että järjestelmän tulisi kattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mannerten väliset lennot. Kaikkien yhteisön lentoasemille saapuvien tai niiltä lähtevien lentojen päästöt olisi sisällytettävä yhteisön järjestelmään vuodesta 2011 alkaen, syrjäisempien alueiden erityistilanne huomioon ottaen.

Vuonna 2004 yhteisön osuus kansainvälisen ilmailun aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä kasvoi vielä 7,5 prosentilla verrattuna vuoteen 2003. Päästöt ovat kasvaneet 87 prosenttia vuoden 1990 tasosta, kun Kioton pöytäkirjan tavoite oli vähentää kaikkia päästöjä kahdeksalla prosentilla.
 
10 prosentin leikkaus lentoliikenteen päästöille
 
Parlamentti haluaa komissiota tiukempia hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Komissio ehdottaa päästöoikeuksien rajaamista lentoyhtiöiden vuosien 2004–2006 päästöjen tasolle. Parlamentti hyväksyi ilmailun päästöoikeuksien kokonaismääräksi 90 prosenttia näiden vuosien päästöistä.
 
Komission tulee vähentää lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärää myöhempinä kausina sen mukaan, valitaanko vuoden 2012 jälkeiseksi hiilidioksidin vähentämistavoitteeksi 30 tai 20 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna.
 
Päästöoikeuksien jakoperusteet
 
Komissio haluaa jakaa useimmat päästöoikeudet vertailuun perustuen eikä aikaisempien päästöjen perusteella. Osa päästöoikeuksista olisi ilmaisia ja osa huutokaupattaisiin. Parlamentin mukaan päästöoikeuksien maksuttomalla jakamisella on aina omat haittansa. Valituista vertailutavasta riippuu, minkälaista liiketoimintamallia tämä suosii. Parlamentti haluaa, että vuodesta 2011 alkaen 25 prosenttia päästöoikeuksista on myytävä huutokaupalla.
 
Päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja on käytettävä kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten lieventämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen unionissa ja kolmansissa maissa. Näitä tuloja olisi käytettävä myös ilmaston kannalta suotuisille kuljetusmuodoille, kuten linja-auto- ja rautatieliikenteelle asetettujen verojen ja maksujen pienentämiseen.
 
Jäsenvaltiot voivat käyttää tuloja myös lieventämään tai poistamaan syrjäisempien alueiden yhteyksiin ja kilpailukykyyn liittyviä ongelmia sekä julkisen palvelun velvoitteisiin liittyviä ongelmia, joita tämän direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuu.
 
Kaikkien lentojen päästökauppa vuodesta 2011
 
Parlamentti haluaa, että kaikkien yhteisön lentoasemille saapuvien tai niiltä lähtevien lentojen päästöt olisi sisällytettävä yhteisön järjestelmään vuodesta 2011 alkaen. Komissio ehdotti, että EU:n sisäiset lennot kuuluvat päästökaupan piiriin vuodesta 2011 ja EU-alueen ulkopuoliset lennot vasta vuoden 2012 alusta lähtien.
 
"On vaikea perustella sitä, että lento Iso-Britanniasta Marokkoon ei kuuluisi päästökaupan piiriin alusta lukien, kun taas lento Kanarian saarille kuuluisi", Mietinnön laatija Peter LIESE (PPE-DE, DE) sanoi.
 
Komissio esittää valtion- ja hallituksen päämiesten virallisia vierailuja koskevien lentojen jättämistä päästökaupan ulkopuolelle. Parlamentti ei näe mitään perusteita tälle erityiskohtelulle ja se poisti tämän kohdan.
 
Asia siirtyy nyt neuvoston käsiteltäväksi, sillä sen tulee ottaa kantaa parlamentin hyväksymiin tarkistuksiin. Mikäli neuvosto hyväksyy kaikki parlamentin tarkistukset, lainsäädäntö hyväksytään parlamentin tarkistamassa muodossa. Lainsäädäntöehdotus palaa parlamentin toiseen käsittelyyn, mikäli neuvosto hylkää jonkun parlamentin tarkistuksista tai esittää uusia tarkistuksia.
 
Viite: 20071109IPR12781