Lehdistötiedote
 

EP esitti oman näkemyksensä viinialan uudistuksesta

Maatalous - 12-12-2007 - 14:09
Täysistunto
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentti antoi oman näkemyksensä viinialan uudistamisesta, jolla pyritään parantamaan EU:n viinintuotannon kilpailukykyä ja yksinkertaistamaan viinialan lainsäädäntöä. Ehdotuksella viinin markkinajärjestelmä säilytetään, mutta sitä muutetaan perusteellisesti. Parlamentti tukee komission ehdotusta maltillisempaa uudistusta. Se haluaa myös sallia hedelmäviini-nimitykset. EU on maailman suurin viinin tuottaja, kuluttaja, viejä ja tuoja.

Parlamentti hyväksyi asetusehdotusta koskevan mietinnön äänin 497 puolesta, 109 vastaan ja 89 tyhjää. Ehdotus on parlamentissa kuulemismenettelyssä. Neuvoston on kuultava parlamenttia ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen asiassa.
 
Istutusoikeuksien vapauttaminen
 
Parlamentti haluaa komission laativan viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä vaikutustenarvioinnin ja antavan tarvittaessa ehdotuksen istutusoikeuksien vapauttamiseksi. Parlamentti vastustaa ehdotusta perinteisesti nimettyjen pienten maantieteellisten alueiden viiniköynnösten istuttamisen vapauttamista vuoden 2014 alusta. Se antaisi jäsenvaltiolle mahdollisuuden päättää, että paikkausistutusoikeus voidaan siirtää toiselle tilalle samassa jäsenvaltiossa tai samalla alueella, jotta viljelijät voivat paremmin vastata markkinoihin.
 
Istutusoikeuksien rajoittamista ei sovelleta jäsenvaltioissa, joiden viinintuotanto on enintään 50 000 hehtolitraa vuodessa.
 
Raivauspalkkiojärjestelmä
 
Parlamentti esittää, että raivausjärjestelmään käytettävät varat tulisi käyttää kolmessa vuodessa (2009–2012), jotta viljelijät voivat lopettaa tuotantonsa mahdollisimman nopeasti niin halutessaan. Varainhoitovuonna 2009 summa olisi 510 miljoonaa euroa ja 223 miljoonaa euroa varainhoitovuonna 2011.
 
Parlamentti vastustaa viinialalle aiemmin suunnattujen määrärahojen siirtämisen maaseudun kehittämiseen.
 
Hedelmäviinit
 
Parlamentti haluaa varmistaa, että myös jatkossa sallitaan viini-sanan käyttö liitettynä hedelmän nimeen yhdysnimikkeen muodossa kuvaamaan tuotteita, jotka on valmistettu käymisellä muista hedelmistä kuin viinirypäleistä. Näin mahdollistettaisiin edelleen sellaiset kaupalliset nimitykset kuten hedelmäviini, omenaviini tai herukkaviini.
 
Uudistuksen aikataulu
 
Parlamentin mukaan komission esittämä aikataulu (1.8.2008) on liian kunnianhimoinen. Se esittää, että uudistusta sovelletaan 1.8.2009 lähtien.
 
EU:n osuus maailman viininviljelyalasta on 40 prosenttia, sen osuus viinintuotannosta on 65 prosenttia ja se on maailman suurin viinin kuluttaja (57 prosenttia viinin kulutuksesta maailmassa) sekä maailman suurin viinin viejä (65 prosenttia viinin viennistä koko maailmassa). Viinin kulutus EU:ssa on kuitenkin viime vuosikymmeninä vähentynyt huomattavasti. Nykyinen viinin yhteinen markkinajärjestely otettiin käyttöön vuonna 1999.
 
Viite: 20071211IPR14760