Акценти
 

2007 г. - Акценти от работата на Европейския парламент

Институции - 19-12-2007 - 18:44
Сподели
Социални мрежи
Любими
 
През изминалата първа година от членството на България в ЕС, през която беше подписан новия Договор от Лисабон, даващ по-големи законодателни правомощия на ЕП, Европейският парламент посрещна първите си български членове и даде пълната си подкрепа за освобождаването на медиците от Либия. Парламентът избра Ханс-Герт Пьотеринг за свой председател до следващите европейски избори през юли 2009 г.
 
Нa 1 февруари президентът на България г-н Георги Първанов произнесе тържествено слово в ЕП по повод присъединяването на България в ЕС. На 6-ти юни в пленарна зала председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг приветства първите пряко избрани 18 членове на Европейския парламент от България. През октомври депутатите топло посрещна вече свободните медицински сестри в пленарна зала в Брюксел.
 
През юли Европейският парламент даде зелена светлина на свикването на междуправителствена конференция за реформиране на договорите на ЕС. На 12-ти декември Ханс-Герт Пьотеринг, Жозе Мануел Барозу и Жозе Сократиш подписаха Хартата за основните права на ЕС. По време на последната за годината извънредна сесия в Брюксел г-н Пьотеринг  каза, че подписването на новия договор е "прекрасен, символичен израз на нашите общи ценности".
 
Приключиха законодателните процедури по важни законодателни досиета, като например регламента за по-евтин роуминг, третия железопътен пакет и чистотата на въздуха. По други теми, като например включването на вредните емисии от авиацията в схемата за търговия, правилата за използване на пестицидите и опазването на почвите, по които няма споразумение на първо четене със Съвета, депутатите ще продължат работата си и през следващата година.
 
Текстът, който следва е обобщение на работата на Парламента през годината. Кликнете на линковете, за да прочетете подробна информация за всяка от темите.
 
Тук можете да прочетете подробна информация за пленарните сесии на Европейския парламент през 2007 г.:
 
 
РЕФ.: 20071217TMN15631

ИНСТИТУЦИИ

НагореНапред
 
ЕП приветства новите членове от България и Румъния
16/01/2007
 
Европейският парламент приветства с тържествена церемония новите членове на ЕП от България и Румъния. След присъединяването на държавите им към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., гражданите на България и Румъния имат съответно по 18 и 35 представители в Европейския парламент - единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори.
 
Ханс-Герт Пьотеринг беше избран за председател на Европейския парламент
16/01/2007
 
На 16 януари ЕП избра новия си председател - Ханс-Герт Пьотеринг (ЕНП-ЕД, Германия). 450 от членовете на ЕП подкрепиха кандидатурата му. 715 членове на Европейския парламент гласуваха - от тях 65,31 на сто подкрепиха г-н Пьотеринг, който ще председателства Европейския парламент до следващите европейски избори през 2009 г.
 
Президентът на България в Европейския парламент
 
Нa 1 февруари президентът на България г-н Георги Първанов произнесе тържествено слово в ЕП по повод присъединяването на България в ЕС. "Ние влизаме в ЕС не за да бъдем консуматори, а със стремежът да засилим съюза със стабилните си макро показатели и способността да генерираме сигурност на Балканите," каза той.
 
Председателят на ЕП приветства първите пряко избрани евродепутати от България
06/06/2007
 
На 6-ти юни в пленарна зала председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг приветства първите пряко избрани 18 членове на Европейския парламент от България. Той пожела на новите членове много успех, бързо и успешно да се интегрират в работата на Парламента и да могат с работата си да имат конструктивен принос в полза на избирателите им и на европейския проект. "Вие ще бъдете гласът на българските граждани в ЕП и ще защитавате техните интереси. Нека работим заедно за бъдещото развитие на нашия общ дом Европа ", каза в заключение г-н Пьотеринг.
 
Пет месеца след присъединяването й към ЕС, България проведе първите си европейки избори за 18 представители в Европейския парламент на 20 май 2007 г. Избирателната активност беше 28.60 процента. По принцип мандатът на членовете на ЕП е пет години, но мандатът на първите български евродепутати ще бъде само две години до следващите избори за Европейски парламент във всички 27 държави-членки на ЕС през юни 2009 г.
 
Реформа на договорите: Зелена светлина от ЕП за междуправителствената конференция
11/07/2007
 
Европейският парламент даде зелена светлина на свикването на междуправителствена конференция за реформиране на договорите на ЕС..
 
Състав на ЕП след изборите през 2009 година - 18 депутати от България
11/10/2007
 
ЕП одобри с 378 гласа "за", 154 "против" и 109 "въздържали се" доклада за разпределението на местата за евродепутати по държави в следващия Парламент, който ще бъде избран през 2009 г. Депутатите одобриха предложението на Комисията по конституционните въпроси броят на българските депутати да остане 18.
 
Председателите на ЕП, ЕК и Съвета подписаха Хартата за основните права в ЕС
12/12/2007
 
Председателят на Парламента Ханс-Герт Пьотеринг, председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и председателят на Съвета Жозе Сократиш подписаха Хартата за основните права на ЕС на тържествена церемония на 12-ти декември.
 
 
НагореНапред

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

НагореНапредНазад
 
Дейности на ЦРУ в Европа: ЕП поиска от Съвета да упражни натиск за повече информация от страните-членки
14/02/2007
 
Над 1,000 оперирани от ЦРУ полета са използвали въздушното пространство на ЕС от 2001 г. до 2005 г. и временни тайни затвори „може би са били разположени в американски военни бази” в Европа се казва в окончателния доклад на ЕП за дейностите на ЦРУ приет на 14 февруари. Докладът, който критикува пасивността на някои държави-членки , както и липсата на сътрудничество от Съвета на министрите на ЕС беше приет с 382 гласа "за", 256 "против" и 74 "въздържали се".
 
 
 
Екипи за бърза гранична намеса ще противодействат на незаконната имиграция
26/04/2007 - край на законодателната процедура
 
ЕП одобри сформирането на екипи за бърза гранична намеса. Тези екипи ще предоставят техническа и оперативна помощ при голям наплив от имигранти по външните граници на съюза. Докладът, който беше приет, е резултат от споразумение на първо четене със Съвета на министрите. С вота законодателната процедура приключи.
 
 
 
Визова информационна система - повече сигурност при стриктно спазване за защитата на личната информация
07/06/2007 - край на законодателната процедура
 
ЕП подкрепи регламента за създаване на системата VIS за обмяна на информация между държавите членки за визи за кратък престой и кандидатстване за визи от граждани на трети държави, които желаят да влязат в Шенгенската зона на ЕС. Текстът е резултат от споразумение със Съвета, така че законодателният процес приключи на първо четене.
 
 
Зелена светлина за програмата "Превенция на наркотиците и информация за тях"
07/09/2007 - край на законодателната процедура
 
ЕП прие препоръка на второ четене относно общата позиция на Съвета за създаване на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007–2013 г., като част от общата програма „Основни права и правосъдие“с финансиране от 21,35 млн. евро за периода януари 2007 г. - 31 декември 2013 г. Депутатите одобриха общата позиция на Съвета колкото се може по-бързо, за да гарантират навременното стартиране на програмата.
 
 
НагореНапредНазад

ШЕНГЕН

НагореНапредНазад
 
ЕП приветства присъединяването на девет нови държави-членки към Шенген
15/11/2007
 
Депутатите приеха резолюция с 459 гласа "за", 13 "против" и 42 "въздържали се", с която приветстваха Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Република Полша, Словения и Словакия за присъединяването им към Шенгенското пространство и ги поздравиха за положените от някои от тях огромни усилия за постигане на готовност и спазване на всички съответни изисквания в толкова кратък срок. Преди да одобри резолюция по този въпрос ЕП прие консултативен доклад с докладчик Carlos COELHO (ЕНП-ЕД, Португалия), с който даде зелена светлина на премахването на вътрешните граници по земя за тези девет страни членки от 31 декември 2007 г. Тези разпоредби ще важат за въздушните граници от 29-ти март 2008 г. 
 
НагореНапредНазад

БЮДЖЕТ

НагореНапредНазад
 
ЕП одобри бюджета на ЕС за 2008 г.
17/12/2007
 
На 13-ти декември членовете на ЕП приеха на второ четене бюджета на ЕС за 2008 г., с което приключи годишната процедура по приемането на бюджета. Парламентът гласува за бюджет от 120.346.758.612 евро в плащания, което се равнява на 0.96% от брутния национален доход (БНД) на ЕС и е с 5,7 % повече в сравнение с бюджета на ЕС за 2007 г. Бюджетът на ЕС ще бъде подписан в пленарна зала в Брюксел на 18-ти декември от 15.00 часа местно време.
 

Допълнителна информация :

НагореНапредНазад

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

НагореНапредНазад
 
Реформа в лозаро-винарския сектор
12/12/2007 - вот на първо четене по процедурата на консултация
 
Европейският парламент прие на първо четене с 497 гласа "за" 109 "против" и 89 "въздържали се" компромисната си позиция за реформата в лозаро-винарския сектор, която беше предложена от Комисията през юли тази година. ЕП гласува за запазване на обогатяването със захароза, което е от съществено значение за България.
 
ЕП одобри на първо четене нови правила за използване на пестицидите в ЕС
23/10/2007 - законодателната процедура продължава
 
ЕП прие два законодателни доклада и един незаконодателен доклад относно използването на пестициди в ЕС и за пускането им на пазара. Депутатите одобриха предложение на ЕК за забрана на въздушното пръскане на пестициди с възможни дерогации и създаването на буферни зони, където не трябва да се използват и съхраняват пестициди. Те се обявиха против употребата на вещества с вредно влияние върху здравето на хората.
 

Допълнителна информация :

НагореНапредНазад

ПОТРЕБИТЕЛИ

НагореНапредНазад
 
ЕП гласува за цялостна забрана на търговията с котешка и кучешка кожа в ЕС
19/06/07 - - край на законодателната процедура
 
Депутатите приеха на първо четене законодателен доклад от Комисията по вътрешния пазар за цялостна забрана на търговията с кожа на кучета и котки в ЕС от 31 декември 2008 г.
 

ЕП одобри прегледа на директивата за контрола на придобиването и притежаването на оръжие
30/11/07 - край на законодателната процедура
 
ЕП прие законодателния доклад относно прегледа на директивата от 1991 г. за контрола на придобиването и притежаването на оръжие с 588 гласа "за", 14 "против" и 11 "въздържали се". Текстът е резултат от 18 месеца работа, след които беше постигнато споразумение на първо четене със Съвета. Директивата включва контрол на продажбата на оръжия по Интернет, по-добра система за маркиране, компютъризирана система и по-голям обмен на информация между държавите-членки.
 
НагореНапредНазад

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

НагореНапредНазад
 
ЕП гласува за дефиницията на водката
19/06/07 - споразумение на първо четене със Съвета  и край на законодателната процедура
 
Членовете на ЕП приеха доклада относно дефинирането и етикирането на спиртните напитки в Европейския съюз, изготвен от Horst Schnellhardt (EНП-EД, Германия). За дефиницията на водката те решиха напитката да може да се произвежда от всеки селскостопански продукт, но при условие че на етикета ясно се казва какъв е този продукт.
 

Допълнителна информация :

НагореНапредНазад

ТРАНСПОРТ

НагореНапредНазад
 
Нови мерки за подобряване на сигурността в гражданската авиация
25/04/2007
 
ЕП прие на второ четене по процедурата за съвместно решение нов регламент за общи правила за проверки, наблюдение, забранени предмети и други аспекти на сигурността на самолетите и летищата. Депутатите приеха много изменения към общата позиция на Съвета. Те искат стриктни правила за служителите по сигурността и носенето на оръжия на борда на самолетите. Относно забраната някои течности на борда на самолетите, депутатите искат тази практика да се прекрати след шест месеца.
 
 
Допълнително монтиране на огледала за обратно виждане на тежкотоварни автомобили до 31 март 2009 г.
10/05/2007 - край на законодателната процедура
 
Най-късно до 31 март 2009 г. на тежкотоварните автомобили от държавите от ЕС, които са в движение от 2000 г., трябва да се монтират огледала за обратно виждане. Всяка година около 400 човека загиват на пътя, когато при смяна на посоката на кръстовище или кръгово шофьорите на камиони не успяват да ги видят заради така наречената "невидима зона". С вота на ЕП на първо четене заради споразумение със Съвета законодателната процедура по тази директива приключи.
 

ЕП гласува за пълна либерализация на пощенските услуги за новите страни-членки до 2013 г.
11/07/2007 - законодателната процедура продължава
 
Мнозинството от членовете на ЕП подкрепиха пълна либерализация на пощенските услуги от 31 декември 2010 г. - две години по-късно от крайния срок, предложен от Европейската комисия. За новите държави-членки, както и за страните с особено сложни топографски характеристики, малобройно население или ограничен географски размер те предлагат този срок да се удължи с още две години - т.е пълно отваряне на пазара за тях от 31 декември 2012 г.
 
Трети пакет за железопътния транспорт: отваряне на пазара и повече права за пътниците
25/09/2007 - край на законодателната процедура
 
Европейският парламент одобри три помирителни споразумения със Съвета относно така наречения трети пакет за железопътния транспорт, който цели да направи този вид транспорт по-привлекателен в ЕС чрез отваряне на пазара от 1-ви януари 2010 г. за международните услуги и гарантиране на повече права на пътниците, включително и компенсации при закъснение на влаковете.
 
 
НагореНапредНазад

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

НагореНапредНазад
 
Европейският парламент поиска незабавно освобождаване на българките в Либия
 
На 18 януари членовете на Европейския парламент приеха с 567 гласа "за", един "против" и седем "въздържали се" резолюция в подкрепа на българските медицински сестри и палестинския доктор в Либия. Те осъдиха смъртните присъди, призоваха Полковник Кадафи да направи необходимото за незабавното им освобождаване, а при липса на положителен изход от делото, Комисията и Съветът да обмислят преразглеждане на общата политика на ЕС към Либия.
 
Председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг лично се ангажира с каузата на българските медици. На 18-ти април 2007 г. той се срещна, със съдействието на бившия председател на ЕП Пат Кокс и оглавяваната от него неправителствена организация "Европейското движение", с роднини на сестрите. Тогава той изрази желанието си да види медиците свободни и заедно със семействата си.

По време на официалното си посещение в България на 19-ти и 20-ти април отново изрази подкрепата и солидарността на ЕП.

 На 11-ти юли председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг направи изказване в пленарна зала по повод потвърждението на смъртните присъди на българските медицински сестри и палестинския доктор в Либия, потвърди фундаменталното противопоставяне на ЕП на смъртната присъда, "която е в разрез с човешкото достойнство", изрази солидарността си с жертвите на  епидемията от СПИН в болницата в Бенгази и призова либийските власти да освободят петте българки и палестинския доктор. На 18-ти юли председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг приветства решението на либийските власти за замяна на смъртните присъди на петте български медицински сестри и палестинския лекар с доживотен затвор. Той изрази надежда, че това ще допринесе за нормализиране на отношенията между ЕС и Либия.

 На 24-ти юли председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг приветства освобождаването на българските медици.
На 10-ти септември осемнайсетте български членове на Европейския парламент изпратиха писмо до г-н Ханс-Герт Пьотеринг, в което изразиха благодарност към всички, които са подкрепили усилията за освобождаването на българските медици. Българските евродепутати подчертаха приноса на Европейския парламент, както и на останалите институции на ЕС и страните членки, и благодариха за тяхната подкрепа.

Също така осемнайсетте приветстваха идеята медиците да посетят Европейския парламент по покана на г-н Ханс-Герт Пьотеринг, която председателят на ЕП е споделил още на 24 юли 2007 г. в разговор с председателя на Народното събрание на Република България Георги Пирински.
 
В деня на борбата срещу смъртното наказание ЕП приветства освободените български медици
11/10/2007
 
Евродепутатите приветстваха с ръкопляскания освободените български медици, които бяха на посещение в Парламента по покана на председателя г-н Пьотеринг и присъстваха на откриването на пленарната сесия, което съвпадна със Световния/Европейски ден срещу смъртното наказание.
 
 
ЕП подкрепи плана на Ахтисаари и поиска суверенитет под наблюдение за Косово
29/03/2007

Европейският парламент подкрепи плана на Марти Ахтисаари за разрешаване на проблема със статута на Косово. Според депутатите суверенитет под наблюдението на международната общественост е най-добрата възможност. Те потвърдиха европейските перспективи за Сърбия и Косово и поискаха централна роля за ЕС в преговорите за разрешаване на проблема със статута.
 
 
Въпросът с името не бива да бъде пречка за членството на Бившата югославска република Македония
12/07/2007
 
ЕП приветства реформите в Бившата югославска република Македония и призова за "възможно най-скоро действителното начало на преговорите за присъединяване", настоявайки за поддържане на ритъма на напредъка в страната. Според депутатите въпросът за името на страната не трябва да бъде част от условията за членство.
 
НагореНапредНазад

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

НагореНапредНазад
 
EП гласува за по-евтин роуминг и призова за намаляване на цените до летните отпуски
 
На 23 май Европейският парламент одобри на първо четене компромисното споразумение със Съвета на министрите за "Роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи". Приемайки текста и договаряйки бързо влизане в сила на регламента, депутатите направиха необходимото за намаляване на цените на роуминга до летните отпуски на 2007 г. Според компромисното споразумение средната цена на едро (без ДДС), която операторът в чуждата страна може да поиска от родния оператор на потребителя ще е най-много 0.30 евро на минута. Тази цена ще се намалява автоматично с 2 евроцента всяка година за период от три години след като регламентът влезе в сила. Максималната цена на дребно (без ДДС) за регулирани роуминг обаждания ще бъде 0.49 евро на минута за направени обаждания и 0.24 за получени повиквания. Цената за изходящи повиквания ще намалява автоматично с по три цента на година като максималната такса за входящи обаждания ще намалее с два цента след първата година и три цента след втората година. По настояване на членовете на ЕП, операторите от страната на произход на абоната трябва да предлагат евротарифата на клиентите си и да правят това по активен и прозрачен начин.
 
НагореНапредНазад

КУЛТУРА

НагореНапредНазад
 
Нови правила за телевизионните реклами влизат в сила от края на 2009 г.
30/11/2007 - край на законодателната процедура
 
Европейският парламент одобри нови правила за телевизионната реклама в ЕС, както и за скритото позициониране на продукти в предаванията. Новото законодателство осъвременява директивата "Телевизия без граници" от 1997 г. и включва новите медийни услуги като Интернет телевизията. Държавите-членки ще трябва да въведат новите правила до края на 2009 г.
 

Наградата "LUX" беше присъдена на "Auf der anderen Seite" ("On the Edge of Heaven")
24/10/2007
 
Турско-германската копродукция "Auf der anderen Seite" ("On the Edge of Heaven") получи наградата "LUX" за най-добър европейски филм на Европейския парламент, която беше учредена тази година и се присъжда за първи път. Немската актриса Hanna Schygulla получи трофея в пленарна зала пред членовете на ЕП и представителите на другите два филма, които също участваха в конкурса.
 

Допълнителна информация :

НагореНапредНазад

ПРАВА НА ЖЕНИТЕ/РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

НагореНапредНазад
 
Зелена светлина за Дафне III
 
29/05/2007 - край на законодателната процедура
 
Европейският парламент одобри на второ четене без изменения общата позиция на Съвета за програмата Дафне III. Третата фаза на програмата покрива периода 2007 – 2013 г. и е с бюджет 116.85 млн. евро. Дафне III е програма на ЕС, която подкрепя дейности, свързани с борбата срещу насилието над деца, младежи и жени, както и защитата на жертви и рискови групи. Също така програмата включва като жертви на насилие - деца, млади хора или жени, които са станали свидетели на насилие върху близък техен роднина.
 

Допълнителна информация :

НагореНапредНазад

ОКОЛНА СРЕДА

НагореНапредНазад
 
Временна комисия по промяната на климата
 
25/04/2007
 
ЕП създаде временна комисия по промяна на климата. Мандатът на комисията е една година, а членовете й са 60.
 
 
Life+: ЕП предотврати ренационализацията на политиката за околната среда
 
22/05/2007 - край на законодателната процедура
 
ЕП одобри споразумението на Помирителния комитет между ЕП и Съвета на министрите относно финансовия инструмент „LIFE+” от 27 март. Целта беше опростяването чрез прегрупиране на широк спектър от програми и инструменти в сферата на околната среда в единна рамка. В първоначалния текст на законодателството Европейската комисия предложи 80% от финансирането да се делегира на държавите-членки. Депутатите успяха да договорят клаузи, които да гарантират, че това делегирано управление няма да се превърне в "ренационализация" на политиката за околната среда.
 
 
За по-чист въздух в Европа
 
11/12/2007 - край на законодателната процедура
 
Европейският парламент прие на второ четене директивата за качеството на въздуха, която за първи път въвежда максимални концентрационни стойности за най-фините прахови частици ФПЧ2,5, които са и най-опасни за човешкото здраве. Досега тези частици, които са с диаметър по-малък от 2,5 микрометра, не бяха включени в законодателството за опазването на атмосферния въздух.
 
 
 
Европейска стратегия за превантивни мерки срещу наводнения
 
25/04/07 - край на законодателната процедура
 
ЕП прие на второ четене по процедурата за съвместно решение нова директива за оценката и управлението на риска от наводнения. През 2005 г. от катастрофалните наводнения загинаха 40 човека в Румъния, Германия, Швейцария и Австрия. Очакват се още наводнения и в бъдеще и затова ЕП одобри директивата, според която държавите-членки трябва да въведат превантивни мерки. Те ще имат на разположение две години да адаптират законодателството си.

 
Забрана за продажба на измервателни живачни уреди
 
10/07/2007 - край на законодателната процедура
 
ЕП прие препоръка на второ четене за забрана на продажбата на определени неелектрически или електронни средства за измерване и контрол, които съдържат живак. Депутатите оттеглиха искането си за въвеждане на цялостно изключение за производителите на барометри и приеха предложението на Съвета за двугодишно освобождаване за тях.
 
 
 
 
 
 
НагореНапредНазад

ПРАВА НА ЧОВЕКА

НагореНапредНазад
 
ЕП отново призова за всеобщ мораториум срещу смъртното наказание
 
 
Европейският парламент отново твърдо се обяви за забрана на смъртното наказание като прие резолюция, с която призова държавите-членки и ЕС "да представят незабавно - като търсят спомоществователството на страни от други континенти - резолюция относно всеобщия мораториум върху смъртното наказание пред настоящото Общо събрание на ООН".
 
 

Сали Махмуд Осман - носител на наградата "Сахаров" на ЕП за 2007 година

 
11/12/2007
 
Председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг връчи на суданския адвокат Сали Махмуд Осман наградата "Сахаров" за 2007 година на тържествена церемония. Наградата беше присъдена на суданския адвокат в знак на признанието на Европейския парламент за неговата дейност в защита на жертвите на насилието в Дарфур.
 
НагореНапредНазад

ЕНЕРГЕТИКА

НагореНазад
 

Ядрената енергия "крайно необходима за посрещане на основните енергийни нужди в Европа"
24/10/2007

Европейският парламент прие незаконодателен доклад относно конвенционалните енергийни източници и енергийни технологии, с който подчертава, че "ядрената енергия е крайно необходима за посрещане на основните енергийни нужди в Европа в средносрочен план."

 
 
 
НагореНазад