Svarbiausios temos
 

2007 m. Europos Parlamento veiklos apžvalga

Institucijos - 19-12-2007 - 13:02
Pasidalinti
Socialiniai tinklai
Adresynas
 
Siekdamas pateisinti europiečių lūkesčius, 2007-aisiais Europos Parlamentas priėmė daug svarbių sprendimų. Čia apžvelgsime kai kuriuos jų, aktualesnius Lietuvos skaitytojams.
 
Nemažai ES teisės aktų Parlamentas priėmė lygiomis galiomis kartu su ES Taryba. Parlamentui pavyko pakeisti daugelį šių europinių įstatymų žmonėms palankia linkme. Reglamentas dėl tarptinklinio mobiliojo ryšio tarifų atpigino telefono pokalbius užsienyje, geležinkelių transportui skirtas įstatymų rinkinys suteiks keleiviams daugiau teisių, o nauja televizijos paslaugų direktyvos redakcija geriau apsaugos žiūrovus nuo klaidinančios ar žalingos reklamos.
 
Aplinkosaugos srityje priimti teisės aktai įpareigojo ES šalis gerinti oro kokybę, mažinti pesticidų naudojimą, taip pat geriau pasirengti potvynių grėsmei. Laikinasis komitetas klimato kaitos klausimu 2007-aisiais tęsė savo veiklą rengdamas teisės aktus, skirtus anglies dvideginio išskyrimui mažinti.
 
Kitos Parlamento ataskaitos skirtos teisės aktams, priimtiems pagal konsultavimosi procedūrą. Nors formaliai Parlamento nuomonė šiais klausimais nėra privaloma ES Tarybai, daugeliu klausimų Taryba įsipareigojo į ją atsižvelgti. Nemažai tokių sprendimų priimta žemės ūkio srityje: suvienodinti ES reikalavimai ekologiškiems produktams, patobulintas ES paramos ūkininkams teikimas ir jos kontrolė, taip pat leista pardavinėti įvairesnio riebumo pieną.
 
Dar kitos EP priimtos ataskaitos ar rezoliucijos nėra teisiškai įpareigojančios, tačiau jos turi didelę moralinę reikšmę. Į Parlamento nuomonę įsiklausoma ne tik ES, bet ir užsienyje. Savo iniciatyva pradėjęs JAV CŽV veiksmų Europoje tyrimą, EP vienas pirmųjų paskelbė, jog kai kurie jų galėjo būti neteisėti, o kelios žemyno šalys tokius veiksmus toleravo. Parlamentas nedviprasmiškai pareikalavo uždaryti Gvantanamo kalėjimą ir laikytis žmogaus teisių kovojant su terorizmu. Savo ruožtu deputatai griežtai pasmerkė homofobiją ir homoseksualų diskriminavimą, taip pat paragino visas pasaulio šalis atsisakyti mirties bausmės.
 
Nemažai EP rezoliucijų 2007-aisiais skirta Rusijai. Deputatai pažymėjo demokratijos svarbą ES santykiuose su šia šalimi, taip pat pasmerkė žmogaus teisių varžymus Rusijoje bei jos kišimąsi į Estijos vidaus reikalus. Savo ruožtu Parlamentas pakvietė stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina, taip pat veiksmingiau teikti pagalbą Palestinai. Be to, EP paragino Turkiją sparčiau vykdyti reformas, taip pat pasiūlė suteikti tarptautinės bendruomenės prižiūrimą suverenitetą Kosovui.
 
2007-ųjų sausį Parlamentas išsirinko naują pirmininką – Europos liaudies partijos atstovą iš Vokietijos Hans-Gert Pöttering, taip pat pasveikino dvi naujas ES nares – Bulgariją ir Rumuniją. Dėl to Parlamento narių skaičius padidėjo nuo 736 iki 785. Oficialių ES kalbų statusas naujai suteiktas airių, bulgarų ir rumunų kalboms, taigi dabar Sąjungoje jų yra 23. Parlamentas nepamiršo ir 2004 m. įstojusių ES valstybių – deputatai pritarė jų priėmimui į Šengeno erdvę, pasiūlė panaikinti įsidarbinimo apribojimus jų piliečiams, taip pat paragino JAV nereikalauti vizų iš šių šalių piliečių.
 
Šiemet Parlamentas atkakliai siekė palankesnio 2008 m. ES biudžeto. Deputatai pasiekė, kad „Galileo“ palydovinės navigacijos projektas ir Europos technologijų institutas būtų visiškai finansuojami ES lėšomis, taip pat kad nemažėtų konkurencingumui skirtos lėšos, o Baltijos jūros regiono bendradarbiavimui būtų numatyta atskira biudžeto eilutė. Tuo tarpu kitoje rezoliucijoje deputatai pasiūlė apsvarstyti galimybę reformuoti ES biudžeto šaltinius.
 
Parlamento veikla neapsiribojo priimtais dokumentais – jis taip pat įteikė keletą apdovanojimų. Kasmetine Sacharovo premija už minties laisvę šiemet buvo apdovanotas Sudano žmogaus teisių advokatas S.M. Osman, o naujai įsteigta LUX kino premija skirta vokiečių ir turkų filmui „Rojaus pakrašty“.  
 
Kitąmet Parlamentas pasiryžęs toliau ginti europiečių interesus. Laukia svarbūs sprendimai dėl pašto paslaugų liberalizavimo, privalomų anglies dvideginio išskyrimo normų, visuotinės svarbos paslaugų, taip pat bendros energetikos politikos kūrimo bei migracijos valdymo. Šie ir kiti sprendimai nulems visų mūsų ateitį, todėl aktyviai sekite Europos Parlamento veiklą 2008-aisiais!
 
Nuoroda: 20071217TMN15631

Institucijos

Puslapio viršusKitas
 
Europos Parlamento pirmininku tapo H.-G. Pöttering
(2007-01-16)
2007 m. sausio 16 d. Europos Parlamentas išsirinko naują pirmininką. Juo tapo didžiausios EP frakcijos – Europos liaudies partijos lyderis vokietis Hans-Gert Pöttering (Hansas Gertas Pioteringas). Jo kandidatūrai pritarė 450 europarlamentarų – tai sudaro 65,3 proc. visų galiojančių balsų.
 
Naujojoje ES sutartyje turi išlikti esminės Konstitucijos projekto nuostatos, mano EP
(2007-06-07)
Atsakant į pokyčius ES viduje ir pasaulyje, būtina atnaujinti Sąjungos teisinius ir institucinius pagrindus, sakoma Europos Parlamento ataskaitoje (463 balsai už, 141 prieš, 32 susilaikė). Joje raginama iki šių metų pabaigos parengti naują ES sutartį, kurioje būtų išlaikytos svarbiausios esamo Konstitucijos projekto nuostatos.
 
Europarlamentarai siūlo tobulinti ES teisėkūrą
(2007-09-04)
Tinkami įstatymai gali paskatinti Europos verslo konkurencingumą, ūkio augimą bei užimtumą. Todėl 2005 m. persvarstant Lisabonos strategiją numatyta gerinti ES teisės aktų kokybę ir mažinti administravimo naštą. Keliose Europos Parlamento ataskaitose siūloma veiksmingiau siekti šių tikslų, taip pat apriboti teisiškai neprivalomų Europos Komisijos dokumentų taikymą.
 
Į Europos Parlamentą bus galima kandidatuoti keliose ES šalyse
(2007-09-26 - Konsultavimosi procedūra)
Šiuo metu ES piliečiams leidžiama kelti savo kandidatūrą Europos Parlamento rinkimuose tik vienoje ES šalyje. Europos Parlamentas pritarė siūlymui panaikinti šį ribojimą, jei valstybė, kurioje žmogus registruotas, nedraudžia kelti kandidatūros ir kitose Sąjungos šalyse.
 
Keičiamos europinių politinių partijų finansavimo taisyklės
(2007-11-29 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamente jo lėšomis veikia europinės politinės partijos, jungiančios panašios pakraipos partijų deputatus iš įvairių ES šalių. Pagal galiojančius teisės aktus europinėms partijoms draudžiama finansuoti rinkimų kampanijas. Artėjant 2009 m. EP rinkimams nutarta panaikinti šį apribojimą, taip pat aiškiau reglamentuoti Europos politinių fondų steigimą.
 
Puslapio viršusKitas

Teisingumas ir vidaus reikalai

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Parlamentas patvirtino galutinę ataskaitą apie CŽV veiklą Europoje
(2007-02-14)
Europos Parlamentas patvirtino savo laikinojo komiteto išvadas dėl numanomų neteisėtų CŽV skrydžių bei terorizmu įtariamų asmenų sulaikymo Europos šalyse (382 balsai už, 256 prieš, 74 susilaikė). EP išvadose teigiama, jog CŽV pasinaudojo kelių Europos šalių pagalba neteisėtai sulaikydama terorizmu įtariamus asmenis bei juos gabendama lėktuvais.
 
Europos Parlamentas pritarė skubaus reagavimo pasienio pajėgų sukūrimui
(2007-04-26 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas pritarė ES skubaus reagavimo pasienio pajėgų sukūrimui (526 balsai už, 63 prieš, 28 susilaikė). Tokios pajėgos, veiksiančios neseniai Varšuvoje įkurtos ES pasienio apsaugos agentūros FRONTEX rėmuose, padės pasieniečiams kovoti su dideliu nelegalių migrantų antplūdžiu. Jį daugiausia patiria Pietų Europos šalys (Ispanija, Italija).
 
Europarlamentarai siūlo naujus būdus stabdyti paauglių nusikalstamumą
(2007-06-21)
Europos Parlamento ataskaitoje (440 balsų už, 64 prieš, 71 susilaikė) raginama imtis aktyvesnių veiksmų siekiant stabdyti paauglių nusikalstamumą. Šiuo tikslu siūloma sukurti ES paramos programą bei įsteigti paaugliams skirtą „žaliąją telefono liniją“.
 
Patvirtinta ES narkotikų prevencijos programa
(2007-09-06)
Europos Parlamentas patvirtino ES narkotikų prevencijos ir informacijos programą. 2007-2013 m. laikotarpiu jai skirta 21,35 mln. eurų. Programa skirta mažinti ir stabdyti narkotikų vartojimą, taip pat gerinti šiam tikslui skirtos informacijos sklaidą. Tikslinės programos grupės yra jaunimas, moterys, pažeidžiamos grupės bei probleminės vietovės.
 
Už rasistinius ir ksenofobinius nusikaltimus – baudžiamoji atsakomybė
(2007-11-29  -  Konsultavimosi procedūra)
Dar 2002 m. buvo pasiūlyta suderinti minimalias ES šalyse galiojančias bausmes už rasistinius ar ksenofobinius nusikaltimus. Tačiau derybos šiuo klausimu 2005 m. buvo nutrūkusios dėl skirtingų Sąjungos šalių pozicijų. 2007 m. pirmąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkavusi Vokietija vėl suteikė šiai temai prioritetą, o balandį Taryba sutarė dėl naujo pamatinio nutarimo. Lapkričio 29 d. jam pritarė Europos Parlamentas.
 
EP pritarė griežtesnei šaunamųjų ginklų kontrolei
(2007-11-29 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas pritarė siūlymui visoje ES leisti įsigyti šaunamuosius ginklus ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, griežčiau kontroliuoti ginklų gamybą ir prekybą, taip pat palengvinti teisėtų ginklų turėtojų padėtį. Standartizuotas Europos šaunamųjų ginklų leidimas leis jiems lengviau kirsti ES šalių sienas, taip pat pasitarnaus kovai su nelegaliais ginklais. Šiam dokumentui pritarė 588 deputatai, nepritarė 14, o susilaikė 11.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Aplinka

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
ES siekia mažinti atliekų kiekį ir daugiau jų perdirbti
(2007-02-13)
Kiekvienas europietis kasmet vidutiniškai palieka apie pusę tonos buitinių atliekų. Šis kiekis kasmet padidėja maždaug dešimtadaliu, tuo tarpu perdirbama tik mažiau kaip trečdalis visų atliekų. Europos Parlamentas pasiūlė įsipareigoti iki 2012-ųjų stabilizuoti atliekų kiekį 2008 m. lygyje. Tuo tarpu nuo 2020 m. atliekų turėtų mažėti, o konkrečius jų mažinimo įsipareigojimus siūloma nustatyti iki 2010 m.
 
Laikinasis EP komitetas sieks stabdyti klimato šilimą
(2007-04-25)
Europos Parlamentas nutarė įsteigti laikinąjį komitetą, kuris nagrinės klimato kaitos klausimus ir teiks šios srities siūlymus. Jis taip pat padės koordinuoti Europos Parlamento poziciją per tarptautines derybas dėl klimato kaitos stabdymo žingsnių po 2012 m.
 
Valstybės turės įvertinti ir mažinti potvynių grėsmę
(2007-04-25 - Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Potvyniai yra dažniausi gamtos kataklizmai Europoje. Dėl jų žūva žmonės, nukenčia namai ir infrastruktūra, padaroma didžiulė žala ekonomikai. Mokslininkai tvirtina, kad liūtys dažnėja ir stiprėja dėl žmogaus veiklos padarinių: urbanizavimo, miškų kirtimo, intensyvios žemdirbystės. Europos Parlamentas antruoju svarstymu patvirtino direktyvą, kuri įpareigoja ES šalis įvertinti ir mažinti potvynių grėsmę.
 
ES nustatys paviršinio vandens kokybės reikalavimus
(2007-05-22 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl paviršinio vandens kokybės direktyvos (672 balsai už, 13 prieš, 10 susilaikė). Joje rengiamasi nustatyti leistiną pesticidų, sunkiųjų metalų ir kitų teršalų koncentraciją upėse, ežeruose, tvenkiniuose bei kituose paviršinio vandens telkiniuose. Ši direktyva tęsia ES pastangas užtikrinti geresnę vandens kokybę – Sąjunga jau anksčiau nustatė gruntinio vandens bei paplūdimių kokybės reikalavimus.
 
Nuo 2009-ųjų gyvsidabriniai termometrai nebebus gaminami
(2007-07-10 - Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Gyvsidabris ir nuodingi jo junginiai gali labai pakenkti sveikatai bei aplinkai. Todėl Europos Parlamentas antruoju svarstymu pritarė siūlymui apriboti naujų gyvsidabrio turinčių neelektrinių matavimo prietaisų – termometrų, barometrų, manometrų bei kraujo spaudimo matuoklių – importą, gamybą ir pardavimą. Dėl šios direktyvos sutarta su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių jai įsigalioti.
 
ES raginama veiksmingiau kovoti su gamtos nelaimėmis
(2007-09-04)
Europos Parlamento rezoliucijoje raginama sustiprinti ir supaprastinti ES paramą nuo gamtos nelaimių nukentėjusioms šalims, taip pat sukurti europines pajėgas, kurios galėtų greitai reaguoti ištikus tokioms nelaimėms. Rezoliucijoje taip pat siūloma sudaryti daugiau galimybių kaimo gyventojams plėtoti žemės ūkį, turizmą bei paslaugas.
 
ES griežtina pesticidų registravimo ir naudojimo taisykles
(2007-10-23 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
Tikėdamasi sumažinti neigiamą pesticidų naudojimo poveikį žmonių sveikatai, Europos Komisija pasiūlė priimti pagrindų direktyvą dėl pesticidų naudojimo, taip pat atnaujinti direktyvą dėl jų patekimo į rinką. Europos Parlamentas pritarė šių teisės aktų pataisoms, kuriose numatoma apriboti pesticidų purškimą iš lėktuvų, taip pat sugriežtinti jų registravimo tvarką ir įpareigoti valstybes mažinti jų naudojimą.
 
Europarlamentarai siūlo sustiprinti valstybių prievolę saugoti dirvožemį
(2007-11-14 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
Blogėjantis dirvožemio derlingumas yra viena svarbiausių Europos problemų, atsiradusi dėl dykumėjimo ir erozijos. Naujoji pagrindų direktyva dėl dirvožemio apsaugos įpareigos valstybes įdiegti užterštų sklypų nustatymo sistemas, parengti dirvožemio valymo strategijas bei keistis naudinga patirtimi. Pritaręs ataskaitai dėl šios direktyvos (496 balsai už, 161 prieš, 22 susilaikė), Europos Parlamentas pasiūlė valstybėms suteikti daug lankstumo pasirenkant dirvožemio apsaugos priemones. Šis klausimas tebesvarstomas.
 
Europos Parlamentas siūlo iki 2050 m. perpus sumažinti pasaulinę taršą
(2007-11-15)
Pramoninėms valstybėms privalomi tikslai, kurie leistų iki 2050 m. perpus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą, turėtų būti įtraukti į Balyje (Indonezija) vyksiančios aplinkosaugos konferencijos darbotvarkę. Tai sakoma Europos Parlamento rezoliucijoje (398 balsai už, 29 prieš, 63 susilaikė).
 
Valstybės turės mažinto oro taršą
(2007-12-11 - Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Oro tarša yra viena pagrindinių europiečių mirčių ir ligų priežasčių. Dėl jos kiekvieno žmogaus gyvenimas vidutiniškai sutrumpėja 8 mėnesiais. Europos Parlamentas patvirtino antrojo svarstymo ataskaitą dėl oro kokybės gerinimo direktyvos. Šiuo klausimu pasiektas sutarimas su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių direktyvai įsigalioti.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Biudžetas

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europarlamentarai siūlo reformuoti ES biudžeto šaltinius
(2007-03-29)
Šiuo metu ES biudžeto lėšos gaunamos iš kelių šaltinių. Tai šalių įmokos pagal jų bendrąsias nacionalines pajamas ir surenkamus pridėtinės vertės mokesčius, taip pat muitai bei žemės ūkio produktų išlyginamasis mokestis. Ši sudėtinga sistema nėra lengvai suprantama ir sukelia valstybių tarpusavio ginčus. Todėl Europos Parlamentas patvirtino neįpareigojantį siūlymą palaipsniui reformuoti ES biudžeto šaltinius.
 
Tarp prioritetinių ES projektų – „Rail Baltica“
(2007-05-23  -  Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europarlamentarai antruoju svarstymu pritarė reglamentui, nustatančiam europinių transporto ir energetikos projektų („transeuropinių tinklų“) finansavimo 2007-2013 metais gaires. Tarp trisdešimties 2007-2013 m. prioritetinių TEN projektų įrašyta ir „Rail Baltica“.
 
 
Europos Parlamente patvirtintas 2008 m. ES biudžetas
(2007-12-13  -  Biudžeto procedūra. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas antruoju svarstymu patvirtino 2008 m. ES biudžetą, dėl kurio jau sutarta su ES Taryba. Jame numatyta 120,347 mlrd. išmokų asignavimų (0,96 proc. ES BNP). Palyginti su 2007 m., ES biudžetas pagausės 5,7 proc. EP dėka nutarta iš esmės padidinti „Galileo“ palydovinės navigacijos programos bei Europos technologijų instituto finansavimą, taip pat daugiau lėšų skirti konkurencingumo ir ekonomikos augimo skatinimui.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Ekonomikos ir pinigų reikalai

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Bankų jungimosi ir įsigijimo priežiūra taps aiškesnė
(2007-03-13 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Siekdami užtikrinti bankų ar kitų finansinių institucijų stabilumą, ES šalių centriniai bankai ar kitos institucijos griežtai prižiūri jų jungimąsi ar įsigijimą. Šiuo metu taikoma priežiūros procedūra yra paini ir ilgai trunkanti – vertinimui atlikti skiriami trys mėnesiai, o prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas neribotam laikui. Naujoji direktyva, kuriai pritarė Europos Parlamentas, supaprastins priežiūros tvarką ir sutrumpins jos laikotarpį.
 
Patvirtintas europinės mokėjimų sistemos teisinis pagrindas
(2007-04-26  -  Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Bankinių mokėjimų sistemos ES šalyse gerokai skiriasi, todėl tarptautiniai mokėjimai yra lėti ir brangūs. Be to, iškraipoma konkurencija. Europos Parlamento patvirtinta direktyva leis sukurti teisinį pagrindą bendrai ES mokėjimo paslaugų sistemai.
 
Europos Parlamentas nepritarė siūlymui padidinti alkoholinių gėrimų akcizą
(2007-05-23 - Konsultacijų procedūra)
Siekdama sumažinti ES rinkos iškraipymus ir atsižvelgti į infliaciją, Europos Komisija siūlė padidinti minimalų alkoholinių gėrimų akcizą. Tačiau Europos Parlamentas atmetė šį siūlymą (198 balsai už, 355 prieš, 39 susilaikė). Daugelis europarlamentarų nuogąstavo, kad padidinus minimalų akcizą gali padidėti infliacija, ypač naujosiose ES narėse, todėl jie ragino leisti pačioms šalims apsispręsti dėl akcizo dydžio.
 
Europos Parlamentas įvertino euro zonos padėtį ir Europos centrinio banko veiklą
(2007-07-12)
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitas apie euro zonos padėtį (506 balsai už, 64 prieš, 41 susilaikė) ir Europos centrinio banko veiklą. EP nariai sveikina Slovėniją, naujai prisijungusią prie euro zonos, ir ragina kitas naująsias ES šalis stengtis „įsivesti bendrą valiutą anksčiau negu numatyta“. Kita vertus, jie „mano, kad naujosioms valstybėms narėms gali būti sunku prisijungti prie euro zonos, jeigu jos nesulėtins savo ekonomikos augimo tempų, kadangi infliacija gali sudaryti vijimosi proceso dalį“.
 
Globalizacija reikalauja išmintingos ekonominės politikos, mano europarlamentarai
(2007-11-14)
Tik vykdydamos apgalvotą ekonominę politiką ES ir jos šalys galės pasinaudoti globalizacijos suteikiamomis galimybėmis. Tai sakoma Europos Parlamento rezoliucijoje (435 balsai už, 86 prieš, 32 susilaikė). Deputatai ragina garantuoti Europos centrinio banko nepriklausomybę, užtikrinti ES konkurencijos taisyklių laikymąsi ir parengti priešinfliacinių priemonių.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Vidaus rinka ir vartotojai

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Prekių pakuočių dydžiai galės būti įvairesni
(2007-05-10  -  Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Šiuo metu ES reguliuoja daugelio gaminių, parduodamų keliose ES šalyse, pakuočių dydžius. Nors įmonės galėtų pačios nuspręsti, kokiais dydžiais jos nori pakuoti prekes, skirtingi dydžiai gali klaidinti pirkėjus ir skatinti nesąžiningą konkurenciją. Europos Parlamentas antruoju svarstymu pritarė siūlymui supaprastinti galiojančias prekių pakuočių normas.
 
Europos Parlamentas pritarė draudimui prekiauti kačių ir šunų kailiais
(2007-06-19 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
ES vis dar pasitaiko šunų ir kačių kailių dirbinių importo ar prekybos jais atvejų. Dažnai ant tokių gaminių klijuojamos vartotoją klaidinančios etiketės. Europos Parlamentas pritarė siūlymui nuo 2009 m. visoje ES uždrausti prekybą kačių ir šunų kailiais bei jų dirbiniais, taip pat tokių dirbinių importą bei eksportą.
 
Siūloma stiprinti pasitikėjimą internetine prekyba
(2007-06-21)
Europos vartotojai ir įmonės dar menkai pasitiki skaitmenine aplinka. Europos Parlamento ataskaitoje raginama stiprinti vartotojų pasitikėjimą internetine prekyba, sukurti patrauklesnę internetinio verslo aplinką ir mažinti rinkos susiskaidymą šioje srityje.
 
Europos Parlamentas pritaria pašto liberalizavimui
(2007-07-11  -  Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
ES jau yra liberalizavusi daugiau kaip 50 g sveriančių siuntų persiuntimą, o dabar numatoma atverti konkurencijai ir lengvesnių siuntų rinką. Europos Parlamentas pritarė šiam siūlymui (512 balsų už, 156 prieš, 18 susilaikė). Deputatai siūlo daugumoje senųjų ES šalių tai padaryti nuo 2011-ųjų, o naujosiose narėse – nuo 2013-ųjų. Šis klausimas tebesvarstomas.
 
Europarlamentarai susirūpino didėjančiomis maisto ir pašarų kainomis
(2007-10-25)
Dėl sumažėjusio derliaus bei nuolat didėjančios maisto paklausos pašarų ir maisto produktų kainos auga taip sparčiai, kad skurdžiausi gyventojai ir regionai gali pritrūkti maisto. Europos Parlamento rezoliucijoje (464 balsai už, 30 prieš, 44 susilaikė) raginama išnagrinėti padėtį maisto produktų ir pašarų rinkoje bei pasiūlyti nuolatines priemones kovoti su kainų didėjimu.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Energetika

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
EP patvirtino E. Maldeikio ataskaitą apie branduolinę energetiką
(2007-05-10)
Eugenijaus Maldeikio (Sąjunga už tautų Europą) parengtoje ataskaitoje, kuriai pritarė Europos Parlamentas, siūloma neatsisakyti Euratomo sutarties, tačiau ją atnaujinti bei demokratizuoti ES sprendimus branduolinės energijos srityje. EP pažymi valstybių teisę pačioms apsispręsti, ar jos nori plėtoti branduolinę energetiką. Ataskaitai pritarė 406 europarlamentarai, nepritarė 175, o susilaikė 44.
 
Europos energetikos rinka turi būti atvira ir decentralizuota, mano EP
(2007-07-10)
ES energetikos politikoje pagrindinį dėmesį reikėtų skirti kovai su klimato kaita, priklausomybės nuo importo ribojimui, ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimo skatinimui. Be to, svarbu tobulinti energetikos reguliavimą ir kuo greičiau baigti liberalizuoti Europos energetikos rinką. Tai teigiama Europos Parlamento ataskaitoje.
 
Europos Parlamentas ragina kurti bendrą užsienio politiką energetikos srityje
(2007-09-26)
„Dėl didėjančios energijos tiekimo priklausomybės nuo iš esmės nestabilių ir nedemokratinių šalių nepakanka pačių valstybių pastangų užtikrinti patikimą energijos tiekimą“, – sakoma Europos Parlamento ataskaitoje (553 balsai už, 103 prieš, 27 susilaikė). Deputatų nuomone, būtina sukurti bendrą Europos užsienio energetikos politiką, pagrįstą solidarumu ir energijos šaltinių įvairinimu.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Transportas

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Miesto transportui nebus privaloma skelbti viešųjų konkursų
(2007-05-10 - Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas pritarė reglamentui, pagal kurį nuo 2019 m. miesto ir priemiesčio transporto paslaugoms teikti nebus privaloma skelbti viešųjų konkursų.
 
Aklosios zonos veidrodėliai bus privalomi visuose sunkvežimiuose
(2007-05-10 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas pritarė direktyvai, kuri įpareigoja nuo 2009 m. kovo 31 d. įmontuoti aklosios zonos veidrodėlius visuose sunkvežimiuose, įregistruotuose ES šalyse 2000 m. ar vėliau. Nors toks reikalavimas jau galioja naujiems sunkvežimiams, aklosios zonos veidrodėlių įmontavimas senesniuose sunkvežimiuose galėtų kasmet išgelbėti šimtus gyvybių.
 
Europos Parlamentas ragina atšaukti skysčių draudimą lėktuvuose
(2007-09-05)
Skysčių ribojimas lėktuvuose sukelia daug nepatogumų keleiviams, oro uostams ir skrydžių bendrovėms, o jo nauda skrydžių saugai nėra labai didelė. Europos Parlamentas paragino skubiai jį persvarstyti. Rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 464 europarlamentarai, nepritarė 158, o susilaikė 70.
 
Traukinių keleiviams bus kompensuojama už vėlavimą
(2007-09-25 - Bendro sprendimo procedūra, trečiasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymų rinkinį apie ES geležinkelių plėtrą. Jame numatyta laipsniškai liberalizuoti tarptautinį keleivių vežimą traukiniais, taip pat įteisinti kompensacijas keleiviams už traukinių vėlavimą.
 
Europos Parlamentas pritarė skrydžių tarp Europos ir JAV liberalizavimui
(2007-10-11 - Konsultavimosi procedūra)
Nuo 2003 m. Europos Komisija vedė derybas su JAV dėl atviros transatlantinių skrydžių rinkos. Galiausiai sutarta, kad nuo 2008 m. kovo 30 d. ES ir JAV lėktuvai galės laisvai skraidyti tarp JAV ir bet kurios Sąjungos šalies. Europos Parlamentas pritarė šiai sutarčiai (513 balsų už, 15 prieš, 35 susilaikė). Tiesa, kol kas nepavyko sutarti dėl neribotos teisės Europos kompanijoms įsigyti JAV skrydžių bendrovių akcijų.
 
Europos Parlamentas pritarė aviacijos įtraukimui į prekybą teršalų leidimais
(2007-11-13  -  Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
Per pastaruosius 15 metų lėktuvų išskiriamas klimatą šildančių dujų kiekis ES padidėjo beveik dvigubai. Siekiant sustabdyti šią tendenciją, siūloma įtraukti aviaciją į ES prekybos teršalų leidimais sistemą. Europos Parlamentas tam pritarė didele balsų dauguma. Šio klausimo svarstymas dar nebaigtas.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Moterų teisės/Lygios galimybės

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
ES programa padės kovoti su smurtu prieš vaikus, moteris ir jaunimą
(2007-05-22 - Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas antruoju svarstymu patvirtino ES kovos su smurtu programos „Daphne III“ nuostatus bei biudžetą. Iš pradžių Europos Komisija siūlė vykdyti bendrą ES kovos su smurtu bei narkotikų prevencijos programą, tačiau Parlamentas pasiekė, kad ES turėtų atskirą kovos su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir moteris bei aukų ir rizikos grupių apsaugos programą. 2007-2013 m. numatoma jai skirti 116,85 mln. eurų.
 
Valstybės turi padėti jaunimui derinti studijų ir šeimos įsipareigojimus
(2007-06-19)
Europos Parlamento ataskaitoje ES šalys raginamos veiksmingiau padėti jaunoms moterims ir vyrams derinti studijas ir šeimos gyvenimą. Parlamentas ragina valstybes įteisinti aukštojo ir profesinio mokymo įstaigų sertifikavimo sistemas, kurios leistų nustatyti, ar ši įstaiga suteikia pakankamai galimybių suderinti studijas su šeiminiu gyvenimu.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Užimtumo politika

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Darbuotojų komandiravimo direktyva nedraudžia kontroliuoti, mano EP
(2007-07-11)
Nors Darbuotojų komandiravimo direktyva sumažino kliūtis bendrovėms laikinai įdarbinti savo darbuotojus kitose ES šalyse, kai kurios šalys vis dar taiko biurokratinius apribojimus. Europos Parlamento rezoliucijoje valstybės raginamos geriau įgyvendinti šią direktyvą, o Europos Komisija – atsižvelgti į ES šalių teisę užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Žinių visuomenė

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Mobilieji skambučiai užsienyje – pigesni
(2007-05-23 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Seniai pastebėta, jog naudojimosi mobiliaisiais telefonais užsienyje kaštai yra pernelyg dideli. Europos Parlamentas pritarė siūlymui visoje ES nustatyti didžiausią leistiną kainų ribą tarptinklinio ryšio („roaming“) skambučiams. Dėl reglamento šia tema pasiektas Parlamento ir ES Tarybos sutarimas, todėl jau nuo 2007 m. rugsėjo pabaigos daugelis vartotojų gali naudotis pigesniu „europiniu tarifu“.
 
Atnaujinta televizijos direktyva griežčiau reglamentuos reklamą
(2007-11-29 - Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas antruoju svarstymu pritarė 1997 m. Televizijos paslaugų direktyvos atnaujinimui. Ši direktyva dar vadinamą „Televizija be sienų“. Naujoji direktyva leis transliuoti įprastinę televizinę reklamą ne dažniau negu kas pusvalandį, tačiau griežčiau ribos netiesioginę reklamą.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Kultūra

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europos Parlamento LUX apdovanojimas – turkų ir vokiečių filmui
(2007-10-24)
Spalio 24 d. Strasbūre vykusiame Europos Parlamento plenariniame posėdyje iškilmingai įteiktas šiemetinis LUX kino apdovanojimas. Jį pelnė turkų ir vokiečių filmas „Rojaus pakrašty“ („Auf der anderen Seite“). Šis režisieriaus Fatih Akin sukurtas filmas atskleidžia ryšį tarp šešių žmonių, kurių gyvenimai tampa susiję įvykių Vokietijoje ir Turkijoje dėka.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Žmogaus teisės

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europos Parlamentas smerkia homoseksualų diskriminavimą
(2007-04-26)
Europos Parlamentas pasmerkė Lenkijos politikų pasisakymus, kuriais skatinama diskriminacija ir neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Parlamentas taip pat pareiškė solidarumą ir paramą kovotojams už lygias lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų teises. Rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 325 europarlamentarai, nepritarė 124, o susilaikė 150.
 
Europos Parlamentas siekia pasaulinio mirties bausmės moratoriumo
(2007-09-27)
Europos Parlamentas paprašė ES Tarybos pasiūlyti Jungtinėms Tautoms dar šiemet priimti rezoliuciją dėl pasaulinio mirties bausmės moratoriumo. Rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 504 europarlamentarai, nepritarė 45, o susilaikė 14. Parlamentas taip pat pritarė siūlymui spalio 10-ąją paskelbti Europos kovos su mirties bausme diena.
 
Europos Parlamentas skyrė Sacharovo premiją Sudano teisininkui
(2007-10-25)
Sudano žmogaus teisių advokatas Salih Mahmud Osman – 2007 m. Sacharovo premijos laureatas. Taip vienbalsiai nusprendė Europos Parlamento Pirmininkų sueiga, kurią sudaro EP ir jo frakcijų pirmininkai. Premija laureatui buvo iškilmingai įteikta gruodžio 11 d. Strasbūre. Sacharovo premiją Europos Parlamentas įsteigė 1988-aisiais, siekdamas paremti už demokratiją ir žmogaus teises kovojančius asmenis bei organizacijas.
 
Europos Parlamente patvirtinta ir iškilmingai pasirašyta Pagrindinių teisių chartija
 (2007-11-29, 2007-12-12)
Europos Parlamentas didele balsų dauguma patvirtino ES Pagrindinių teisių chartiją, o per iškilmingą ceremoniją Strasbūre ją pasirašė EP pirmininkas Hans-Gert Pöttering, Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso bei ES pirmininkaujančios Portugalijos ministras pirmininkas José Socrates. Ši chartija, kuri daugumoje Sąjungos šalių taptų privaloma ratifikavus Lisabonos sutartį, įtvirtina ES gyventojų teises, susijusias su orumu, laisve, lygybe, solidarumu, pilietybe ir teisingumu.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Šengenas

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europos Parlamentas pritarė naujųjų ES šalių sienų atvėrimui
(2007-11-15 - Bendra rezoliucija, teisėkūros konsultacija)
Europos Parlamentas pritarė sprendimui atverti devynių 2004 m. į ES įstojusių valstybių sienas su kitomis Šengeno erdvės šalimis. Sausumos ir jūrų sienos bus atvertos nuo šių metų gruodžio 21 d., o oro sienos – nuo 2008 m. kovo 29 d. Kartu Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje sveikinamos sparčios naujųjų ES šalių pastangos atitikti Šengeno standartus, taip pat raginama atnaujinti šalių pažangos įvertinimus bei greičiau įgyvendinti SIS II sistemą.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Imigracija

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europarlamentarai ragina matyti ir teigiamus imigracijos aspektus
(2007-09-26)
„Esant pernelyg ribotam legalaus įvažiavimo į ES galimybių pasirinkimui, netiesiogiai skatinama nelegali imigracija“, – sakoma vienoje iš dviejų ataskaitų imigracijos tema, kurias patvirtino Europos Parlamentas. Deputatai ragina imtis europinio lygmens veiksmų šioje srityje, daugiau dėmesio skiriant teisėtos imigracijos skatinimui.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Užsienio ryšiai

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europos Parlamentas pritarė sutartims su Rusija dėl vizų ir readmisijos
(2007-02-15  -  Konsultacijų procedūra)
Europiečiai neretai skundžiasi, jog vykstant į Rusiją tenka sugaišti nemažai laiko vizai gauti bei įveikti daugybę biurokratinių kliūčių. Savo ruožtu Šengeno vizą norintys gauti rusai skundžiasi tuo pačiu. Siekiant pataisyti padėtį, pernai ES ir Rusija pasirašė sutartis dėl palengvinto vizų režimo bei readmisijos. Nors daugelis europarlamentarų nuogąstavo dėl sutarčių turinio, galiausiai Europos Parlamentas pritarė jų įsigaliojimui.
 
Europos Parlamente aptarta Šiaurės Europos ir Baltijos regiono padėtis
(2007-03-01)
2007 m. vasario 28 - kovo 1 d. Europos Parlamente Briuselyje surengtas jungtinis parlamentinis susitikimas Šiaurės dimensijos klausimu. Tai ES politikos kryptis, skirta skatinti Šiaurės Europos ir Baltijos šalių bei šiaurės vakarų Rusijos plėtrą ir bendradarbiavimą. Ji apima projektus verslo, infrastruktūros, švietimo, mokslo, kultūros, sveikatos, aplinkosaugos, teisingumo ir kitose srityse. Nuo 2007 m. Šiaurės dimensijoje prioritetas naujai teikiamas Baltijos bei Barenco jūrų regionams.
 
Europos Parlamentas ragina suteikti „tarptautinės bendruomenės prižiūrimą suverenitetą“ Kosovui
(2007-03-29)
Europos Parlamento ataskaitoje siūloma artimiausiu metu apsispręsti dėl Kosovo statuso. Europarlamentarų manymu, Jungtinės Tautos turėtų priimti sprendimą, o ES „turi suvaidinti lemiamą vaidmenį“. Deputatai pažymi, jog atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius „nėra realistiška“ tikėtis Kosovo reintegracijos į Serbiją, todėl jie remia M. Ahtisaari planą šiuo klausimu ir mano, jog „geriausia būtų rinktis tarptautinės bendruomenės prižiūrimą suverenitetą“.
 
Europos Parlamentas ragina JAV panaikinti vizų režimą naujosioms ES narėms
(2007-04-25)
Europos Parlamento rezoliucijoje JAV raginamos panaikinti vizų režimą naujųjų ES šalių ir Graikijos piliečiams. Deputatai taip pat ragina pradėti derybas dėl naujo transatlantinės partnerystės susitarimo bei pažymi, jog kovojant su tarptautiniu terorizmu būtina laikytis tarptautinės teisės ir žmogaus teisių.
 
Europos Parlamentas pasmerkė Rusijos kišimąsi į Estijos vidaus reikalus
(2007-05-23)
„Estija, kaip nepriklausoma valstybė ir ES bei NATO narė, turi suverenią teisę vertinti savo tragišką netolimą praeitį“, o „įvairūs Rusijos valdžios institucijų bandymai kištis į Estijos vidaus reikalus yra nepriimtini“, sakoma Europos Parlamento rezoliucijoje. Jai pritarė 460 europarlamentarų, nepritarė 31, o susilaikė 38.
 
ES ir Rusijos ekonominiuose santykiuose svarbus demokratijos aspektas
(2007-06-19)
„Rusijos ir ES ekonominis bendradarbiavimas turi būti pagrįstas griežtais demokratijos standartais“, – sakoma Europos Parlamento ataskaitoje. Joje raginama stiprinti Baltijos jūros šalių bendradarbiavimą ir Kaliningrado srities plėtrą, taip pat atnaujinti naftos tiekimą į Mažeikius ir netaikyti diskriminacinių geležinkelių tarifų Baltijos šalims.
 
Europos Parlamentas: ES pagalba Palestinai turi būti veiksmingesnė
(2007-06-21)
Nors ES yra didžiausia pagalbos Palestinai teikėja, kol kas ši pagalba „nedavė lauktų rezultatų ir neprisidėjo mažinant įtampą regione taip, kaip galėtų“. Tai teigiama Europos Parlamento ataskaitoje. Tiesa, EP narių manymu, vis dar galima pakeisti padėtį.
 
Europos Parlamentas ragina Turkiją spartinti reformas
(2007-10-24)
Europos Parlamento rezoliucijoje sveikinamas naujosios Turkijos vyriausybės pasiryžimas spartinti reformas, tačiau pažymima, jog reikia daugiau pažangos žmogaus teisių ir kurdų klausimais. Nors armėnų genocido pripažinimas nėra formalus priėmimo į ES kriterijus, „narystės siekiančiai šaliai būtina susitaikyti su savo praeitimi ir ją pripažinti“, teigia europarlamentarai.
 
Europos Parlamentas „rimtai susirūpinęs“ žmogaus teisėmis Rusijoje
(2007-11-14)
Europos Parlamento rezoliucijoje reiškiamas „rimtas susirūpinimas“ žmogaus teisių ir demokratijos padėtimi Rusijoje, ypač artėjant Valstybės Dūmos ir prezidento rinkimams. EP teigimu, „svarbu, kad ES kalbėtų vienu balsu, rodytų solidarumą ir laikytųsi vienybės santykiuose su Rusijos Federacija“.
 
Europos Parlamentas ragina stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina
(2007-11-15)
Ukraina yra strateginės svarbos ES kaimynė. Po 2004 m. plėtros ES tapo didžiausia Ukrainos prekybos partnere. „Didesnis jų rinkų suartėjimas būtų naudingas abiem pusėms“, – sakoma Europos Parlamento ataskaitoje. EP pritaria rengiamai laisvosios prekybos sutarčiai su Ukraina, tačiau ragina užtikrinti socialinę paramą, įveikti korupciją ir stiprinti energetikos dialogą.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Saugumas ir gynyba

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europos Parlamentas siekia griežčiau kontroliuoti ginklų eksportą
(2007-01-18)
Europos valstybės yra tarp pagrindinių pasaulio ginklų eksportuotojų. Esama ginklų eksporto kontrolė ES yra nepakankama, todėl ES ginklų eksporto kodeksas turi tapti teisiškai privalomas. Taip teigiama ataskaitoje, kurią didele balsų dauguma patvirtino Europos Parlamentas (504 balsai už, 24 prieš, 34 susilaikė).
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Visuomenės sveikata

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europarlamentarai siūlo veiksmingiau kovoti su nutukimu
(2007-02-01)
Kova su nutukimu turi būti laikoma politikos prioritetu visose ES šalyse. Taip teigiama ataskaitoje, kurią didele balsų dauguma patvirtino Europos Parlamentas (620 balsų už, 24 prieš, 14 susilaikė).
 
Bendras ES teisinis pagrindas paskatins pažangių vaistų kūrimą
(2007-04-23  -  Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Vaistai, susiję su genų terapija, ląstelių terapija ir audinių inžinerija, gali padėti išgydyti vėžį, kremzlių ir kaulų ligas bei traumas, gydyti genetinius sutrikimus, širdies infarkto sukeltus sutrikimus bei atauginti odą apdegusiems žmonėms. ES šalių įstatymai, reglamentuojantys tokių vaistų rinką, labai skiriasi. Europos Parlamentas pritarė siūlymui juos suderinti.
 
Europos Parlamentas ragina veiksmingiau kovoti su AIDS epidemija
(2007-04-24)
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pernai pasaulyje beveik 40 mln. žmonių buvo užsikrėtę ŽIV. Šio mirtino viruso nešiotojų sparčiai daugėja. Atsakydami į Europos Komisijos komunikatą šia tema, balandžio 24 d. europarlamentarai pasiūlė imtis aktyvesnių veiksmų AIDS epidemijai ES bei aplinkinėse šalyse stabdyti.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Maisto sauga

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europarlamentarai sutarė dėl degtinės apibrėžimo
(2007-06-19 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Procedūra pasibaigusi)
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl reglamento, kuris nustatys aiškesnį stiprių alkoholinių gėrimų apibrėžimą ir skirstymą, taip pat jų kokybės reikalavimus. Daugiausia debatų kilo dėl degtinės apibrėžimo. Parlamentas nutarė, kad degtine galės būti vadinami spiritiniai gėrimai, pagaminti iš grūdų arba bulvių, o jei ji pagaminta iš kitų žemės ūkio kultūrų – tai turės būti nurodyta etiketėje.
 
Europos Parlamentas siūlo griežčiau prižiūrėti maisto priedų naudojimą
(2007-06-19 - Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
Vartotojai turi teisę žinoti, ką jie valgo, mano europarlamentarai. EP ataskaitoje dėl maisto priedų reglamento siūloma sukurti bendrą ES leidimų suteikimo tvarką maisto priedams. Taip pat siūloma nustatyti, jog maisto priedai neturi kenkti sveikatai ar klaidinti vartotojų.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Sportas

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Futbole reikia daugiau demokratijos ir tolerancijos
(2007-03-29)
„Europos sportas, ypač futbolas, yra neatskiriama Europos tapatybės, kultūros ir pilietybės dalis“, todėl būtina pagerinti Europos futbolo administravimo skaidrumą ir teisinį reguliavimą, padidinti varžybų saugumą bei užkirsti kelią galimiems nusikaltimams, mano europarlamentarai.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Moksliniai tyrimai ir naujovės

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Europarlamentarai pritaria baudžiamajai atsakomybei už intelektinės nuosavybės pažeidimus
(2007-04-25  -  Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
EP pritarė siūlymui įpareigoti valstybes numatyti baudžiamąją atsakomybę už komercinius intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. Tai pirmoji direktyva, siūloma remiantis Europos Teisingumo Teismo išvada, leidžiančia ES numatyti baudžiamąją atsakomybę už Sąjungos teisės aktų nesilaikymą. Siūlymui pritarė 374 europarlamentarai, nepritarė 278, o susilaikė 17. Šis klausimas tebesvarstomas.
 
Europarlamentarai pritarė Europos technologijų instituto steigimui
(2007-09-26  -  Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas)
ES atsilieka nuo JAV pagal naujų technologijų diegimą, o tai daro įtaką lėtam Sąjungos ūkio augimui. Todėl Europos Komisija pasiūlė įsteigti Europos technologijų institutą (ETI), kuris remtų naujovių plėtrą. Pritardami šiam siūlymui, europarlamentarai siekia instituto pavadinime įrašyti žodį „inovacijos“, taip pat įgyvendinti bandomuosius projektus prieš jį įsteigiant.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Žemės ūkis

Puslapio viršusKitasAnkstesnis
 
Galutinis žodis dėl reikalavimų ekologiškiems produktams – ES Tarybai
(2007-05-22  -  Konsultavimosi procedūra)
Pernai ekologiškos žemės ūkio kultūros augintos 1,4 proc. ES ūkių bei 3,6 proc. žemės ūkio paskirties žemės plotų. Ekologiškų gaminių paklausa didėja, tačiau skirtingi ES šalių įstatymai iškraipo konkurenciją. Europos Parlamentas pritarė reglamentui, kuris suvienodins ES reikalavimus ekologiškiems produktams (611 balsų už, 61 prieš, 23 susilaikė).
 
ES parama vaisių ir daržovių augintojams bus tikslingesnė
(2007-06-07  -  Konsultavimosi procedūra)
Vaisių ir daržovių perdirbimo, pardavimo ir platinimo išlaidos nuolat auga dėl importo didėjimo ir mažo eksporto, mažų ūkių dominavimo ir gamybos susiskaidymo. Galiojantys ES paramos mechanizmai nebepajėgia sustabdyti ar sureguliuoti dažnai ištinkančių krizių. Todėl Europos Komisija pasiūlė reformuoti ES teikiamą paramą vaisių ir daržovių augintojams, sustiprinti jų asociacijų galias bei griežčiau riboti importą. Europos Parlamentas pritarė šiems siūlymams.
 
Europarlamentarai siūlo leisti pardavinėti įvairesnio riebumo pieną
(2007-09-05  -  Konsultavimosi procedūra)
Rugsėjo 5 d. Europos Parlamentas patvirtino tris ataskaitas apie Europos Komisijos siūlomą pieno sektoriaus reformą, kuri 2008-2013 m. laikotarpiu turėtų sutaupyti 117,3 mln. eurų. Europarlamentarai iš esmės pritaria šiai reformai, tačiau siūlo keletą pakeitimų: įsteigti šio sektoriaus pertvarkymo fondą, taip pat padidinti paramą mokyklose tiekiamiems pieno produktams bei leisti pardavinėti įvairesnio riebumo pieną.
 
Siekiama veiksmingiau mažinti cukraus gamybą ir apsaugoti ūkininkus
(2007-09-25  -  Konsultavimosi procedūra)
Nors ES cukraus rinkos reforma turėjo sumažinti cukraus gamybos apimtis ir paskatinti jo kainų kritimą, šie lūkesčiai kol kas nepasiteisino. Todėl Europos Komisija pasiūlė priemonių, kurios turėtų paskatinti dar labiau sumažinti cukraus gamybą. Pritardami joms, europarlamentarai ragina padidinti ES paramą cukrinių runkelių augintojams, atsisakiusiems savo cukraus gamybos kvotų, taip pat gamybą pertvarkančioms bendrovėms.
 
Europos Parlamento dėmesys – vynininkystei
(2007-12-12  -  Konsultavimosi procedūra)
ES yra didžiausia pasaulyje vyno gamintoja, vartotoja, eksportuotoja ir importuotoja. Daugiausia jo pagamina Prancūzija, Italija ir Ispanija. Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą apie vynininkystės sektoriaus reformas, kuriomis siekiama padidinti ES gamintojų konkurencingumą ir atkurti rinkos pusiausvyrą mažinant vyno perteklių.
 
EP pritarė siūlymui sušvelninti ūkininkų paramos gavimo kontrolę
(2007-12-11  -  Konsultavimosi procedūra)
ES teikia paramą ūkininkams, tačiau griežtai kontroliuoja jos naudojimą. Europos Parlamento ataskaitoje (635 balsai už, 21 prieš, 13 susilaikė) siūloma sušvelninti šią kontrolę, taip pat atidėti paramos sąlygų taikymą naujųjų ES šalių ūkininkams.
 
Puslapio viršusKitasAnkstesnis

Žuvininkystė

Puslapio viršusAnkstesnis
 
Sugriežtintos menkių žvejybos Baltijos jūroje taisyklės
(2007-06-07  -  Konsultavimosi procedūra)
Menkės yra dažniausiai Baltijos jūroje žvejojamos žuvys. Dėl intensyvios žvejybos jų ištekliai mažėja. Padėtį apsunkina ir tai, kad nuo 35 iki 45 proc. menkių rytinėje Baltijos jūros dalyje sugaunama nelegaliai. Todėl Europos Komisija pasiūlė priimti reglamentą, kuris įpareigotų sumažinti menkių sugavimą Baltijos jūroje. Europos Parlamentas pritarė šiam siūlymui.
 
Puslapio viršusAnkstesnis