Sasniegumi
 

Atskats uz 2007. gadu Eiropas Parlamentā

Iestādes - 19-12-2007 - 13:02
Pārsūtīt / Saglabāt
Gada nogalē esam apkopojuši spilgtākos Eiropas Parlamenta plenārsēžu notikumus, pārskatā iekļaujot ziņas par nozīmīgākajiem 2007. gada likumdošanas un politiskajiem lēmumiem.
 
Parlaments 2007. gadā darbu sāka, ievēlot jaunu priekšsēdētāju, apstiprinot jaunu Parlamenta struktūrvienību sastāvu un uzņemot savā vidū Bulgārijas un Rumānijas kolēģus, deputātu skaitam pieaugot no 732 līdz 785. Tuvojoties gada noslēgumam, Eiropas Parlaments izstrādāja un pieņēma priekšlikumu par jauno asamblejas vietu sadalījumu nākamajā, 2004.–2009. gada sasaukumā, un kopā ar Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju pasludināja Eiropas Pamattiesību hartu, uz kuru atsaucas pants jaunajā Lisabonas Līgumā. Līgums, kas stāsies spēkā, kad to būs ratificējušas visas dalībvalstis, Eiropas Parlamentam piešķirs plašākas likumdošanas un politiskās pilnvaras.
 
Nodibinot jaunu tradīciju, Parlaments pirmo reizi piešķīra Eiropas Parlamenta LUX Filmu balvu. Tās mērķis — popularizēt Eiropas filmas, vienlaikus ar kino starpniecību rosinot debates par Eiropas identitāti.
 
Eiropas Parlaments 2007. gadā pabeidza darbu pie vairākiem apjomīgiem likumprojektiem: par mobilo sakaru viesabonēšanas tarifiem, reklāmu televīzijā, bezskaidras naudas norēķiniem ES iekšienē, pasažieru dzelzceļa pakalpojumu liberalizāciju, degvīna klasifikāciju, gaisa kvalitāti, plūdu riska pārvaldību, finansējumu programmai Daphne cīņai pret vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm. Parlaments deva zaļo gaismu Šengenas zonas paplašināšanai, tajā pilnībā iekļaujoties deviņām dalībvalstīm, kas ES pievienojās 2004. gadā.
 
Parlaments vairākkārt aicināja dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes būt vienotām un konsekventām ārējās attiecībās, piemēram, mudinot uz vienotību sarunās ar Krieviju politiskajos, tirdzniecības un enerģētikas jautājumos vai uzstājot, lai, veidojot partnerattiecības ar trešām valstīm, ES prasītu ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības.
 
Parlaments jau 2007. gadā pievērsās jautājumiem, kas ietekmēs 2008. darba kārtību, kad būs jāpieņem vairāki izšķiroši lēmumi, īpaši enerģētikas un imigrācijas jomās.
 
Pilnīgāku pārskatu par 2007. gadu atradīsiet Eiropas Parlamenta mājas lapā publicētajos plenārsesiju pārskatos "Iepriekšējā plenārsesija" (rubrikā Ziņas/Preses dienests/Plenārsesijas).
 
Ats.: 20071217TMN15631

Iestādes

Lapas sākumsNākošais
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja amatā ievēl Hans-Gert PÖTTERING
16.01.2007.
 
Eiropas Parlaments janvārī priekšsēdētāja amatā ievēlēja Hans-Gert PÖTTERING, līdzšinējo Parlamenta Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupas priekšsēdētāju. Deputāts stājās amatā José BORREL FONTELLES (PSE, Spānija) vietā, beidzoties viņa Parlamenta priekšsēdētāja pilnvaru laikam, kas ir divarpus gadi.
 
 
Eiropas Parlaments balso par deputātu vietu sadalījumu 2009.–2014. gada sasaukumam
11.10.2007.
 
Eiropas Parlaments 11. oktobrī apstiprināja deputātu vietu sadalījumu 2009.–2014. gada sasaukumam, Latvijai saglabājot līdzšinējo deputātu skaitu Eiropas Parlamentā — deviņi. Uzdevumu sagatavot priekšlikumu Parlamentam uzticēja dalībvalstis, kad tās jūnijā vienojās par Reformu līgumu un noteica galvenos vietu dalījuma principus: krītošā proporcionalitāte, ne vairāk kā 96 un ne mazāk kā 6 deputāti vienai valstij un ne vairāk kā 750 deputāti kopā. Vēlāk Eiropadome priekšlikumu apstiprināja, deputātu skaitu palielinot par vienu. Deputāti turklāt ierosina pirms 2014. gada vēlēšanām sadalījumu pārskatīt.
 
 
Parlaments dod zaļo gaismu Starpvaldību konferences darba sākšanai
11.07.2007.
 
Eiropas Parlaments ar 11. jūlijā pieņemto ziņojumu deva zaļo gaismu, lai darbu varētu sākt Starpvaldību konference, kuras uzdevums bija vienoties par ES līgumu reformu. Parlaments atzinīgi novērtēja, ka jaunajā līgumā paredzēts pārņemt lielāko daļu Konstitūcijas projekta satura, taču brīdināja, ka atsevišķām dalībvalstīm piešķirtās atkāpes varētu vājināt ES vienotību. Parlamenta atzinums ir nepieciešams, lai Starpvaldību konference varētu uzsākt darbu.
 
Lapas sākumsNākošais

Transports

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Ar "neredzamās zonas" spoguļiem uzlabos ceļu drošību
10.05.2007.
 
Eiropas Parlaments 10. maijā atbalstīja direktīvu, kas visus pēc 2000. gada reģistrētos kravas transportlīdzekļus liks aprīkot ar t.s. neredzamās zonas spoguļiem. Aprīkošana jāveic ne vēlāk kā līdz 2009. gada 31. martam.
 
 
Aviopasažieriem jāzina, kas iekļauts biļetes cenā
16.07.2007.
 
Lai novērstu aviopasažieru maldināšanu, Eiropas Parlaments prasa noteikt, ka turpmāk gaisa pārvadājumu cenās jāiekļauj visi piemērojamie nodokļi, nodevas, piemaksas un maksas, kuras zināmas publicēšanas brīdī. Šādu prasību Parlaments prasa iekļaut regulā par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem. Likumdošanas process turpināsies 2008. gadā.
 
 
Visā ES dzelzceļa pasažieri no 2010. gada baudīs vienādas pamattiesības
01.10.2007.
 
Parlamenta atbalstītā likumprojektu pakete par ES dzelzceļu tālāku liberalizāciju mudinās Eiropas pasažierus vairāk ceļot ar vilcienu — vienu no videi draudzīgākajiem transporta veidiem. ES pasažieriem būs nodrošinātas pamattiesības, kas ietver uzņēmumu atbildību par pasažieriem un viņu bagāžu un tiesības uz pārvadājumu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Pasažieru pakalpojumu tirgus pagaidām gan tiks atvērts tikai starptautiskajos maršrutos.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Vide

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Eiropas Parlaments izveido Pagaidu komiteju klimata pārmaiņu jautājumos
25.04.2007. 
 
Eiropas Parlaments izveidoja Pagaidu komiteju klimata izmaiņu jautājumos, kuras galvenie mērķi — veicināt izpratni par klimata pārmaiņām un panākt, ka jautājumu pastāvīgi iekļauj starptautiskajā darba kārtībā.
 
 
Ar labāku koordināciju pret plūdu postījumiem 
25.04.2007. 
 
Pēc traģiskajiem plūdiem, kas Eiropu skāra 2002. un 2005. gadā, ES dalībvalstis apņēmās pret plūdu draudiem vērsties kopīgiem spēkiem. Eiropas Parlaments aprīlī atbalstīja direktīvu, kas izveido sistēmu plūdu riska izvērtēšanai un pārvaldībai: dalībvalstīm izstrādājot riskam pakļauto zonu kartes, nosakot riska kategorijas un rīcības koordināciju. Parlaments panāca, ka likumā iekļauta prasība  dalībvalstīm atteikties no pasākumiem, kas palielina plūdu risku citās dalībvalstīs, un to, ka riska izvērtējumā jāņem vērā pieejamie dati par klimata pārmaiņu ietekmi uz plūdu veidošanos. Dalībvalstīm direktīvas prasības jāievieš divu gadu laikā.
 
 
Aizliegs tirgot dzīvsudraba mērierīces
10.07.2007.
 
Eiropas Parlaments apstiprināja mājsaimniecībā izmantojamo dzīvsudraba termometru un citu dzīvsudraba mērierīču tirdzniecības aizliegumu. Dzīvsudraba termometru tirdzniecība dalībvalstīs būs jāpārtrauc ne vēlāk kā 2009. gada pavasarī. Direktīvas priekšlikums par mājsaimniecības dzīvsudraba mērierīču izņemšanu no tirgus ir daļa no plašākas ES stratēģijas attiecībā uz dzīvsudrabu — metālu, kas ir ļoti toksisks cilvēkiem, dzīvniekiem un ekosistēmām.
 
 
Jāierobežo aviācijas radītais piesārņojums
19.11.2007.
 
Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā atbalstīja Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas paredz iekļaut aviāciju vispārējā ES siltumnīcefekta gāzu emisiju tirdzniecības shēmā (ETS). Deputāti direktīvas projektā tomēr prasīja izdarīt grozījumus, lai no 2011. gada ETS tiktu piemērota visiem, arī starpkontinentālajiem, lidojumiem, vairāk ierobežot atļauju kopējo daudzumu un vairāksolīšanā pārdot 25 % atļauju. Likumdošanas process turpinās.
 
 
Pieņemta direktīva par gaisa kvalitāti
11.12.2007.
 
Gaisa kvalitātes direktīva noteiks mērķus un ierobežojumus veselībai kaitīgo piesārņojuma daļiņu koncentrācijai Eiropā gaisā. Tieši vissmalkākās (PM 2,5) daļiņas jeb sīkie putekļi, kuru koncentrāciju ES regulēs pirmo reizi, tiek vainotas pie arvien biežākas cilvēku saslimstības ar elpceļu slimībām. Direktīva dalībvalstīm būs jāpārņem savos tiesību aktos divu gadu laikā.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Informācijas sabiedrība

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Ierobežo mobilo telefonu viesabonēšanas tarifus
23.05.2007.
 
Eiropas Parlaments atbalstīja ar ES Padomi panākto vienošanos par viesabonēšanas pakalpojumiem publiskajos mobilo sakaru tīklos. Tarifu ierobežojumi stājās spēkā 2007. gada 30. jūnijā. Tie paredz, ka viesabonentu izejošajiem zvaniem maksimālie tarifi bez PVN būs EUR 0,49 minūtē un EUR 0,24 minūtē — ienākošajiem. Šī cena pakāpeniski samazināsies. 
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Sabiedrības veselība

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Mudina izvērst cīņu pret aptaukošanos
05.02.2007.
 
Eiropā strauji aug cilvēku skaits, kas cieš no aptaukošanās. Slimības, kas saistītas ar lieko svaru, rada 4–7 % no dalībvalstu izdevumiem par veselību. Eiropas Parlaments tādēļ aicina veselīgu uzturu un cīņu pret aptaukošanos Eiropas Savienībā padarīt par politisku prioritāti. Risinājumi jāmeklē, iesaistot visdažādākās politikas jomas, tomēr tas jādara līdzsvaroti, izvairoties no pārspīlējumiem.
 
 
AIDS — Parlaments aicina rīkoties
30.04.2007.
 
Cilvēku skaits, kas inficējas ar HIV un mirst no slimībām, kas saistītas ar AIDS, turpina palielināties gan Eiropas Savienībā, gan tās kaimiņvalstīs. Eiropas Parlamenta pieņemtajā Georga ANDREJEVA (ALDE) sagatavotajā ziņojumā par HIV/AIDS apkarošanu ES un kaimiņvalstīs deputāti norāda uz vajadzību pēc informatīviem un izglītojošiem pasākumiem — īpaši tādiem, kas uzrunā jauniešus, un aicina panākt, lai ārstēšana būtu pieejama visiem.
 
 
ES kopīgiem spēkiem jāvēršas pret sirds un asinsvadu slimībām
16.07.2007.
 
Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju steidzami ar profilakses stratēģijām, informācijas un veselīga dzīves veida veicināšanas pasākumiem vērsties pret sirds un asinsvadu slimībām — cēlonim 42 % no visiem nāves gadījumiem Eiropas Savienībā. 
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Patērētāji

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Jāpastiprina uzraudzība pār šaujamieročiem
28.11.2007.
 
Ar jauniem noteikumiem ES paredzēts pastiprināt cīņu pret šaujamieroču nelegālu iegādi, tirdzniecību un glabāšanu. Novembrī pieņemtā direktīva papildina pašreizējās prasības, attiecinot tās arī uz ieroču tirdzniecību internetā, pilnveidojot šaujamieroču marķēšanu, liekot datorizēt reģistrāciju, paildzinot laiku, kurā ziņas par ieročiem jāglabā dalībvalstu datu bāzēs, kā arī uzlabojot datu apmaiņu. Dalībvalstīm prasības savos tiesību aktos būs jāievieš līdz 2010. gadam.
 
 
ES aizliegs kaķu un suņu kažokādu tirdzniecību
19.06.2007.
 
Eiropas Parlaments atbalstīja regulu, kas visā Eiropas Savienībā aizliegs tirdzniecību ar kaķu un suņu kažokādām. Regulas prasības stājas spēkā no 2008. gada 31. decembra.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Enerģētika

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
EP atbalsta pēc iespējas drīzu gāzes un elektroenerģijas tirgus pilnīgu liberalizāciju
16.07.2007.
 
Konkurencei atvērts iekšējais gāzes un elektroenerģijas tirgus dos lielākas izvēles iespējas Eiropas patērētājiem un piegādātājiem un garantēs enerģijas piegāžu drošību. Tādu viedokli Eiropas Parlaments pauž iniciatīvas ziņojumā par ES enerģētikas nozares perspektīvām.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Pakalpojumu brīva aprite

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Pasta pakalpojumu liberalizāciju iesaka pabeigt līdz 2011. gadam
16.07.2007.
 
Eiropas Parlaments iesaka Eiropas pasta nozari liberalizēt līdz 2010. gada 31. decembrim — par diviem gadiem vēlāk, nekā ierosinājusi Eiropas Komisija. Pilnīga liberalizācija nozīmē, ka jābeidz darboties valstu monopoliem, kas nodrošina sūtījumus svarā līdz 50 g — pēdējā pasta pakalpojumu jomā, kas ES nav pakļauta konkurencei. Likumprojekta izskatīšana turpināsies 2008. gadā.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Lauksaimniecība

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Eiropas Parlaments vērtē plānotās izmaiņas piena sektorā
07.09.2007.
 
Eiropas Parlaments atbalstīja plānotās piena sektora "minireformas" būtību, vienlaikus iesakot sagatavotajos likumdošanas priekšlikumos veikt vairākas izmaiņas. To mērķis — panākt, lai ieguvēji no izmaiņām būtu nozares pārstāvji, palielināt likmes atbalstam, ko piešķir skolu apgādei ar pienu, un saglabāt atbalstu par krējuma un vājpiena privātu uzglabāšanu.
 
 
Aicina labāk kompensēt reformas skartos cukura ražotājus
01.10.2007.
 
Eiropas Parlaments atbalsta Eiropas Komisijas plānotos pasākumus, kas papildinās 2006. gadā uzsākto cukura nozares reformu. Tomēr, lai izvairītos no nepamatotas kvotu samazināšanas, kas var smagi skart nozares pārstāvjus, Parlaments Komisijas plānos iesaka veikt izmaiņas.
 
 
Parlaments piedāvā risinājumus strīdīgākajiem vīna nozares reformas jautājumiem
12.12.2007. 
 
Vērtējot plānoto Eiropas vīna nozares reformu, kuras mērķis — novērst ES vīna pārprodukciju un neefektīvas subsīdijas, Eiropas Parlaments iebilda pret stādīšanas atļauju sistēmas automātisku liberalizāciju un nodomu novirzīt līdzšinējo atbalstu lauku attīstībai. Deputāti turpretim ieteica turpināt atļaut bagātināt vīnu ar cukuru, noteikt stingrākas marķēšanas prasības un paplašināt vīna nozares finansējumu, ko piešķirs dalībvalstīm.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Zivsaimniecība

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Izvērtē plānus Baltijas mencu krājumu atjaunošanai
08.06.2007.
 
Saglabājoties pašreizējai nozvejas intensitātei, Baltijas jūras mencu krājumi var izsīkt, tāpēc Eiropas Komisija ierosina samazināt nozvejas kvotas un uzlabot zvejas kontroli. Eiropas Parlaments plānu atbalsta, bet iesaka vairāk ņemt vēra zvejnieku bažas.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Pārtikas nekaitīgums

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Degvīns — no graudiem, kartupeļiem vai citām lauksaimniecības izejvielām
19.06.2007.
 
Eiropas Parlaments atbalstīja ar ES Padomi panākto vienošanos, ka par degvīnu var dēvēt no jebkuras lauksaimniecības izejvielas darinātu stipro alkoholisko dzērienu, ja vien izgatavošanas metode un marķējums atbilst jaunās regulas prasībām.   
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Tieslietas un iekšlietas

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Eiropas valstis izlikušās neredzam CIP reisus un ārkārtas pārsūtīšanas
19.02.2007.
 
Parlaments kritizēja daudzu dalībvalstu un ES Padomes nepietiekamo sadarbību ar EP pagaidu komiteju, kas bija izveidota, lai izvērtētu CIP iespējamās darbības Eiropas teritorijā, turot apcietinājumā  un pārvadājot par terorismu aizdomās turētos. Parlaments sagaida, ka ES Padome izdarīs spiedienu uz visām iesaistītajām valdībām, lai tās sniegtu pilnīgu informāciju.
 
 
Ātrās reaģēšanas vienības krīzes situācijām pie ES robežām
26.04.2007. 
 
Eiropas Parlaments atbalstīja priekšlikumu regulai, kas ES ļauj izveidot ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības ārkārtas gadījumiem, kad pie ES ārējām robežām ierodas liels skaits nelegālu imigrantu.  
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Šengena

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Zaļā gaisma Šengenas zonas paplašināšanai
15.11.2007.
 
Eiropas Parlaments deva zaļo gaismu kontroļu atcelšanai uz deviņu 2004.gada paplašināšanās viļņa ES dalībvalstu - Čehijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas - robežām ar citām Šengenas līguma valstīm. Uz deviņu dalībvalstu iekšzemes robežām ar citām Šengenas dalībvalstīm kontroles atceļ 2007. gada 21. decembrī, uz gaisa robežām —  2008. gada 29. martā.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Civilā aizsardzība

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Neatliekamās palīdzības numuram 112 jādarbojas nevainojami visā Eiropā
07.09.2007.
 
Eiropas Parlaments prasa Eiropas Komisijai izvērtēt neatliekamās palīdzības tālruņa numura 112 pakalpojumu kvalitāti un mudina dalībvalstis panākt, lai šis pakalpojums darbotos efektīvi visā Eiropas Savienībā. Šāds aicinājums izteikts 6. septembrī pieņemtajā Eiropas Parlamenta rakstiskajā deklarācijā.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Budžets

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Pieņemts Eiropas Savienības 2008. gada budžets
13.12.2007.
 
Eiropas Parlaments apstiprināja Eiropas Savienības 2008. gada budžetu EUR 120,346 miljardu vērtībā, kas veido 0,96 % no dalībvalstu nacionālā kopienākuma. Eiropas Parlamentam izdevās nosargāt savas galvenās intereses: panākt, ka satelītnavigācijas projekts Galileo un Eiropas Tehnoloģiju institūts tiks pilnībā finansēti no ES budžeta, un nodrošināt pietiekamu finansējumu Palestīnai un Kopējai Ārējās un drošības politikai.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Skaidrāki noteikumi par finanšu iestāžu apvienošanos
13.03.2007. 
 
Parlaments atbalstīja projektu direktīvai, kas maina pašreizējos Kopienas noteikumus par to, kā tiek apstiprināta finanšu institūciju un banku apvienošanās.
 
 
Vienkāršāki un lētāki bezskaidras naudas norēķini
30.04.2007.
 
Eiropas Parlaments atbalstīja direktīvu, kas visā Eiropas Savienībā bezskaidras naudas pārrobežu norēķinus — maksājumus ar karti, bankas pārskaitījumus un tiešo debetu — padarīs vienkāršākus un lētākus. Direktīva dalībvalstīm jāievieš ne vēlāk kā 2009. gada 1. novembrī.
 
 
Pieņem G. Krasta ziņojumu par preču statistisko klasifikāciju
16.07.2007.
 
Balsojot par Guntara KRASTA (UEN) ziņojumu, Eiropas Parlaments atbalstīja priekšlikumu regulai, kas Eiropas preču statistisko klasifikāciju pa saimniecības nozarēm pielāgos mūsdienu vajadzībām — tehnoloģiju attīstībai un ekonomikas struktūras izmaiņām.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Eiro

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Atbalsta Kipras un Maltas pievienošanos eirozonai
25.06.2007.
 
Eiropas Parlaments atbalstīja eiro ieviešanu Kiprā un Maltā 2008. gada 1. janvārī, vienlaikus prasot mainīt kārtību, kādā dalībvalstis, pieņemot lēmumus par eirozonas paplašināšanu, apspriežas ar Eiropas Parlamentu.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Ārējās attiecības

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Eiropas Parlaments aicina ES izrādīt vienotību sarunās ar Krieviju
14.05.2007.
 
"Krievija ir nozīmīgs partneris, ar kuru izveidot stratēģisku sadarbību un ar kuru Eiropas Savienībai ir ne tikai kopīgas ekonomiskās un tirdzniecības intereses, bet arī mērķis cieši sadarboties gan starptautiskajā arēnā, gan kopējās kaimiņvalstīs." Tomēr "cilvēktiesību un demokrātisko vērtību aizsardzībai jākalpo par noteicošo principu ES sadarbībā ar Krieviju," uzsvērts Eiropas Parlamenta rezolūcijā, kurā Parlaments aicina ES izrādīt solidaritāti ar Igauniju, sarunās ar Krieviju paužot vienotu nostāju. Dokuments pieņemts 18. maijā Samārā paredzētā ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes priekšvakarā.
 
 
Dalība ES — ilgtermiņa perspektīva reformētai un demokrātiskai Ukrainai
16.07.2007.
 
Dalība Eiropas Savienībā varētu kļūt par ilgtermiņa perspektīvu reformētai un demokrātiskai Ukrainai. Tādu viedokli pauž Eiropas Parlaments pieņemtajā iniciatīvas ziņojumā par sarunām, ko  ES risina ar Ukrainu par jaunu nolīgumu turpmākajai sadarbībai.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Ārējā/starptautiskā tirdzniecība

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Laiks atsākt ar Krieviju sarunas par enerģētiku
25.06.2007.
 
Papildus tam, ka Krievijai ir jāratificē Eiropas Enerģētika harta, jaunajam Partnerības un sadarbības nolīgumam jāietver noteikumi, kas Eiropas Savienībai garantētu drošu enerģijas resursu piegādi, uzsvērts 19. jūnijā pieņemtajā Eiropas Parlamenta iniciatīvas ziņojumā par ES attiecībām ar Krieviju ekonomikā un tirdzniecībā.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Cilvēktiesības

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Saharova Balvas 2007. gada laureāts — Sudānas advokāts Salih Mahmoud OSMAN
25-10-2007
 
Eiropas Parlamenta Saharova Balva par domas brīvību 2007. gadā piešķirta Sudānas advokātam Salih Mahmoud OSMAN, kas jau divdesmit gadus savā valstī sniedz bezmaksas palīdzību cilvēktiesību pārkāpumu upuriem. Balvu laureātam pasniedza svinīgā ceremonijā Strasbūrā 11. decembrī.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Pamattiesības

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
ES iestāžu vadītāji paraksta Eiropas Pamattiesību hartu
12.12.2007. 
 
Triju Eiropas Savienības iestāžu vadītāji — Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hans-Gert PÖTTERING, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel BARROSO un ES Padomē prezidējošās Portugāles premjerministrs José SÓCRATES — 12. decembrī Strasbūrā parakstīja Eiropas Pamattiesību hartu, kurai būs tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Sieviešu tiesības/Vienlīdzīgas iespējas

Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais
 
Programma DAPHNE cīņai pret vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm
22.05.2007.
 
Eiropas Parlaments apstiprināja Kopienas programmu DAPHNE cīņai pret vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm. Programmas darbības trešajam posmam — no 2007. gada līdz 2013. gadam — ES budžetā atvēlēti EUR 116,85 miljoni. Uz projektu līdzfinansējumu varēs pieteikties valsts un pašvaldību iestādes, pētniecības centri un nevalstiskas organizācijas.
 
Lapas sākumsNākošaisIepriekšējais

Kultūra

Lapas sākumsIepriekšējais
 
Jaunie noteikumi par reklāmu televīzijā dalībvalstīm jāievieš līdz 2009. gada beigām
29.11.2007.
 
Eiropas Parlaments apstiprināja jaunās ES prasības par reklāmu un "produktu izvietošanu" televīzijā. Atšķirībā no direktīvas par Televīziju bez robežām, kas ir spēkā pašlaik, jaunā kārtība skars arī interneta televīziju un pakalpojumus, ko skatītāji saņem pēc pieprasījuma. Dalībvalstīm izmaiņas būs jāievieš līdz 2009. gada beigām.
 
 
Eiropas Parlamenta LUX balva piešķirta Fatih Akin filmai "Otrā pusē" (Auf der anderen Seite)
24.10.2007.
 
Eiropas Parlaments šogad pirmo reizi piešķīra LUX (latīņu valodā — gaisma) filmu balvu, kā laureāti izraugoties Fatih Akin filmu "Otrā pusē" (Auf der anderen Seite).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakti:
Marika Armanoviča
Preses dienests
(Strasbūra)       Tel.: +33 3 881 74651
(Brisele)           Tel.: +32 2 28 31032
(Mobilais tel.)  +32 498 98 33 32
e-pasts:            prese-lv@europarl.europa.eu
 
Lapas sākumsIepriekšējais