Pomembni dosežki
 

PREGLED 2007

Institucije - 18-12-2007 - 14:18
Objavi/Shrani
Socialna omrežja
Priljubljene
 
Evropski parlament je v letu 2007 vstopil v drugo polovico svojega zakonodajnega obdobja. Poslanci so na januarskem zasedanju izvolili svojega novega predsednika in podpredsednike ter na novo določili sestavo parlamentarnih odborov. Dokument, ki je pred vami, je zbir najpomembnejših zakonodajnih in drugih odločitev, ki jih je parlament sprejel na 12 plenarnih zasedanjih od januarja do decembra 2007.
 
Z vstopom Romunije in Bolgarije v Evropsko unijo 1. januarja se je število evropskih poslancev povečalo na 785. Dotedanji opazovalci so namreč postali polnopravni člani, bolgarski in romunski državljani pa so na volitvah 20. maja ter 25. novembra izvolili svojih 53 predstavnikov (18 iz Bolgarije in 35 iz Romunije), ki bodo funkcije opravljali do naslednjih volitev v Evropski parlament junija 2009. Zraslo je tudi število uradnih jezikov, v katerih deluje institucija: zdaj jih je 23, ker je poleg bolgarščine in romunščine status uradnega jezika dobila tudi irščina.
 
V letu, ko so voditelji Evropske unije ob sodelovanju podpisali Lizbonsko pogodbo (končno besedilo je nastalo tudi s sodelovanjem evropskih poslancev), so bile sprejete številne odločitve, ki neposredno vplivajo na življenje evropskih državljanov: znižanje cen za gostovanje v mobilnih omrežjih, prepoved uporabe živega srebra v merilnih napravah ter širitev Schengenskega območja na devet novih članic Unije so le nekatere med njimi.
 
Vse članke o plenarnih zasedanjih lahko najdete na spletni strani
 
REF.: 20071217TMN15631

INSTITUCIJE

Na vrh straniNaslednje
 
Izvolitev predsednika Evropskega parlamenta
(16-01-2007)
 
Evropski poslanci so na prvem zasedanju v letu 2007 izvolili nemškega poslanca Hansa-Gerta PÖTTERINGA, kandidata politične skupine Evropske ljudske stranke, za svojega predsednika. Funkcijo bo opravljal dve leti in pol, do izteka petletnega zakonodajnega obdobja Evropskega parlamenta po evropskih volitvah 2009. Novi predsednik je že 12. predsednik parlamenta po letu 1979, odkar so poslanci v državah članicah EU voljeni neposredno.
 
 
Prihodnja razdelitev sedežev Evropskega parlamenta
(11-10-2007)
 
Evropski poslanci so po burni razpravi v četrtek, 11. oktobra, s 378 glasovi za, 154 proti in 109 vzdržanimi glasovi sprejeli poročilo o sestavi parlamenta po letu 2009. Predlog mora potrditi še Evropski svet, med drugim pa predvideva, da bi Slovenija v prihodnje imela 8 evropskih poslancev.
 
 
Predsedniki evropskih institucij podpisali Listino EU o temeljnih pravicah
(12-12-2007)
 
Predsedniki Sveta, Komisije in parlamenta so 12. decembra slovesno podpisali in razglasili Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki jo je Evropski parlament sicer simbolično potrdil že na dvodnevnem novembrskem zasedanju v Bruslju. Dokument v enem besedilu združuje državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice državljanov in prebivalcev Unije.
 
Na vrh straniNaslednje

OKOLJE

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Ustanovitev začasnega parlamentarnega odbora za podnebne spremembe
(25-04-2007)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo, 25. aprila 2007, sprejeli odločitev o ustanovitvi novega delovnega telesa, začasnega odbora za podnebne spremembe.
 
 
Ocenjevanje in obvladovanje poplav
(25-04-2007, postopek soodločanja, 2. branje; postopek zaključen)
 
Leta 2005 so poplave v Romuniji, Nemčiji, Švici in Avstriji zahtevale več kot 70 človeških življenj, leta 2002 pa je v ujmah po Evropi umrlo več kot 250 ljudi. Z direktivo o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti naj bi države članice vzpostavile boljše mehanizme sodelovanja ter se uskladile pri pripravi ocen poplavne ogroženosti.
 
 
Prepoved živosrebrnih termometrov
(10-07-2007, postopek soodločanja, 2. branje; postopek zaključen)
 
Evropski poslanci so v drugem branju postopka soodločanja potrdili kompromisni dogovor s Svetom EU o prepovedi prodaje merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro.
 
 
Program LIFE+: dodana vrednost evropske okoljske politike
(22-05-2007, postopek soodločanja, 3. branje) 
Po spravnem postopku s Svetom EU je Evropski parlament v torek, 22. maja, potrdil financiranje okoljskega programa LIFE+ v proračunskem obdobju 2007-2013.
 
 
Strategija zmanjšanja izpustov CO2 iz avtomobilov
(24-10-2007, poročilo na lastno pobudo)
 
V Evropski uniji kar 19 odstotkov izpustov CO2 povzročajo osebna vozila in lahka tovorna vozila, pri čemer absolutne količine še naprej naraščajo, zlasti zaradi naraščajočega števila in vse večje moči novih vozil. Poslanci ugotavljajo, da se je prostovoljni pristop izkazal za neuspešnega, saj avtomobilska industrija ne bo izpolnila svoje prostovoljne zaveze, zato predlagajo oblikovanje zavezujoče omejitve 125 g CO2/km do leta 2015.
 
 
Zakonodaja o fitofarmacevtskih sredstvih
(23-10-2007, postopek soodločanja, 1. branje)
 
Poslanci so 23. oktobra v prvem branju sprejeli dopolnjena predloga uredbe in direktive o dajanju v promet ter trajnostni uporabi fitofarmacevtskih sredstev na skupnem trgu.
 
 
Okvirna zakonodaja o varstvu tal
(14-11-2007, postopek soodločanja, 1. branje; postopek zaključen)
 
Evropski poslanci so v sredo, 14. novembra, v prvi obravnavi postopka soodločanja s 496 glasovi za, 161 proti in 22 vzdržanimi glasovi podprli dopolnjeni predlog direktive o določitvi pravnega okvira za varstvo tal. Kompromisni predlogi dopolnil, ki sta jih pripravili dve največji politični skupini v parlamentu, naj bi dali državam članicam bolj proste roke pri izvajanju direktive.
 
 
Direktiva o kakovosti zraka
(11-12-2007, postopek soodločanja, 2. branje)
 
Evropski parlament je v torek, 11. decembra, v drugem branju z veliko večino (619 glasov za, 33 proti in 4 vzdržani glasovi) potrdil kompromisna dopolnila k predlogu direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Nova zakonodaja med drugim določa tudi najvišje meje za fine prašne delce PM2.5 velikosti do 2,5 mikrona, česar doslej ni bilo v skupni zakonodaji.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Evropska tarifa za gostovanje v mobilnih omrežjih že to poletje
(23-05-2007, postopek soodločanja, 1. branje; postopek zaključen)
 
Evropski parlament je v sredo, 23. maja v prvem branju z veliko večino sprejel kompromisni sporazum o gostovanju v javnih mobilnih omrežjih, ki je nastal po dolgih pogajanjih med poslanci in predsedstvom Sveta EU. Ker naj bi nova zakonodaja hitro stopila v veljavo, bodo evropski potrošniki predvidoma že to poletje lahko telefonirali ceneje, ko bodo gostovali v tujih omrežjih.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

SCHENGEN

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Širitev schengenskega območja
(15-11-2007, postopek posvetovanja)
 
Evropski poslanci so v četrtek, 15. novembra, v postopku posvetovanja s 468 glasovi za, 21 proti in 34 vzdržanimi glasovi potrdili predlog sklepa Sveta EU o širitvi schengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah na devet novih članic. Potrditev predloga je formalne narave, saj bo imel zadnjo besedo Svet notranjih in pravosodnih ministrov, ki bo sklep sprejel na zasedanju 6. decembra.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

ŠIRITEV

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Napredek Hrvaške pri vstopanju v Unijo
(25-04-2007,  poročilo na lastno pobudo)
 
Poročilo na lastno pobudo poslanca Hannesa SWOBODE (PES, AT) o napredku Hrvaške v letu 2006 nima zakonodajne teže. Resolucija, ki so jo poslanci sprejeli na zasedanju v Strasbourgu, je zbir stališč in mnenj Evropskega parlamenta glede vstopanja Hrvaške v Unijo. Dokument največ pozornosti namenja sodelovanju Hrvaške z Mednarodnim sodiščem za vojne zločine, nadaljevanju reforme sodstva ter uspešnemu prehodu v tržno gospodarstvo.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

ZUNANJI ODNOSI

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Makedonija (fYRoM) napreduje na poti v Unijo kljub nerešenemu sporu glede imena države
(12-07-2007, poročilo na lastno pobudo)
 
Poročilo za leto 2006 o napredku Makedonije v procesu pridruževanja Evropski uniji ugotavlja, da država izvaja zastavljene reforme ter pozdravlja sporazum med vlado in opozicijo o uporabi albanskega jezika v javnih institucijah ter pravicah manjšin pri sprejemanju odločitev v parlamentu. Parlament je dokument v četrtek, 1. julija, potrdil s 558 glasovi za, 47 proti in 8 vzdržanimi glasovi.
 
 
Parlament pozdravlja reforme v Srbiji, a zahteva sodelovanje s Haagom
(25-10-2007, poročilo na lastno pobudo)
 
Evropski poslanci so v četrtek, 25. oktobra, potrdili poročilo o odnosih med EU in Srbijo, ki ga je pripravil slovenski poslanec Jelko KACIN (ALDE, SI). Dokument ugotavlja, da je Srbija sicer storila veliko na poti približevanja k evropskim integracijam, vendar pa ostajajo številna vprašanja še odprta, predvsem glede izročitve Ratka Mladića in Radovana Karadžića mednarodnemu sodiščem v Haagu.
 
 
Podpora Črni gori ob nadaljevanju reforme pravosodja in izvajanju okoljske zakonodaje
(13-12-2007, postopek privolitve in skupna resolucija)
 
Evropski poslanci so v četrtek, 13. decembra dali privolitev k sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s Črno goro, v dodatni resoluciji pa parlament državo poziva, naj usmeri vse napore v oblikovanje neodvisnega in učinkovitega sodstva ter zavaruje obalo pred pretirano pozidavo.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

VARNOST HRANE

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Označevanje žganih pijač
(19-06-2007, postopek soodločanja, 1. branje; postopek zaključen)
 
Evropski parlament je v torek, 19. junija, v prvem branju potrdil kompromisni predlog uredbe o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač. Novo zakonodajo bo svet kmetijskih ministrov EU dokončno potrdil na septembrskem srečanju.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

TRANSPORT

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Direktiva o ogledalih na tovornih vozilih
(10-05-2007, postopek soodločanja, 1. branje)
 
Parlament je v prvem branju sprejel dopolnjeni predlog direktive o namestitvi vzvratnih ogledal za odpravo mrtvega kota na tovornih vozilih, ki so bila registrirana po letu 2000. Cena zamenjave ogledal naj ne bi presegla 150 evrov na vozilo, do leta 2020 pa naj bi se število žrtev v prometu zaradi tega ukrepa zmanjšalo za 1200.
 
 
Tretji sveženj zakonodaje o železniškem prometu
(25-09-2007, postopek soodločanja, 3. branje)
 
Evropski parlament je v torek, 25. septembra 2007, z veliko večino sprejel dve direktivi in uredbo o spremembah skupne zakonodaje na področju železniškega prometa. Z novimi predpisi naj bi prevozniki potnikom zagotovili več pravic, predvideno pa je tudi odprtje omrežij za mednarodni promet in uvedba evropskega dovoljenja za strojevodje.
 
 
Novi varnostni ukrepi v civilnem letalstvu
(25-04-2007, postopek soodločanja, 2. branje)
 
Evropski poslanci so potrdili novo uredbo o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva, ki določa preglede, varnostne postopke, prepovedane predmete in ostale ukrepe. Parlament zahteva stroga pravila glede častnikov za varovanje med letom ("Sky Marshals") in nošenja orožja na krovu letal, ter predlaga, da bi podrobni ukrepi za izvajanje skupnih osnovnih standardov (na primer prepoved vnosa tekočin) potekli šest mesecev po začetku njihove veljavnosti.
 
 
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v letalstvu
(13-11-2007, postopek soodločanja, 1. branje)
 
Izpusti CO2 v evropskem letalstvu so se leta 2004 v primerjavi z letom prej povečali za 7,5 odstotka, glede na leto 1990 pa so večji kar za 87 odstotkov. Cilji, postavljeni v Kjotskem sporazumu sicer predvidevajo osemodstotno zmanjšanje izpustov in nova zakonodaja Evropske unije naj bi bila korak v pravo smer.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

ČLOVEKOVE PRAVICE

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Salih Mahmud Osman, dobitnik Nagrade Saharova, pozval k posredovanju v Darfurju
(11-12-2007)
 
Predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering je na slavnostnem delu plenarnega zasedanja 11. decembra podelil letošnjo Nagrado Saharova za svobodo misli. Dobitnik je Salih Mahmud Osman, sudanski odvetnik za človekove pravice, ki je poslancem opisal grozote državljanske vojne v Darfurju in pozval mednarodno skupnost, naj posreduje v pokrajini kljub nasprotovanju sudanskih oblasti.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

PROSTI PRETOK STORITEV

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Liberalizacija poštnih storitev
(11-07-2007, postopek soodločanja, 1. branje)
 
Evropski parlament je v sredo, 11. julija 2007, sprejel dopolnila k predlogu sprememb direktive o notranjem trgu poštnih storitev. Poslanci se zavzemajo, da bi bili sedanji monopoli državnih pošt za poštne pošiljke do 50 gramov ("rezervirano področje") dovoljeni še do 31. decembra 2010, kar je dve leti dlje od roka, ki ga predlaga Komisija.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

PRORAČUN

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Proračun EU za leto 2008
(13-12-2007)
 
Parlament je sprejel evropski proračun za prihodnje leto, ki bo znašal 120,3 milijarde evrov. V zadnjih pogajanjih s Svetom so poslanci dosegli, da so v končnem besedilu upoštevani številni njihovi predlogi glede financiranja programa Galileo ter evropskih misij na Kosovu in v Palestini.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Končno poročilo o domnevnih nezakonitih dejavnostih agencije Cia
(14-02-2007, poročilo na lastno pobudo)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo, 14. februarja 2007, s 382 glasovi za, 256 proti in 74 vzdržanimi glasovi sprejeli končno poročilo začasnega odbora za preučitev domnevne uporabe evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije Cia. Poročilo ugotavlja, da so bile nekatere države članice zelo pasivne do teh dogajanj in je kritično do Sveta EU, ker ni sodeloval s parlamentom med potekom preiskave.
 
 
Skupine za hitro posredovanje na mejah
(26-04-2007, postopek soodločanja, 1. branje; postopek zaključen)
 
Poslanci so v prvem branju postopka soodločanja s 526 glasovi za, 63 proti in 28 vzdržanimi glasovi potrdili predlog uredbe o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah. Skupine naj bi sestavljali usposobljeni strokovnjaki iz različnih držav članic in bodo napotene na pomoč članici, ki se bo na svojih zunanjih mejah spopadala s kriznimi razmerami zaradi povečanega pritiska nezakonitih priseljencev.
 
 
Program "Preprečevanje uporabe drog in obveščanje" dobil zeleno luč v parlamentu
(10-09-2007, postopek soodločanja, 2. branje; postopek zaključen)
 
Poslanci Evropskega parlamenta so v drugi obravnavi postopka soodločanja potrdili predlog Komisije za začetek izvajanja programa za preprečevanje uporabe drog in obveščanje o njihovih nevarnostih v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje", za obdobje 2007–2013.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

KMETIJSTVO

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Parlament za manj korenito reformo evropskega vinogradništva
(12-12-2007, postopek posvetovanja)
 
Poslanci so v sredo, 12. decembra 2007, v postopku posvetovanja sprejeli dopolnila k predlogu uredbe o skupni ureditvi trga za vino. Parlament nasprotuje liberalizaciji novih nasadov in preusmeritvi sredstev za vinogradništvo v razvoj podeželja, zavzemajo pa se tudi za časovno omejitev krčenja vinogradov na tri leta in so proti prepovedi dodajanja sladkorja.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

PRAVICE ŽENSK / ENAKE MOŽNOSTI

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
Daphne III - proti nasilju nad otroki, ženskami in mladostniki
(22-05-2007, postopek soodločanja, 2. branje; postopek zaključen)
 
Evropski poslanci so v drugi obravnavi potrdili program Daphne III za preprečevanje nasilja nad otroki, ženskami in mladostniki v obdobju 2007-2013. Za izvajanje programa, v katerem lahko sodelujejo državne in lokalne oblasti ter nevladne organizacije iz držav članic EU, EFTA, držav kandidatk in držav zahodnega Balkana, bo Unija v obdobju šestih letih namenila 116,85 milijonov evrov.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

KULTURA

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 
 
Filmska nagrada LUX nemškemu filmu Na drugi strani
(24-10-2007)
 
Predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering je v sredo, 24. oktobra 2007, v Strasbourgu podelil prvo filmsko nagrado LUX. Zmagovalec je nemški film Na drugi strani turškega režiserja Fatiha Akina. Nagrado je iz rok predsednika parlamenta prevzela znana igralka Hanna Schygulla.
 
 
Spremembe zakonodaje o televizijskem oglaševanju
(29-11-2007, postopek soodločanja, 2. branje; postopek zaključen)
 
Nova pravila o oglaševanju v televizijskih programih bodo z letom 2010 ponudnikom programov po vsej Evropi omogočala, da bodo lahko z oglasi prekinjali programe vsake pol ure, vendar pa oglasov ne bo smelo biti več kot 12 minut na uro. Parlament je direktivo potrdili v četrtek, 29. novembra.
 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

POTROŠNIKI

Na vrh straniPrejšnje
 
 
Prepoved trgovanja s krznom mačk in psov
(19-06-2007, postopek soodločanja, 1. branje; postopek zaključen)
 
Evropski poslanci so v torek, 19. junija, sprejeli predlog uredbe, ki naj bi dokončno prepovedala uvoz, izvoz in promet s krznom mačk in psov v Evropski uniji. Ključna parlamentarna dopolnila še dodatno zaostrujejo predlog Komisije, prepoved pa naj bi začela veljati konec prihodnjega leta.
 
 
Direktiva o posedovanju orožja
(29-11-2007, postopek soodločanja, 1. branje; postopek zaključen)
 
Evropski poslanci so v prvem branju postopka soodločanja s 588 glasovi za, 14 proti in 11 vzdržanimi glasovi sprejeli direktivo o nadzoru nabave in posedovanja orožja, ki bo nadomestila sedaj veljavno iz leta 1991. Kompromisno besedilo je nastalo po 18 mesecih pogajanj s Svetom EU. Z novo zakonodajo bosta nakup in prodaja orožja po vsej Uniji še dodatno omejena, predvideva tudi nadzor prodaje orožja prek spleta, sistem označevanja ter boljše zbiranje in izmenjavo podatkov o lastnikih orožja.
 
 
 
Manj pravil za embalažo – večja izbira za potrošnike
(10-05-2007, postopek soodločanja, 2. branje; postopek zaključen)
 
Parlament je v drugem branju postopka soodločanja potrdil skupno stališče Sveta o predlogu direktive, ki naj bi poenostavila predpise o velikosti embalaže za prehrambene in druge izdelke na skupnem trgu. Priporočilo je pripravil poslanec Jacques TOUBON (EPP-ED, FR) iz odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov.
 
Na vrh straniPrejšnje