Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Krajowy punkt widzenia - Komunikat prasowy
 

Wybory Europejskie - 7 czerwca 2009

Wybory 2009 - Instytucje - Polska - 08-01-2009 - 10:29
Wyślij do znajomego

W niedzielę, 7 czerwca 2009 roku, Polacy wybiorą 50 eurodeputowanych, a w 27 krajach UE w sumie 736 posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie wybranych pomiędzy 4 a 7 czerwca 2009. Liczba ta została określona przez Traktat Nicejski. Obecnie polskich obywateli w Brukseli reprezentuje 54 posłów.

W Polsce, zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219). Wybory przeprowadza się w 13 okręgach wyborczych.  
 
Ostateczna liczba posłów zależna od traktatów
 
Ostateczna liczba posłów, którzy zostaną wybrani do PE na kadencje 2009-2014, może się jednak zmienić. Związane jest to z brakiem ratyfikacji Traktatu z Lizbony przez wszystkie 27 krajów członkowskich. Jeśli do czasu wyborów do PE w czerwcu 2009 roku Traktat nie zostanie ratyfikowany we wszystkich krajach Unii, odbędą się one według zapisów zawartych w Traktacie z Nicei. Jest to o tyle ważne, iż każdy z traktatów w inny sposób określa liczbę głosów przypadających poszczególnym państwom członkowskim.
 
Traktat Nicejski przewiduje, że  liczba miejsc w Parlamencie nie może przekroczyć 736.   Polska miałaby 50 posłów do Parlamentu. Według Traktatu Lizbońskiego wszystkich posłów byłoby 750 plus przewodniczący.  Wtedy Polsce przypadłoby 51 miejsc w PE.
 
Dlatego właśnie, w związku z niepewną sytuacją, podczas ostatniego spotkania Rady Europejskiej 11-12 grudnia 2008 roku, wspólnie przyjęto następujący tekst zawarty w konkluzjach Rady:
 
Traktat z Lizbony - środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego
 
W przypadku, gdy Traktat Lizboński wejdzie w życie po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009, środki przejściowe zostaną przyjęte jak najszybciej, zgodnie z procedurą prawną niezbędną do zwiększenia liczby posłów aż do końca kadencji 2009-2014. Zgodnie z liczbami przewidzianymi w ramach Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony, liczba posłów z dwunastu państw członkowskich zostanie zwiększona. W związku z tym, łączna liczba deputowanych wzrośnie z 736 do 754 do końca kadencji 2009-2014. Głównym założeniem jest to, że zmiana ta powinna wejść w życie, jeśli to możliwe, w ciągu 2010 roku.
 
Jeśli Traktat Lizboński wejdzie w życie, Polska zyska dodatkowe jedno miejsce w PE, zwiększając tym samym swoje głosy z 50 (Traktat z Nicei) do 51 na okres do 2014 roku, kiedy odbędą się kolejne wybory europejskie.
 
Dot.: 20081216IPR44689