Pressmeddelande
 

Bättre information om ombudsmannen behövs

Ombudsman - 12-11-2009 - 12:16
Plenarsammanträde
Dela

För att minska antalet felriktade klagomål behövs bättre information som guidar medborgarna till vart de kan klaga på EU:s institutioner. Det skriver parlamentet i sin årliga utvärdering av den europeiska ombudsmannens arbete. Ledamöterna är också oroade över att så många klagomål handlar om brist på öppenhet.

EU:s institutioner brister i öppenhet. Det tyckte 36 procent av anmälarna av de 296 klagomål som den europeiska ombudsmannen började undersöka förra året. Bristande öppenhet, som till exempel vägran att lämna ut information eller handlingar, var det vanligaste klagomålet under 2008. Detta oroar Europaparlamentets ledamöter, som idag röstade igenom ett betänkande om ombudsmannens verksamhet förra året.
"En ansvarig och öppen EU-administration är avgörande för att medborgarnas förtroende för EU ska öka.", skriver de.
 
Den europeiska ombudsmannen inrättades år 1995 och har som uppgift att undersöka misstänkta fall av administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner.
 
Andra klagomål rörde bland annat maktmissbruk, förseningar eller felaktig rättstillämpning.
 
Mer informations behövs
Betänkandet av Chrysoula Paliadeli (EL, S&D) antogs med handuppräckning. I texten erkänner parlamentet ombudsmannens ansträngningar för att förbättra EU-institutionernas arbete och understryker hur viktigt det är att förklara hans arbete bättre för allmänheten, för att minska andelen klagomål som faller utanför ombudsmannens ansvarsområde. Parlamentet föreslår en informationskampanj för att råda bot på detta.
 
Ledamöterna tar upp problemet med att varje europeisk institution har en egen hemsida för klagomål och förslag, vilket kan förvirra medborgarna. Därför föreslår de att en interaktiv handbok tas fram, som är utformad för att hjälpa medborgarna att komma fram till vilket forum som är det bäst lämpade för att lösa deras problem.
 
Den nuvarande ombudsmannen är Nikiforos Diamandouros som valdes år 2003 och sedan omvaldes 2005. Han ersatte EU:s förste ombudsman, Jacob Söderman.
 
2008 i siffror
3406 klagomål kom in i till ombudsmannen under 2008, jämfört med 3211 under 2007. Efter en första bedömning visade det sig att bara 802 av dem (870 under 2007) föll under ombudsmannens ansvarsområde, det vill säga de gällde misstänkta fall av administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner. Efter ytterligare bedömning valde ombudsmannen att 296 av dessa fall behövde undersökas närmare, resten av fallen kunde hanteras utan vidare undersökningar.
 
De allra flesta utredningar som ombudsmannen inledde förra året gällde kommissionen (66 procent). Resten gällde bland andra Europaparlamentet (10 procent), europeiska rekryteringsbyrån Epso (7 procent), rådet (3 procent) och europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf, (2 procent).
 
Under år 2008 avslutades 355 stycken utredningar (det vill säga en del som inletts under samma år, och en del som inletts tidigare år). Av dessa visade 110 stycken (31 procent) att det inte hade varit fråga om något administrativt missförhållande.
 
I 129 fall (36 procent) av de avslutade utredningarna kunde den berörda institutionen godta en vänskaplig förlikning eller lösa ärendet.
 
Val av nästa ombudsman
Ombudsmannen väljs av parlamentet genom sluten omröstning i början av varje mandatperiod. Nästa ombudsman väljs i januari 2010. De tre kandidaterna är Vittorio Bottoli (Italien), Pierre-Yves Monette (Belgien) och den sittande grekiske ombudsmannen Nikiforos Diamandouros.
 
 
Föredragande: Chrysoula PALIADELI (S&D, GR) Betänkande: A6-0020/2009 Beslutsförfarande: Initiarivbetänkande Debatt och omröstning: 12.11.2009
Ref.: 20091110IPR64192