Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Pressmeddelande
 

Swift: Snart röstar parlamentet om interrimavtalet

Rättsliga och inrikes frågor - 20-01-2010 - 18:44
Plenarsammanträde
Dela

Europaparlamentet kommer att ha sista ordet för övergångsavtalet om överföring av bankdata till USA ("Swift-avtalet"). Det spanska ordförandeskapet lovade under onsdagens debatt att parlamentet ska få ta emot avtalet nu på måndag. Parlamentets ledamöter var kritiska till att det dröjt så länge. Avtalet undertecknades redan 30 november i fjol.

 
- Nu är det i era händer, sa den spanska statssekreteraren Diego López Garrido, representant för det spanska ordförandeskapet, sedan han tillkännagivit att parlamentet ska få texten till det provisoriska avtalet på måndag. Avtalet, som är tänkt att träda i kraft den första februari, kommer att gälla under nio månader och väntar nu på parlamentets samtycke.
 
Diego López Garrido förklarade att förseningen berodde på översättningen till alla EU-språk.
 
EU-regler bör gälla för EU-data
Manfred Weber (EPP, DE) var den första parlamentarikern på talarlistan. Även om han välkomnade att parlamentet nu ska få avtalet, sa han att frågan präglats av frustration och hätsk stämning från ledamöternas sida för att de känt sig utestängda.
Manfred Weber förklarade att medlemmarna i hans politiska grupp kräver att avtalet uppfyller en mängd kriterier för att de ska rösta ja:
- Vi måste tillämpa EU-regler på EU-data... ge människor en rätt till upprättelse, sa Weber och syftade på om känsliga personuppgifter missbrukas.
Tillgång till persondata ska enligt honom bara få ges för varje enskilt fall.
- Vi har ett öppet sinne. Nu är det upp till ministerrådet att övertyga oss om att detta avtal är användbart för att bekämpa terrorism.
 
“Detta är oacceptabelt"
Martin Schulz (S&D, DE) skrädde inte orden när det var hans tur att tala, istället kallade han rådets agerande för mycket allvarligt.
- När du säger till oss att översättningarna ledde till detta dröjsmål, med all respekt, då försöker du skydda dig själv, sa han till rådets representant.
- Jag tycker att det är mycket allvarligare än så, vi har inte fått ta del i det här och det är oacceptabelt... Swift-avtalet står för ganska allvarliga inskränkningar i de personliga rättigheterna... vi måste se till att dataskyddet garanteras.
Han lade också till att medborgare måste få rätt till upprättelse och möjlighet att gå till domstol:
- EU:s medborgare måste skyddas från godtyckliga statliga ingripanden.
 
Goda nyheter
Guy Verhofstadt (ALDE, BE) kallade rådets tillkännagivande för “goda nyheter” och sa vidare att han kommer att föreslå talmanskonferensen att parlamentet ska rösta i plenum innan avtalet trädet i kraft, vilket sker den 1 februari.
- Ett ja är beroende av vissa villkor. Parlamentets ledamöter måste få all nödvändig information och vara fullt delaktiga i förhandlingarna om ett slutgiltigt avtal, sa han.
Han sa också att den preliminära texten bör uppfylla de särskilda villkor som anges i den resolution som röstades igenom av Europaparlamentet 2009.
 
Medborgarna vill ha parlamentarisk kontroll
Rebecca Harms (Greens/EFA, DE) satte fingret på den irriterade stämning som rådde under debatten och menade att den var högst berättigad:
- Det är extremt farligt om rådet beslutar att tillåta att avtalet kan träda i kraft utan att parlamentet först får rösta i frågan. Om ni försöker skynda på frågan för att få allt att gå så fort som möjligt är det en överträdelse av fördraget.
Hon tillade att invånarna i medlemsländerna vill ha den parlamentariska kontrollen.
- Europas medborgare kommer inte att acceptera ett brott mot stadgan om de grundläggande rättigheterna.
 
Samtyckesförfarande inget som ska användas i efterhand
Timothy Kirkhope (ECR, UK) poängterade i sitt debattinlägg att den senaste tidens händelser påminner om hur viktigt de är att kunna dela med sig av och ta emot väsentlig information.
- På så vis kan vi garantera säkerheten för EU:s medborgare. Swift är ett värdefullt verktyg för detta.
Men han var bekymrad över förseningarna och sa att processen att hämta parlamentets samtycke "inte får bli ett retroaktivt verkty".
 
Rui Tavares (GUE/NGL, PT) menade att parlamentet har behandlats på ett förödmjukande sätt.
- Att säga att vi var tvungna att vänta på språkversionerna är oacceptabelt.
 
Martin Ehrenhauser (NI, AT) fastslog att flera åtgärder redan hade antagits, främst i syfte att bekämpa terrorismen.
- Swift tycks leda till oacceptabla inskränkningar av de medborgerliga rättigheterna.
 
Ref.: 20100119IPR67613