Straipsnis
 

Socialiai atskirtų bendruomenių būstams – regioninės plėtros fondo lėšos

Regioninė politika - 09-02-2010 - 15:21
Pasidalinti
Socialiniai tinklai
Adresynas
 
Regionų plėtrai skirtos lėšos galės būti naudojamos pažeidžiamų socialinių grupių būstų renovavimui visoje ES

Regionų plėtrai skirtos lėšos bus naudojamos pažeidžiamų socialinių grupių būstų renovacijai ©BELGA/WESTEND61/John-Patrick Morarescu

Sunkmetis išryškino apverktiną padėtį, kurioje yra į sudėtingą socialinę ir ekonominę padėtį patekusių žmonių būstai. Deja, lūšnynų, pašiūrių ir avarinės būklės pastatytų galima išvysti ir Europos Sąjungoje. Šią savaitę europarlamentarai rengiasi patvirtinti taisykles, leisiančias naudoti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšas tiek miesto, tiek kaimo vietovėse esančių socialiai pažeidžiamų bendruomenių būstų atnaujinimui.

Išplėtus tinkamumo finansuoti taisyklių taikymo sritis, didės visoje ES ypatingai prastomis sąlygomis gyvenančių bendruomenių galimybės gauti paramą būsto darbams.
 
Pažeidžiamų bendruomenių būstų renovacija
 
„Padorus būstas – kovos su skurdu ir socialine atskirtimi pamatas“, – pabrėžia Europos Parlamento pranešėjas ERPF lėšų skyrimo pažeidžiamų bendruomenių būstams klausimu Lambert van Nistelrooij (Europos liaudies partija, Nyderlandai).
 
Pakeitus reglamentą, pokyčius išvys visoje ES gyvenančių užburtame skurdo ir socialinės atskirties rate atsidūrusių bendruomenių atstovai. Remiantis senosiomis taisyklėmis, šie pinigai galėjo pasiekti tik 12-os naujųjų ES narių miesto vietovėse gyvenančių asmenų būstus. Remiantis nauja tvarka, lėšos galės būti skiriamos visoje ES teritorijoje tiek miesto, tiek kaimo vietovėse esančių namų renovacijai ar jų keitimui naujais pastatais.
 

Socialinė atskirtis

  • Skursta beveik 80 milijonų (16%) europiečių
Parama bus skiriama labiausiai pažeidžiamų, visų pirma didžiausios socialiai atskirtos bendruomenės Europoje – romų tautybės gyventojų būstų atnaujinimui. Lambert van Nistelrooij taip pat ragina nepamiršti į atskirties spąstus dažnai patenkančių teisėtų imigrantų ir kitų skurstančiųjų.
 
Pasak pranešėjo, kriterijus, remiantis kuriais bus vertinami labiausiai pažeidžiami regionai, nustatys Europos Komisija.
 
Nuoroda: 20100205STO68539