Paziņojumi presei
 

SWIFT un pasažieru dati: EP pauž bažas par privātuma aizsardzību

Tieslietas un iekšlietas - 21-04-2010 - 20:37
Plenārsesija
Pārsūtīt / Saglabāt

Pirms Eiropas Parlaments (EP) apstiprina jauno ES un ASV nolīgumu par finanšu datu nodošanu SWIFT sistēmā, ir nepieciešams atrisināt vairākus būtiskus jautājumus, tostarp attiecībā uz datu sniegšana "sērijveidā", nevis atlasot, un apstrīdēšanas iespēju, ja dati izmantoti nepareizi. Uz to trešdienas debatēs Strasbūrā uzstāja vairāki EP deputāti. Vakarā arī notika debates par pasažieru vārdu reģistru (PNR).

Jauna vienošanās par SWIFT ir nepieciešama, jo iepriekš panākto Eiropas Parlaments februārī noraidīja. Eiropas Komisija vēlas, lai nolīgums tiktu parakstīts ne vēlāk kā jūnijā. Noraidot iepriekšējo vienošanos, deputāti asi kritizēja to, ka tā ļāva nodot ne tikai aizdomās turamo datus, bet arī daudzu personu datus kopā, bez atlases. Iepriekšējā vienošanās arī pietiekami skaidri nenoteica personu tiesības, īpaši attiecībā uz piekļuvi saviem datiem, to labošanu un apstrīdēšanu.
 
Spānijas prezidentūras pārstāvis Padomē Diego López Garrido, ka Ministru padome  balsos par Eiropas Komisijas sagatavoto sarunu mandātu, precizējot: "Nolīgumā būs jāiekļauj vajadzīgās garantijas un ierobežojumi." Savukārt neatlasītu datu (sērijveida) nodošanas princips būs jāsaglabā tehnisku iemeslu un efektivitātes dēļ.  D. López Garrido arī atgādināja Padomes apņemšanos saistībā ar ES iestāžu vienošanos par Parlamenta piekļuvi sarunu dokumentiem.
 
ES komisāre iekšlietu jautājumos Cecilia Malmström atzina: "Mēs centāmies ņemt vērā EP rezolūcijās paustās bažas," atzīmējot, ka būs jānodrošina arī tiesiskās apstrīdēšanas tiesības nepareizas izmantošanas gadījumos. Attiecībā uz datu nodošanu bez atlases viņa norādīja: "Es zinu, ka šis jautājums Eiropas Parlamentam ir ļoti būtisks, bet bez tās nav iespējama Terorisma finansēšanas izsekošanas programma".  Ja ES varētu attīstīt ko līdzīgu šai programmai, ES iestādes būtu gatavas mums palīdzēt, norādīja komisāre.
 
"Eiropas Parlaments vēlas vienošanos, tomēr ne par jebkuru cenu," teica Simon Busuttil (MT) grupas vārdā. S. Bussutil atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas gatavību piedāvāt sarunu mandātu, kuru varētu apstiprināt "cik vien drīz iespējams". Attiecībā uz  datu "sērijveida" nodošanu deputāts norādīja, ka Eiropas Parlaments savas pilnvaras izmantos konstruktīvi un atbildīgi. Nākamnedēļ EP delegācija dosies uz ASV, lai apspriestu šos jautājumus ar ASV Kongresa kolēģiem.
 
Birgit SIPPEL (S&D, DE) turpretim iebilda, ka viņas politiskā grupa nevēlas vienošanos "cik vien iespējams drīz ", bet gan "cik vien iespējams labu". Viņasprāt, Padomei nevajadzētu pieņemt lēmumu pirms EP balsojuma 6. maijā. Deputāte uzsvēra, ka datu nodošana "sērijveidā" ir nesamērīga, un ieteica paredzēt, lai Eiropas iestāde  veiktu pārbaudes, kā dati tiek atlasīti.
 
Liberāļu un demokrātu alianses vārdā Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (NL) uzsvēra: tas, ka Parlaments šonedēļ nebalso par  rezolūciju, nenozīmē, ka Padomei nebūtu jāturpina darbs, kā plānots. Tomēr proporcionalitātes un nepieciešamības principi plānotajā nolīgumā ir vissvarīgākais. Turklāt Eiropas prasības  par taisnīgu, proporcionālu un tiesisku personiskās informācijas nodošanu ir ārkārtīgi būtiskas. " Padomes un Komisijas uzdevums ir to pārvērst konkrētā darbībā panākt vienošanos, kas piepildīs visas ES un ASV cerības."
 
Jan Philipp ALBRECHT (Zaļie/ALE, DE) teica: "Mēs runājam par konstitucionāliem principiem, privātuma un tiesisko aizsardzību, un proporcionalitāti." Attiecībā uz datu pieejamību "sērijveidā", deputāts pauda viedokli, ka tā pārkāpj līgumus, rosinot noteikt pasākumus ar mazāku iejaukšanos.
 
Charles Tannock (ECR, UK) skaidroja, ka pat tad, ja viņa grupa sākotnēji atbalstīja Parlamentam iesniegto vienošanos, jaunais Komisijas priekšlikums varētu tomēr būt pozitīva attīstība, ņemot vērā mazo uzmanību, ko ASV diplomāti parādīja saistībā ar jaunajām EP pilnvarām. Deputāts pauda cerību, ka paredzētā ASV viceprezidenta vizīte palīdzēs uzlabot šo situāciju. "Neviens nevēlas ES un ASV attiecību uzlabošanos tik ļoti kā es," teica grupas pārstāvis.
 
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL, FR) pauda viedokli, ka Eiropas Komisija ir ņēmusi vērā dažas EP prasības par datu uzglabāšanu un apstrīdēšanu tiesā. Tomēr izdarītais nav pietekams, jo nav nodrošināti nepieciešamības un proporcionalitātes principi. "Attiecībā uz šiem jautājumiem es neuzticos ASV iestādēm," viņa bilda, piebilstot, ka deputāti gaida garantijas Eiropas iedzīvotāju tiesībām.
 
Mario Borghezio (EFD, IT) norādīja, ka jaunās sarunu vadlīnijas noderēs, lai nodrošinātu "efektīvu nepieciešamo sadarbību ar ASV iestādēm," piebilstot — Eiropai nevajadzētu aizmirst pašai sevi aizsargāt no terorisma. Deputāts pauda viedokli, ka jaunais mandāts garantēs iedzīvotāju privātuma tiesības un tiesiskās apstrīdēšanas iespēju.
 
PNR: pasažieru datu sniegšana ASV un Austrālijai
 
Parlamenta apstiprināšanai bija iesniegts arī nolīgums ar ASV un Austrāliju par gaisa pasažieru datu nodošanu. Deputāti 6. maijā balsos par rezolūciju, kas rosina balsojumu atlikt, lai PNR (Pasažieru vārdu reģistra) lietas standartmodelis tiktu izstrādāts atbilstoši EP prasībām. Sākotnēji PNR dati tika vākti komerciālām vajadzībām, bet vēlāk arvien vairāk tos izmantoja cīņai pret terorismu.
 
Komisāre Cecilia Malmström debatēs paziņoja, ka piedāvās PNR pakotni, kas ietvers vispārēju ES ārējo stratēģiju par PNR, tostarp vispārējās prasības nolīgumiem ar trešām valstīm.
 
Referente Sophia in 't Veld (ALDE, NL) atzīmēja — lai gan Parlaments vienmēr ir bijis ļoti kritisks, divu nolīgumu noraidīšana radīs juridisku neskaidrību un sarežģījumus gan pasažieriem, gan pārvadātājiem. Tāpēc balsojumu ir labāk atlikt. deputāte aicināja Komisiju PNR pakotni iesniet pirms vasaras pārtraukuma. 
 
Axel Voss (EPP, DE) atbalstīja balsojuma atlikšanu, lai tiktu ņemtas vērā bažas par datu aizsardzību. Birgit Sippel (S&D, DE) pauda cerību, ka problemātiskos jautājumus izdosies atrisināt pirms vasaras pārtraukuma.
 
Jan Philipp Albrecht (Zaļie/ALE, DE)brīdināja, ka nekontrolēta PNR datu izmantošana pasaulē jau tagad pārkāpj konstitucionālās tiesības. Ryszard Czarnercki (ECR, PL) piekrita šim viedoklim pievienojās arī Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, SE) piebilda, ka PNR dažkārt nosaka, kam ir tiesības ceļot, piebilstot, ka šāda situācija pārkāpj fundamentālās tiesības. 
 
 
Ats.: 20100420IPR73062