Background
 

Vprašanja in odgovori o državljanski pobudi

Ustavne zadeve - 17-04-2012 - 11:05
Objavi/Shrani
Socialna omrežja
Priljubljene
 

Evropski državljani imajo od 1. aprila 2012 možnost, da od EU zahtevajo uvedbo nove zakonodaje, če jim bo uspelo zbrati milijon podpisov. Novo orodje, Evropska državljanska pobuda (EDP), daje javnosti več neposrednega vpliva na odločanje o evropskih zadevah.

Evropski parlament je uredbo o EDP sprejel decembra 2010, Svet pa jo jepotrdil februarja 2011. Države članice so nato imele leto dni časa, da svojo zakonodajo uskladijo z evropsko uredbo, zbiranje podpisov za pobude se lahko začne z aprilom 2012. V nadaljevanju je razloženo, kako naj bi ti postopki potekali.

 
REF.: 20101209BKG08308

1. Rad bi sprožil državljansko pobudo. Kaj moram storiti?

Na vrh straniNaslednje
 

Vsak, ki želi sprožiti državljansko pobudo, mora ustanoviti državljanski odbor z najmanj sedmimi člani, ki prebivajo v najmanj sedmih različnih državah Evropske unije. Pobudo v enem od 23 uradnih jezikov EU mora nato prijaviti pri Evropski komisiji. Komisija bo vzpostavila kontaktno točko za nudenje informacij in pomoči.


Ob prijavi je treba Komisiji predložiti naslov pobude, opisati predmet in cilje pobude, navesti, na katere določbe Pogodb o EU se nanaša, posredovati kontaktne podatke sedmih članov državljanskega odbora ter navesti vse vire financiranja in podpore.

 
Na vrh straniNaslednje

2. Ali lahko z državljansko pobudo predlagam, kar hočem?

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 

Ne. Po prijavi pobude vas bo Komisija najpozneje v dveh mesecih obvestila, ali pobuda izpolnjuje zahtevane pogoje. Ti so:


  • ustanovljen je državljanski odbor in imenovane so kontaktne osebe;

  • pobuda ne sodi na področje, kjer Komisija nima pristojnosti za vlaganje pravnih aktov Unije za namene izvajanja Pogodb;

  • pobuda ni očitno neprimerna, lahkomiselna in ne povzroča namerno nevšečnosti;

  • pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Evropske unije, kot jih določa Pogodba o EU.


Če pobuda pogojev ne izpolnjuje, vam bo Komisija pojasnila, zakaj, in vam posredovala informacije o vseh možnih pravnih in drugih korakih, ki jih lahko naredite. Vse sprejete pobude bodo objavljene v spletnem registru, ki ga bo Komisija vzpostavila v ta namen.

 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

3. Kako lahko zbiram podpise? Koliko časa imam za to?

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 

Podpise lahko zbirate v pisni ali elektronski obliki. Za zbiranje izjav o podpori lahko uporabite dve vrsti vzorčnih obrazcev. Izbira obrazca je odvisna od države, kjer zbirate podpise.


Če želite uporabljati spletni sistem zbiranja podpisov, ga mora najprej potrditi pristojni organ zadevne države članice. Tako bodo lahko vsi podpisniki gotovi, da ste na primer poskrbeli za varstvo podatkov. Države članice morajo potrdilo izdati v enem mesecu.


Komisija bo brezplačno dala na voljo odprtokodno programsko opremo za spletno zbiranje podpisov.


Za zbiranje milijona podpisov imate leto dni časa. Ta rok začne teči, ko Komisija pobudo objavi v svojem javnem registru.

 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

4. Katere osebne podatke morajo ljudje posredovati pri podpisovanju peticije?

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 

To je odvisno od države, ki je odgovorna za preverjanje veljavnosti izjav o podpori. V večini držav članic bodo morali podpisniki navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo in podpis z datumom.


Večina držav članic bo zahtevala tudi številko osebne izkaznice. Tega podatka ne zahteva devet držav: Danska, Estonija, Finska, Irska, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Slovaška in Velika Britanija.

 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

5. Kdo lahko podpiše državljansko pobudo?

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 

Predlagano državljansko pobudo lahko podprejo le državljani Evropske unije, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament. To pomeni 18 let v vseh državah EU, razen Avstrije, kjer je ta starostna meja 16 let.

 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

6. Ali lahko zberem milijon podpisov v eni sami državi?

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 

Ne. Podpisniki morajo prihajati iz najmanj četrtine držav članic EU. Ker je trenutno držav članic 27, to pomeni, da morate podpise zbirati najmanj v sedmih državah.


Prav tako morate v posamezni državi članici zbrati minimalno število podpisov, da se lahko šteje k omenjeni četrtini držav članic. To najmanjše število ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v vsaki državi članici, pomnoženemu s količnikom 750.


Minimalno število podpisov po državah:


Avstrija

12.750

Belgija

16.500

Bolgarija

12.750

Ciper

4.500

Češka

16.500

Danska

9.750

Estonija

4.500

Finska

9.750

Francija

54.000

Grčija

16.500

Irska

9.000

Italija

54.000

Latvija

6.000

Litva

9.000

Luksemburg

4.500

Madžarska

16.500

Malta

3.750

Nemčija

74.250

Nizozemska

18.750

Poljska

37.500

Portugalska

16.500

Romunija

24.750

Slovaška

9.750

Slovenija

6.000

Španija

37.500

Švedska

13.500

Velika Britanija

54.000


 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

7. Kaj se zgodi, potem ko zberem milijon podpisov?

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 

Najprej morate vse izjave o podpori predložiti zadevnim državam članicam EU, ki so odgovorne za preverjanje njihove veljavnosti. To morajo storiti v treh mesecih, in če je vse v redu, prejmete o tem potrdilo.


Ko prejmete vsa potrebna potrdila, lahko pobudo predložite Komisiji. Posredovati morate tudi informacije o morebitni podpori in financiranju, ki ste ju prejeli za pobudo.


Komisija vse te informacije objavi na svojem spletnem mestu. Komisija vas bo nato povabila, da podrobno pojasnite zadevo, ki je predmet vaše pobude. Pobudo boste imeli priložnost predstaviti tudi na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu. Za organizacijo predstavitve bosta poskrbela Komisija in Parlament.


Komisija vas bo v treh mesecih obvestila o svojih pravnih in političnih sklepih glede vaše pobude, o tem, kako namerava ukrepati, če sploh, in o razlogih za takšno ukrepanje oziroma neukrepanje. Te informacije bodo tudi javno objavljene.

 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

8. Kaj naredim s podpisi po vsem tem?

Na vrh straniNaslednjePrejšnje
 

Skupaj s pristojnimi organi držav članic ste odgovorni za ustrezno ravnanje z osebnimi podatki podpisnikov skozi celoten postopek. V enem mesecu po predložitvi pobude Komisiji ali v 18 mesecih po prijavi pobude, odvisno od tega, kateri datum nastopi prej, morate uničiti vse izjave o podpori in njihove kopije.


Tudi države članice, ki so izjave o podpori preverile, bodo morale v enem mesecu od datuma, ko so vam izdale potrdilo, uničiti tako izjave kot njihove morebitne kopije.

 
Na vrh straniNaslednjePrejšnje

9. Kakšen je bil prispevek evropskih poslancev pri oblikovanju pravil?

Na vrh straniPrejšnje
 

Evropski poslanci so se zelo trudili, da bi bila izvedba državljanske pobude preprostejša, kot je bilo prvotno predlagano. Tu je le nekaj izboljšav, ki jim jih je uspelo doseči:


  • Komisija bo dopustnost pobude preverila že takoj na začetku, ne šele po tem, ko zberete 300.000 podpisov, kot je bilo prvotno predlagano;

  • minimalno število držav članic, iz katerih morajo prihajati podpisniki, je bilo zmanjšano z ene tretjine na eno četrtino;

  • Komisija bo pomagala organizatorjem pobude, tako da jim bo dala na voljo razumljiv priročnik, vzpostavila informacijsko točko in jim brezplačno ponudila programsko opremo za spletno zbiranje podpisov;

  • če pobudo podpre milijon podpisnikov, bo zagotovljeno ustrezno nadaljnje ukrepanje, med drugim povabilo organizatorju, naj pobudo predstavi Komisiji in javna predstavitev;

  • Komisija mora po novem na pobudo odgovoriti v treh mesecih, ne v štirih, kot je bilo prvotno predvideno.


 
Na vrh straniPrejšnje