Wspólne teksty zatwierdzone przez Komitet Pojednawczy
 
Wspólny tekst zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy
C6-0042/2009 2005/0237A(COD)
ORGANIZACJE DOKONUJĄCE INSPEKCJI I PRZEGLĄDÓW NA STATKACH (DIRECTIVE)
171k 239k 
Informacja prawna