Lepituskomisjoni heakskiidetud ühistekstid
 
Lepituskomitee heakskiidetud ühine tekst
C6-0044/2009 2005/0238(COD)
SADAMARIIGI KONTROLL LAEVANDUSES
346k 540k 
Õigusalane teave