Procedură : 2008/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0033/2009

Texte depuse :

B6-0033/2009

Dezbateri :

PV 14/01/2009 - 12
CRE 14/01/2009 - 12

Voturi :

PV 15/01/2009 - 6.4
CRE 15/01/2009 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0026

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 77k
7 ianuarie 2009
PE416.156
 
B6‑0033/2009
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Karl von Wogau, Filip Kaczmarek și Filip Kaczmarek,
în numele Grupului PPE-DE
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti și Thijs Berman,
în numele Grupului PSE
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke și Thierry Cornillet,
în numele Grupului ALDE
Mikel Irujo Amezaga,
în numele Grupului Verts/ALE
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki și Konrad Szymański,
în numele Grupului UEN
Luisa Morgantini și Eva-Britt Svensson,
în numele Grupului GUE/NGL
referitoare la situația din Cornul Africii

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Cornul Africii 
B6‑0033/2009

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind țările din Cornul Africii,

–  având în vedere raportul privind misiunea în Cornul Africii adoptat de Comisia pentru dezvoltare la 8 decembrie 2008,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât conflictele nesoluționate de la frontierele dintre Etiopia și Eritreea și dintre Eritreea și Djibuti au un efect negativ asupra păcii și securității în Cornul Africii; întrucât situația din Somalia s-a deteriorat, transformându-se într-una din cele mai grave crize umanitare și a securității în lume; întrucât situația din Sudan reprezintă un factor de risc major pentru securitatea în regiune;

B.  întrucât Etiopia și Eritreea au pus capăt războiului lor prin semnarea Acordurilor de la Alger negociate la nivel internațional, în temeiul cărora a fost creată o misiune a ONU privind operațiunile de menținere a păcii (UNMEE) și a luat ființă Comisia pentru trasarea frontierelor Etiopia-Eritreea (EEBC), dar întrucât încă mai există diferențe de opinie între părți referitoare la implementarea acordurilor și decizia Comisiei pentru trasarea frontierelor; întrucât misiunea UNMEE a fost desființată la 31 iulie 2008, deoarece Etiopia nu mai tolera prezența acestei misiuni;

C.  întrucât, în iunie 2008, a avut loc o escaladare a violenței la granița dintre Etiopia și Djibuti la Ras Doumeira, care s-a soldat cu 35 de morți și zeci de răniți; întrucât la 12 iunie 2008 Consiliul de Securitate al ONU a îndemnat ambele părți să semneze un acord de încetare a focului, iar trupele să revină la poziția lor inițială; întrucât în prezent situația este calmă, dar, având în vedere distanța mică la care se află trupele una față de cealaltă, există riscul reizbucnirii conflictului;

D.  întrucât la 29 octombrie a avut loc un atac terorist cu bombă asupra Consulatului Etiopiei și birourilor ONU din Hargeisa, capitala republicii separatiste Somaliland, care a fost reclamat de milițiile islamiste radicaliste;

E.  întrucât în noiembrie 2008 a avut loc o nouă rundă de negocieri în Djibuti, în urma cărora s-a ajuns la o înțelegere de împărțire a puterilor între guvernul federal de tranziție și opoziția ARS-D;

F.  întrucât, la conferința din 29 noiembrie de la Nairobi la care au participat reprezentanți ai instituțiilor federale de tranziție și membri ai Parlamentului federal de tranziție, Autoritatea interguvernamentală pentru dezvoltare (IGAD) a adoptat un plan în șapte puncte de sprijinire a procesului de pace din Somalia și a institui un mecanism de monitorizare a implementării;

G.  întrucât, din noiembrie 2008, Etiopia își retrage progresiv trupele din Mogadishu și din toate celelalte locații din Somalia în care încă se mai află; întrucât AMISOM (Misiunea Uniunii Africane în Somalia), care a fost trimisă în martie 2007 la Mogadishu, va rămâne singură în acest loc;

H.  întrucât Guvernul federal de tranziție (GFT) al Somaliei nu a reușit în patru ani să creeze un guvern cu o vastă reprezentare; întrucât, în urma recentei demisii a președintelui Abdullahi, există un real pericol ca facțiunile rivale să reia luptele;

I.  întrucât pirateria este o altă provocare majoră pentru securitatea în Cornul Africii; întrucât lupta împotriva pirateriei nu poate fi câștigată doar prin forță militară, ci depinde în primul rând de succesul promovării păcii și dezvoltării și al construirii statului în Somalia; întrucât, din cauza pirateriei, Programul alimentar mondial a trebuit să suspende furnizarea ajutorului alimentar în Somalia, agravând situația umanitară deja precară;

J.  întrucât la 8 decembrie 2008 UE a lansat operațiunea sa pe mare UE NAVFOR Somalia (sau Operațiunea Atalanta), care urmărește protejarea convoaielor maritime ale Programului alimentar mondial și a altor vase comerciale care navighează prin apele din largul Somaliei;

K.  întrucât eșecul implementării Acordului de pace global dintre nordul și sudul Sudanului ar putea duce la secesiune, ceea ce ar da naștere unui posibil conflict militar la graniță pe seama cotelor petroliere; întrucât secesiunea ar duce cel mai probabil la o separare totală a țării, deoarece Darfur și zona de est ar încerca să devină independente, precum și la lupte interetnice, alimentate și mai mult de amestecul țărilor învecinate precum Eritreea;

L.  întrucât Djibuti se confruntă în continuare cu provocări enorme, situația sa devenind alarmantă în fața crizei alimentare mondiale; întrucât Ogaden, regiunea somaleză din Etiopia, este traversată de o perioadă de secetă extremă, iar ajutorul alimentar controlat de guvern destinat locuitorilor din această regiune nu reușește să ajungă la ei, deși s-au făcut reale progrese în privința furnizării ajutorului alimentar de către Programul alimentar mondial în această regiune, din cauza întârzierilor puse pe seama obligației de a obține o autorizație militară pentru a călători în regiunea somaleză;

M.  întrucât situația drepturilor omului, a statului de drept, a democrației și a guvernanței în toate țările din Cornul Africii constituie de mulți ani un subiect de mare interes pentru UE; întrucât există o serie de rapoarte credibile referitoare la arestările efectuate în mod arbitrar, munca forțată, tortura și maltratarea prizonierilor, precum și urmărirea în justiție a ziariștilor și represiunea pe motive politice în regiune;

N.  întrucât cea mai mare parte a sistemului electoral, deosebit de nefavorabil pentru partidele din opoziție, pus în aplicare în timpul alegerilor legislative din 2008, constituie o problemă îngrijorătoare în Djibuti, întrucât partidul de opoziție MRD a fost interzis în iulie 2008 în baza unor acuzații total nefondate conform cărora ar fi sprijinit un atac al Eritreei asupra vecinei sale Djibuti și întrucât liderii uniunii comerciale UDT/UGTD nici până acum nu au fost repuși în funcții după ce, anterior, au fost demiși din motive care au de-a face cu activitățile lor unioniste;

O.   întrucât în rândul organizațiilor neguvernamentale și a cercurilor din opoziție domnește teama că controlul guvernamental a crescut, în timp ce libertatea politică a diminuat în urma adoptării recente a legislației aplicabile presei și înregistrării partidelor în Etiopia; întrucât legea privind ONG-urile (Proclamația privind înregistrarea și reglementarea instituțiilor și societăților filantropice) adoptată de guvernul etiopian și ratificată de parlament ar putea afecta grav activitățile asociațiilor internaționale și etiopiene care luptă pentru egalitate, justiție, drepturile omului și soluționarea conflictelor,

Securitatea în regiune

1.  invită guvernul etiopian să adopte în mod oficial demarcarea virtuală efectuată de Comisia pentru trasarea frontierelor între Etiopia și Eritreea ca decizie finală și obligatorie; invită guvernul eritreean să accepte dialogul cu Etiopia, să se implice în procesul de retragere a trupelor de la frontieră, de demarcare fizică în conformitate cu decizia Comisiei pentru trasarea frontierelor, precum și de normalizare a relațiilor dintre cele două țări, inclusiv sub forma redeschiderii frontierelor în scopuri comerciale; invită comunitatea internațională și UE să facă presiuni asupra ambelor părți pentru a depăși impasul actual;

2.  invită Consiliul să nominalizeze un reprezentant/trimis special al UE în regiunea Cornului Africii;

3.  invită Consiliul și Comisia să-și continue eforturile depuse în cadrul parteneriatului politic regional pentru pace, securitate și dezvoltare în Cornul Africii în vederea identificării proiectelor de interes comun care ar permite o cooperare funcțională între Eritreea și Etiopia, de exemplu în domeniul aprovizionării cu energie, al comerțului transfrontalier și al porturilor;

4.  invită guvernul eritreean să reanalizeze actuala suspendare a calității sale de membru a IGAD; invită liderii UA și IGAD să continue să se implice în Eritreea și să încurajeze guvernul să se angajeze din nou în eforturile de cooperare regională și subregională;

5.  invită guvernul eritreean să accepte să invite, împreună cu guvernul din Djibuti, o misiune de informare independentă care să investigheze situația din Ras Doumeira; invită cele două țări să facă apel la dialog și la diplomație în vederea restabilirii relațiilor dintre ele;

6.  invită Consiliul și Comisia să continue să sprijine crearea cadrului instituțional în Somalia, implementarea acordului de pace din Djibuti și eforturile depuse de IGAD în procesul pentru pace; solicită reconsolidarea AMISOM și desfășurarea rapidă a unei forțe de stabilizare a UN, de îndată ce condițiile politice și de securitate o vor permite;

7.   condamnă atacurile tot mai frecvente care au avut loc asupra lucrătorilor umanitari în ultimele luni, care au limitat considerabil operațiunile de ajutorare și au contribuit la agravarea situației umanitare în Somalia; invită coordonatorul umanitar al ONU pentru Somalia să negocieze accesul misiunilor umanitare în afara procesului pentru pace din Djibuti, de la o zonă geografică la alta, să urgenteze livrarea alimentelor și să îmbunătățească situația umanitară cumplită;

8.  subliniază că, în cadrul participării la stabilirea unui acord între partea de nord și cea de sud a Sudanului, este esențială continuarea eforturilor în vederea implementării acestuia și menținerea presiunii necesare; prin urmare, invită Consiliul și comunitatea internațională să-și intensifice sprijinul acordat punerii în aplicare a Acordului de pace global dintre nord și sud din Sudan și să asigure desfășurarea deplină a UNAMID în Darfur;

9.  invită Consiliul și Comisia să sprijine în continuare eforturile depuse de IGAD în sensul elaborării unui plan de integrare în regiune și să consolideze instituțiile acesteia;

Siguranța alimentară și dezvoltarea

10.  invită guvernul eritreean să coopereze mai îndeaproape cu organizațiile internaționale în cadrul evaluării situației siguranței alimentare, astfel încât să se poată interveni la timp și la obiect;

11.   invită guvernul eritreean să asigure Comisiei accesul nestingherit la proiectele finanțate de aceasta și să facă dovadă de mai multă deschidere cu privire la asistența tehnică acordată în cadrul proiectelor și programelor comune și îl invită, de asemenea, să adopte Proclamația privind ONG-urile pentru a facilita respectarea cerințelor financiare de către ONG-urile care doresc să se implice în activități de dezvoltare în Eritreea;

12.  invită guvernul etiopian să garanteze accesul deplin al organizațiilor umanitare în regiunea Ogaden din Somalia și să asigure toate condițiile necesare pentru ca ajutorul să poată ajunge la beneficiarii acestuia în întreaga regiune;

13.  invită Comisia să sprijine în continuare reacțiile regionale la provocările transfrontaliere prin intermediul parteneriatului UE pentru pace, securitate și dezvoltare în regiune și în special gestionarea la nivel regional a resurselor de apă ca element esențial al securității alimentare;

14.  invită Comisia să se asigure că niciunul din programele sale de asistență, inclusiv programul „bani pentru muncă”, nu este aplicat prin utilizarea muncii forțate;

Drepturile omului, democrația și guvernanța

15.  invită guvernul eritreean fie să-i pună sub acuzație și apoi să-i aducă imediat în fața justiției pe toți deținuții politici și ziariștii întemnițați, fie să îi elibereze de îndată, necondiționat;

16.  invită guvernul eritreean să respecte pe deplin drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de asociere, libertatea de exprimare, libertate mijloacelor de informare și libertatea de conștiință;

17.  își exprimă profunda îngrijorare față de faptul că Eritreea continuă să îl țină închis pe ziaristul Dawit Isaak, cetățean suedez și eritreean, care se află în închisoare de la arestarea sa în septembrie 2001, fără să fi fost judecat de o curte de justiție, și solicită eliberarea imediată a acestuia și a altor ziariști;

18.  invită UE să-și revizuiască atitudinea față de Eritreea în cazul în care nu se observă niciun progres în sensul respectării principalelor elemente ale Acordului de la Cotonou (articolul 9), în particular în privința problemelor legate de drepturile omului (accesul ICRC la închisori, eliberarea G11);

19.  invită autoritățile din Djibuti să apere drepturile politice ale partidelor din opoziție și ale organizațiilor independente pentru drepturile omului și să ofere garanții cu privire la libertatea presei, libertatea de întrunire și libertatea de exprimare; subliniază necesitatea instituirii unui dialog semnificativ între guvern și opoziție, care să conducă la adaptarea legislației electorale pentru a permite o reprezentare mai echitabilă a partidelor politice existente în parlament; invită autoritățile din Djibuti să permită partidului de opoziție MRD să-și reia activitatea și să repună în funcții pe toți liderii uniunii comerciale UDT/UGTD care au fost demiși din motive care au de-a face cu activitățile lor unioniste;

20.  invită guvernul din Djibuti să ia măsuri pentru a asigura o protecție mai bună din punctul de vedere al legislației și al exercitării drepturilor uniunilor comerciale, în conformitate cu respectivele convențiilor de bază ale OIM;

21.  invită autoritățile din Djibuti să depună toate eforturile în ceea ce privește asumarea responsabilității pentru masacrul de la Arhiba din decembrie 1991 și să demareze procedurile legale împotriva celor identificați ca autori;

22.  regretă faptul că parlamentul etiopian a ratificat Proclamația privind înregistrarea și reglementarea instituțiilor societăților filantropice; solicită să se aducă modificări importante pentru a garanta principiile inerente respectării drepturilor omului; solicită ca această lege să fie aplicată fără restricții și insistă asupra monitorizării îndeaproape de către Comisie a acestui aspect;

23.  îndeamnă autoritățile etiopiene să revizuiască legislația aplicabilă presei și înregistrării partidelor, precum și componența comitetului de selecție, pentru a asigura respectarea drepturilor politice ale partidelor din opoziție; îndeamnă aceste autorități să investigheze acuzațiile de hărțuire și arestările efectuate în mod arbitrar, care afectează opoziția și organizațiile societății civile, și să-i tragă la răspundere pe cei care poartă responsabilitatea acestor fapte;

24.  își exprimă indignarea față de întemnițarea lui Birtukan Midekssa, lidera partidului de opoziție Unitate pentru Democrație și Justiție (UDJ) și solicită eliberarea imediată și necondiționată a acesteia;

25.  invită autoritățile etiopiene să dea de îndată curs cererii de înregistrare depuse de Asociația profesorilor etiopieni (NTA), în conformitate cu legile și normele respective și să înceteze persecutarea membrilor acestei asociații;

26.  invită guvernele din Etiopia, Eritreea și Djibuti, precum și Consiliul, în conformitate cu articolul 8 din anexa VII la Acordul de la Cotonou revizuit, să accepte să coopereze în vederea intensificării dialogului politic privind drepturile omului, principiile democrației și statul de drept, inclusiv privind aspectele menționate anterior, în vederea stabilirii unor repere și a obținerii unor rezultate și progrese concrete în domeniu;

27.  recunoaște că alegerile urmează să aibă loc în Sudan în 2009, dar precizează că modificarea legilor care restricționează libertatea de exprimare și organizare a indivizilor, a partidelor politice și a presei și care încalcă dispozițiile Acordului de pace global (CPA) și ale Constituției naționale provizorii (INC) încă nu s-a produs și nici nu a fost înființată o comisie națională pentru drepturile omului; subliniază că abrogarea acestor legi și înlocuirea lor cu o legislație care respectă prevederile CPA și INC, precum și crearea Comisiei naționale pentru drepturile omului sunt condiții prealabile premergătoare pentru instaurarea unui climat propice organizării unor alegeri libere și corecte;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, statelor membre, președintelui Comisiei Uniunii Africane, președintelui în exercițiu a Adunării Uniunii Africane, Secretarului General al Uniunii Africane, Parlamentului panafrican, guvernelor și parlamentelor țărilor membre IGAD, precum și președinților Adunării parlamentare ACP-UE.

Ultima actualizare: 9 ianuarie 2009Notă juridică