Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2006/2668(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0623/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0623/2006

Συζήτηση :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0526

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 100kWORD 56k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0619/2006
23 Νοεμβρίου 2006
PE 381.877v01-00
 
B6‑0623/2006
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των Georgs Andrejevs και Μάριο Ματσάκη
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με για την παγκόσμια ημέρα του AIDS

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με για την παγκόσμια ημέρα του AIDS  
B6‑0623/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS στις 1 Δεκεμβρίου 2006, και το θέμα της: απολογισμός

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη του Τορόντο τον Αύγουστο του 2006, όπου συμφωνήθηκε να υπάρξει καθολική πρόσβαση σε αποδεδειγμένες στρατηγικές πρόληψης, καθώς και στην περίθαλψη και την θεραπεία ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον HIV,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ (2006) για το AIDS,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ (2006) για τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS), για το HIV/AIDS στις 2 Ιουνίου 2006 και τη διακήρυξη πολιτικού χαρακτήρα που εγκρίθηκε στην εν λόγω συνεδρίαση,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση στην οποία προέβησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 2005, όπου συμφωνήθηκε καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόληψης, στη θεραπεία και στην περίθαλψη για το HIV/AIDS έως το 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Δουβλίνου στις 24 Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την "σύμπραξη συνεργασίας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία", καθώς και τη Διακήρυξη του Vilnius στις 17 Σεπτεμβρίου 2004 σχετικά με "Μέτρα για την ενίσχυση των αντιδράσεων στο πλαίσιο της καταπολέμησης του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες",

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ σχετικά με την δέσμευση για το HIV/AIDS, "Παγκόσμια Κρίση - Παγκόσμια Δράση", που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Ιουνίου 2004, κατά τη διάρκεια της 26ης ειδικής συνόδου της γενικής συνέλευσης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο που αντανακλά τη θέση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την "πρόληψη της διάδοσης του HIV μεταξύ των ναρκομανών"

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1394 (2004) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο ζήτησε από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τα κράτη - παρατηρητές να ευαισθητοποιήσουν τους άνδρες και τους νέους σε όλες τις πτυχές της σεξουαλικής και γενετήσιας υγείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βελτιωμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες γενετήσιας υγείας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1399 (2004) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο ζήτησε από τα κράτη μέλη του να εκπονήσουν ευρωπαϊκή στρατηγική για την προαγωγή της σεξουαλικής και γενετήσιας υγείας, καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την προαγωγή της σεξουαλικής και γενετήσιας υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων" της 4ης Οκτωβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι περισσότερα από 39,5 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο ζουν με τον ιό HIV και ότι το 2006 αναφέρθηκαν 4,3 εκατομμύρια νέες μολύνσεις, 65% των οποίων στην νοτίως της Σαχάρας Αφρική,

Β.  εκτιμώντας ότι ο ταχύτερος ρυθμός αύξησης των μολύνσεων παρατηρήθηκε στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, ενώ αύξηση της τάξης του 50% σημειώθηκε μετά το 2004 ειδικά στην Ρωσική Ομοσπονδία, την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν,

Γ.  εκτιμώντας ότι εκείνοι που εκτίθενται στο μεγαλύτερο κίνδυνο στην Ανατολική Ευρώπη είναι οι ναρκομανείς που χρησιμοποιούν ενέσεις,

Δ.  εκτιμώντας ότι πάνω από το μισό όλων των νέων μολύνσεων με HIV αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών,

Ε.  εκτιμώντας ότι ο όρος "ευάλωτοι πληθυσμοί" συμπεριλαμβάνει κατά κύριο λόγο γυναίκες και κορίτσια , νέους άνδρες, άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, ναρκομανείς που χρησιμοποιούν ενέσεις, ιερόδουλες, μετανάστες και φυλακισμένους,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι στα προγράμματα πρόληψης του HIV δεν έχουν πρόσβαση τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο από τη μόλυνση, όπως οι νέοι άνδρες, οι γυναίκες και τα κορίτσια, οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, οι ιερόδουλες και οι πελάτες τους, οι ναρκομανείς που χρησιμοποιούν ενέσεις και οι μετανάστες,

Ζ.  εκτιμώντας ότι τα προγράμματα πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της αυξημένης πρόσβασης στην ενημέρωση, της πρόσβασης στη θεραπεία και στην αποκατάσταση μέσω φαρμάκων, αποτελούν τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της επιδημίας του HIV,

Η.  εκτιμώντας ότι η πρόσβαση στις θεραπευτικές μεθόδους για τον HIV εξακολουθεί να μη πληροί τους σχετικούς στόχους της χιλιετίας,

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία διότι η εξάπλωση του ιού HIV έχει πάρει δραματικές διαστάσεις σε όλες τις περιοχές του κόσμου τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα στην πρώην ΕΣΣΔ όπου η μόλυνση από τον ιό HIV έχει αυξηθεί κατά 21% σε δύο χρόνια·

2.  τονίζει τη σημασία της ευθύνης των κυβερνήσεων, των παρόχων υπηρεσιών υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να διασφαλισθεί ο στόχος της πρόληψης, της θεραπείας και της περίθαλψης σε παγκόσμιο επίπεδο·

3.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει μία περισσότερο δομημένη προσέγγιση για την επιτήρηση του HIV και για στρατηγικές αντιδράσεις στην επιδημία·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει την εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του HIV στα κράτη μέλη, αυξάνοντας την φορολογική κάλυψη των προγραμμάτων για την πρόληψη του HIV, με βάση τις ειδικές ανάγκες και τα σχετικά εμπόδια εντός κάθε κράτους·

5.  προτρέπει την Επιτροπή και τις γειτονικές χώρες να αναπτύξουν εκτεταμένη στρατηγική πρόληψης στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα διακεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά τους·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά το HIV/AIDS, και να ενθαρρύνουν την ασφαλή συμπεριφορά και αποφάσεις που θα έχουν ως βάση τη σχετική ενημέρωση·

7.  προτρέπει την Επιτροπή να εντατικοποιήσει περαιτέρω τη συνεργασία με τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών μέσω του Forum τής κοινωνίας των πολιτών. Ο ρόλος του Forum δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί αλλά, αν είναι δυνατόν, να ενισχυθεί, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει στην Επιτροπή περιεκτική επισκόπηση της κατάστασης στο σύνολό της·

8.  υπογραμμίζει ότι, για να καταστεί δυνατόν να ληφθούν προληπτικά μέτρα με σκοπό να σταματήσει η εξάπλωση του HIV/AIDS, θα πρέπει να υπάρξει καθολική αναγνώριση των ομάδων εκείνων που είναι περισσότερο ευάλωτες στη νόσο· στα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η εμπλοκή οροθετικών κοριτσιών και γυναικών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, καθώς και η εμπλοκή των ανδρών στον τομέα της σεξουαλικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν οι δαπάνες για την υγεία να φθάνουν σε επίπεδα ανάλογα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, τόσο σε σχέση με τους στόχους ανάπτυξης της χιλιετίας γενικότερα όσο και σε σχέση με την καταπολέμηση του HIV/AIDS ειδικότερα·

10.  προτρέπει τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβουν κοινές δράσεις κατά του στιγματισμού και των διακρίσεων εις βάρος ατόμων που έχουν προσβληθεί από AIDS·

11.  ζητεί περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη έρευνα για εμβόλια, μικροβιοκτόνα και καινοτόμα φάρμακα για την καταπολέμηση του HIV· ζητεί, επίσης, την ανάπτυξη και την εξασφάλιση παιδιατρικών τυποποιήσεων για παιδιά που υποφέρουν από AIDS·

12.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται επαρκώς και να υποστηρίζονται στο μέλλον οι πολύτιμες προσπάθειες του Διεθνούς Ταμείου κατά του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου